This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Vekstregulering og vekstavslutning i grasfrø- og kløverfrøeng | Plantekultur
Ingen treff

Vekstregulering og vekstavslutning i grasfrø- og kløverfrøeng

Preparat Dose pr. daa. Sprøytetid Merknad 1 Merknad 2

Vekstregulering

Bladfaks, Hundegras, Timotei

Stabilan 750 120 - 200 ml Graset 20-25 cm og 1. leddknute kjennes 2-4 cm over bakken. Unngå å behandle tørkestressede planter. Tilsett 50 ml DP klebemiddel pr. 100 l vann.
Cycocel 750 120 - 200 ml Graset 20-25 cm og 1. leddknute kjennes 2-4 cm over bakken. Unngå å behandle tørkestressede planter. Tilsett 50 ml DP klebemiddel pr. 100 l vann.

Timotei / Engsvingel / Hundegras / Engkvein / Engrapp / Bladfaks / Raigras / Rødsvingel

Timotei, Engsvingel, Engrapp, Raigras, Rødsvingel: Ved stort legdepress ved frøavl kan dosen med Moddus økes til 90 ml. Til engrapp og krypkvein kan dosen med Moddus ved tidlig sprøyting reduseres til 30 ml/daa.
Moddus Start DC 40-80 ml (2x40) Raigras 60-80 ml Timotei, hundegras, engrapp, kvein: BBCH 31-49. Engsvingel BBCH 31-44. Rødsvingel og raigras: BBCH 40-45. Bladflaks: BBCH 44-49. Moddus utsetter høstetidspunkt 2-3 dager i timotei og hundegras.
Moddus M EC 60 ml (30-90 ml) BBCH 31-44 (51-55) Se etikett Brukes bare i perioder med god tilvekst. Se egne merknader på etikett. Ved sprøyting i grasfrøeng ved skyting (BBCH 51-55) etter tidligere Stabilan 750-behandling, reduseres dosen til 30 ml pr. daa.
Trimaxx 50-100 ml BBCH 31-32 Kun i timotei. Ved tidligere bruk av Stabilian 750 brukes maks. 45 ml. Det er kun ved høyt legdepress dosen skal opp i 100 ml.
Cycocel 750 120 - 200 ml Graset 20-25 cm og 1. leddknute kjennes 2-4 cm over bakken. Ikke godkjent i Raigras og Engsvingel. Unngå å behandle tørkestressede planter.
Stabilan 750 120 - 200 ml Engrapp og rødsvingel BBCH 30-31. Annet BBCH 20-30. Ikke godkjent i Raigras og Engsvingel. Dose engkvein 130 ml. Dose engrapp og rødsvingel 120-200 ml.

Rødkløver

Moddus M EC 100 ml Begynnende stengelstrekning. Plantehøyde 10-25 cm. Liten eller ingen virkning i Betty og Bjursele.

Nedsviing

Kløverfrøeng

Det forventes ny dispensasjon med Beloukha for 2023.