This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Åkerkvein | Plantekultur
Plantevern

Åkerkvein

Virkningstabell for bekjempelse av åkerkvein

Høstkorn om høsten

Følgende preparater har best virkning mot Åkerkvein.

Preparat Virkemåte A B Produktinfo Merknader
Atlantis OD + Mero Over 90% virkning

Dose: 75 ml + 50 ml

Pakningsstørrelse: 5 l+ 5 l

Ca. pris per daa: 47,-

Daa. per pakning: 66

Boxer Over 90% virkning

Dose: 250 ml

Pakningsstørrelse: 10 l

Ca. pris per daa: 45,-

Daa. per pakning: 40

Atlantis OD + Boxer + Mero Over 90% virkning

Dose: 35 ml + 150 ml + 50 ml

Pakningsstørrelse: 5 l +10 l + 5 l

Ca. pris per daa: 51,-

Daa. per pakning: 142/66