This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Knereverumpe | Plantekultur
Ingen treff

Knereverumpe

Virkningstabell for bekjempelse av Knereverumpe.

Høstkorn om høsten

Preparat

Virkning A

75–89 %

Merknader

Best effekt på nyoppspirt grasugras, 1-2...

Preparat

Virkning A

75–89 %

Merknader

Blanding med Atlantis og Boxer gir et...

Preparat

Virkning A

75–89 %