This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Bladlus i frukt og bær mm. | Plantekultur
Ingen treff

Bladlus i frukt og bær mm.

Virkningstabell for bekjempelse av bladlus i frukt, bær, grønnsaker og prydplanter mm.

Preparatene har  forskjellige bruksområder og egenskaper, se etikett

Det er off-label/minor use på flere preparater, se preparatomtale.

Følgende preparater har best virkning mot Bladlus i frukt og bær mm.

Preparat Virkemåte Virkning Merknader
Movento 100 SC Systemisk Meget god virkning
Teppeki Systemisk Meget god virkning
Fibro Kontaktvirkende Meget god virkning
Mospilan SG Systemisk God virkning
Raptol Kontaktvirkende God virkning
Decis Mega EW 50 Kontaktvirkende God virkning Ikke godkjent i frukt.
Karate 5 CS Kontaktvirkende God virkning Ikke godkjent i frukt.
Mavrik Kontaktvirkende God virkning Ikke godkjent i frukt og bær.
Requiem Prime Kontaktvirkende Kun godkjent i veksthus! Se preparatomtale for bruksområde og virkeområde.
NeemAzal-T/S - NYHET Kontaktvirkende God virkning Kun godkjent i veksthus! Se preparatomtale for bruksområde og virkeområde.