This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Tege | Plantekultur
Ingen treff

Tege

Virkningstabell for bekjempelse av Tege i potet og grønnsaker.

Preparatene har  forskjellige bruksområder og egenskaper, noen har også off label og/eller minor use godkjenninger.

Se etikett

Se off-label 

Se minor use

Se preparatomtaler

Preparat

Virkemåte

Virkning

God

Preparat

Virkemåte

Virkning

God

Preparat

Virkemåte

Virkning

God

Merknader

Mavrik er skånsom mot nyttedyr som løpe- og...

Preparat

Virkemåte

Virkning

God

Merknader

Ikke i korn og/eller potet.

Preparat

Virkemåte

Virkning

God

Merknader

Se preparatomtale for bruksområde og...

Preparat

Virkemåte

Virkning

Svak

Merknader

Se preparatomtale.

Preparat

Virkemåte

Virkning

Ukjent/uaktuell

Preparat

Virkemåte

Virkning

Ukjent/uaktuell

Preparat

Virkemåte

Virkning

Ukjent/uaktuell

Preparat

Virkemåte

Virkning

Ukjent/uaktuell