This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Tege | Plantekultur
Ingen treff

Tege

Virkningstabell for bekjempelse av Tege i potet og grønnsaker.

Preparatene har  forskjellige bruksområder, se etikett

Det er off-label/minor use på flere preparater, se preparatomtale.

Følgende preparater har best virkning mot Tege.

Preparat Virkemåte Virkning Merknader
Decis Mega EW 50 Kontaktvirkende God virkning
Karate 5 CS Kontaktvirkende God virkning
Mavrik Kontaktvirkende God virkning Mavrik er skånsom mot nyttedyr som løpe- og rovbiller, snylteveps og voksne marihøner.
Raptol Kontaktvirkende God virkning OBS! Ikke i korn og/eller potet.
NeemAzal-T/S Kontaktvirkende God virkning Kun godkjent i veksthus! Se preparatomtale for bruksområde og virkeområde.
Mospilan SG Systemisk Svak virkning Se preparatomtale.
Movento 100 SC Systemisk Ukjent virkning, eller uaktuell
Teppeki Systemisk Ukjent virkning, eller uaktuell
Fibro Kontaktvirkende Ukjent virkning, eller uaktuell
Requiem Prime Kontaktvirkende Ukjent virkning, eller uaktuell