This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Trips | Plantekultur
Ingen treff

Trips

Virkningstabell for bekjempelse av Trips i korn, frukt og grønnsaker.

Preparatene har  forskjellige bruksområder og egenskaper, noen har også off label og/eller minor use godkjenninger.

Se etikett

Se off-label 

Se minor use

Se preparatomtaler

Preparat

Virkemåte

Virkning

Meget god

Merknader

Meget begrenset virkning mot trips som...

Preparat

Virkemåte

Virkning

Meget god

Merknader

Meget begrenset virkning mot trips som...

Preparat

Virkemåte

Virkning

Meget god

Merknader

Meget begrenset virkning mot trips som...

Preparat

Virkemåte

Virkning

Meget god

Merknader

Meget begrenset virkning mot trips som...

Preparat

Virkemåte

Virkning

God

Merknader

Ikke i korn.

Preparat

Virkemåte

Virkning

God

Merknader

Se preparatomtale for bruksområder.

Preparat

Virkemåte

Virkning

God

Merknader

Se preparatomtale for bruksområder.

Preparat

Virkemåte

Virkning

God

Merknader

Se preparatomtale for bruksområde og...

Preparat

Virkemåte

Virkning

Ukjent/uaktuell

Preparat

Virkemåte

Virkning

Ukjent/uaktuell