This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Grønnsaker | Plantekultur

Grønnsaker

Undersådde fangvekster eller ettervekster sådd etter tidligkultur av grønnsaker, forutsetter jordbearbeiding!

Fangvekster/ettervekster og bruk av ugrasmidler

Det er sterkt økende interesse for både fangvekster og ettervekster.
Det er i liten grad gjort rede for virkning og ettervirkning av ugrasmidler på disse vekstene.
Det er flere faktorer som påvirker effekten, bl.a. dosering, behandlings tidspunkt og værforhold, temp. luft­ og jordfuktighet, vind mv.

Dette er en veiledende tabell og Norgesfôr AS tar ikke ansvar for eventuelle skader som kan bli påført vekstene etter behandling!

Preparat Såtidspunkt Virkning Merknader
Agil 100 EC Kan brukes
Boxer Kan brukes Krever minimum 3 mnd. fra vårsprøyting til såing av fangvekster/ettervekster.
Centium 36 CS Kan brukes
Fenix Kan brukes
Focus Ultra Kan brukes
Select + Renol Kan brukes
Titus Skade/ikke godkjent