This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Åkerkvein | Plantekultur
Ingen treff

Åkerkvein

Virkningstabell for bekjempelse av Åkerkvein.

Høstkorn om høsten

Preparat

Virkemåte

Virkning A

Over 90 %

Preparat

Virkemåte

Virkning A

Over 90 %

Preparat

Virkemåte

Virkning A

Over 90 %

Merknader

Blanding med Atlantis og Boxer gir et...