This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Potet | Plantekultur
Ingen treff

Potet

Undersådde fangvekster eller ettervekster sådd etter tidligkultur av potet, forutsetter jordbearbeiding!

Det er sterkt økende interesse for både fangvekster og ettervekster.
Det er i liten grad gjort rede for virkning og ettervirkning av ugrasmidler på disse vekstene.
Det er flere faktorer som påvirker effekten, bl.a. dosering, behandlings tidspunkt og værforhold, temp. luft­ og jordfuktighet, vind mv.

Dette er en veiledende tabell og Norgesfôr AS tar ikke ansvar for eventuelle skader som kan bli påført vekstene etter behandling!

Preparat

Virkning

Kan brukes

Preparat

Virkning

Kan brukes

Merknader

Krever minimum 3 mnd. fra vårsprøyting til...

Preparat

Virkning

Kan brukes

Merknader

Krever minimum 3 mnd. fra vårsprøyting til...

Preparat

Virkning

Kan brukes

Merknader

Krever minimum 3 mnd. fra vårsprøyting til...

Preparat

Virkning

Kan brukes

Preparat

Virkning

Kan brukes

Preparat

Virkning

Kan brukes

Merknader

Det forventes midlertidig godkjenning i...

Preparat

Virkning

Skade/ikke godkjent