This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Bladminérflue | Plantekultur
Ingen treff

Bladminérflue

Virkningstabell for bekjempelse av Bladminérflue i korn.

Preparatene har  forskjellige bruksområder og egenskaper, noen har også off label og/eller minor use godkjenninger.

Se etikett

Se off-label 

Se minor use

Se preparatomtaler

Preparat

Virkemåte

Virkning

God

Merknader

Voksne fluer, virker ikke på minérende larver.

Preparat

Virkemåte

Virkning

God

Merknader

Voksne fluer, virker ikke på minérende larver.

Preparat

Virkemåte

Virkning

God

Merknader

Voksne fluer, virker ikke på minérende...

Preparat

Virkemåte

Virkning

Ukjent/uaktuell

Merknader

Se preparatomtale for bruksområde og...

Preparat

Virkemåte

Virkning

Ukjent/uaktuell

Preparat

Virkemåte

Virkning

Ukjent/uaktuell

Preparat

Virkemåte

Virkning

Ukjent/uaktuell

Preparat

Virkemåte

Virkning

Ukjent/uaktuell

Preparat

Virkemåte

Virkning

Ukjent/uaktuell

Preparat

Virkemåte

Virkning

Ukjent/uaktuell