This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Knereverumpe | Plantekultur
Ingen treff

Knereverumpe

Virkningstabell for bekjempelse av Knereverumpe.

Høstkorn om høsten

Følgende preparater har best virkning mot Knereverumpe.
Blanding med Atlantis og Boxer gir et veldig kort behandlingsvindu for å utnytte effekten av begge preparatene.

Best effekt på nyoppspirt grasugras, 1-2 blad. spesielt viktig for Boxer.
Se Sprøyteplan og preparatomtale.

Preparat Virkemåte A B Produktinfo Merknader
Boxer Over 90% virkning

Dose: 250 ml

Pakningsstørrelse: 10 l

Ca. pris per daa: 50,-

Daa. per pakning: 40

Atlantis OD + Boxer (Tilsett Renol/Mero) 75 - 89% virkning

Dose: 35 ml + 150 ml

Pakningsstørrelse: 5 l +10 l

Ca. pris per daa: 55,-

Daa. per pakning: 142/66

Atlantis OD (Tilsett Renol/Mero) 75 - 89% virkning

Dose: 75 ml

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 53,-

Daa. per pakning: 66