This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Bladminérflue | Plantekultur
Ingen treff

Bladminérflue

Virkningstabell for bekjempelse av Bladminérflue i korn.

Preparatene har  forskjellige bruksområder, se etikett

Det er off-label/minor use på flere preparater, se preparatomtale.

Følgende preparater har best virkning mot Bladminérflue i korn.

Preparat Virkemåte Virkning Merknader
Decis Mega EW 50 Kontaktvirkende God virkning Voksne fluer, virker ikke på minérende larver.
Karate 5 CS Kontaktvirkende God virkning Voksne fluer, virker ikke på minérende larver.
Mavrik Kontaktvirkende God virkning Voksne fluer, virker ikke på minérende larver. Mavrik er skånsom mot nyttedyr som løpe- og rovbiller, snylteveps og voksne marihøner.
Teppeki Systemisk Ukjent virkning, eller uaktuell
Movento 100 SC Systemisk Ukjent virkning, eller uaktuell
Fibro Kontaktvirkende Ukjent virkning, eller uaktuell
Raptol Kontaktvirkende Ukjent virkning, eller uaktuell
Mospilan SG Systemisk Ukjent virkning, eller uaktuell
Requiem Prime Kontaktvirkende Ukjent virkning, eller uaktuell
NeemAzal-T/S - NYHET Kontaktvirkende God virkning Kun godkjent i veksthus! Se preparatomtale for bruksområde og virkeområde.