This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Åkerkvein | Plantekultur
Ingen treff

Åkerkvein

Virkningstabell for bekjempelse av Åkerkvein.

Høstkorn om høsten

Blanding med Atlantis og Boxer gir et veldig kort behandlingsvindu for å utnytte effekten av begge preparatene.

Best effekt på nyoppspirt grasugras, 1-2 blad. spesielt viktig for Boxer.
Se Sprøyteplan og preparatomtale.

Følgende preparater har best virkning mot Åkerkvein.

Preparat Virkemåte A B Produktinfo Merknader
Atlantis OD (Tilsett Renol/Mero) Over 90% virkning

Dose: 75 ml

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 53,-

Daa. per pakning: 66

Boxer Over 90% virkning

Dose: 250 ml

Pakningsstørrelse: 10 l

Ca. pris per daa: 50,-

Daa. per pakning: 40

Atlantis OD + Boxer (Tilsett Renol/Mero) Over 90% virkning

Dose: 35 ml + 150 ml

Pakningsstørrelse: 5 l +10 l

Ca. pris per daa: 55,-

Daa. per pakning: 142/66