This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Sommerfugllarve | Plantekultur
Ingen treff

Sommerfugllarve

Virkningstabell for bekjempelse av Sommerfugllarve.

Preparatene har  forskjellige bruksområder, se etikett

Det er off-label/minor use på flere preparater, se preparatomtale.

Følgende preparater har best virkning mot Sommerfugllarve.

Preparat Virkemåte Virkning Merknader
Raptol Kontaktvirkende God virkning OBS! Ikke i korn og/eller potet.
Decis Mega EW 50 Kontaktvirkende Ukjent virkning, eller uaktuell
Karate 5 CS Kontaktvirkende Ukjent virkning, eller uaktuell
Mavrik Kontaktvirkende Ukjent virkning, eller uaktuell
Movento 100 SC Systemisk Ukjent virkning, eller uaktuell
Teppeki Systemisk Ukjent virkning, eller uaktuell
Fibro Kontaktvirkende Ukjent virkning, eller uaktuell
Mospilan SG Systemisk Ukjent virkning, eller uaktuell
Requiem Prime Kontaktvirkende Ukjent virkning, eller uaktuell
NeemAzal-T/S - NYHET Kontaktvirkende God virkning Kun godkjent i veksthus! Se preparatomtale for bruksområde og virkeområde.