This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Trips | Plantekultur
Ingen treff

Trips

Virkningstabell for bekjempelse av Trips i korn, frukt og grønnsaker.

Preparatene har  forskjellige bruksområder, se etikett

Det er off-label/minor use på flere preparater, se preparatomtale.

Følgende preparater har best virkning mot Trips.

Preparat Virkemåte Virkning Merknader
Decis Mega EW 50 Kontaktvirkende Meget god virkning OBS! Ikke i frukt.
Meget begrenset virkning mot trips som sitter i bladslira.
Karate 5 CS Kontaktvirkende Meget god virkning OBS! Ikke i frukt.
Meget begrenset virkning mot trips som sitter i bladslira.
Mavrik Kontaktvirkende Meget god virkning OBS! Ikke i frukt.
Meget begrenset virkning mot trips som sitter i bladslira.
Mavrik er skånsom mot nyttedyr som løpe- og rovbiller, snylteveps og voksne marihøner.
Movento 100 SC Systemisk Meget god virkning OBS! Ikke i korn.
Meget begrenset virkning mot trips som sitter i bladverket.
Raptol Kontaktvirkende God virkning OBS! Ikke i korn.
Mospilan SG Systemisk God virkning OBS! Ikke i korn. Se preparatomtale for bruksområder.
Requiem Prime Kontaktvirkende God virkning Kun godkjent i veksthus. Se preparatomtale for bruksområder.
Teppeki Systemisk Ukjent virkning, eller uaktuell
Fibro Kontaktvirkende Ukjent virkning, eller uaktuell
NeemAzal-T/S - NYHET Kontaktvirkende God virkning Kun godkjent i veksthus! Se preparatomtale for bruksområde og virkeområde.