This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Smånesle | Plantekultur
Ingen treff

Smånesle

Virkningstabeller for bekjempelse av Smånesle.

Potet

Virkning A - Fra frøbladstadiet til første varige blad.

Virkning B - Fra ugraset har 1-3 varige blad.

Preparat

Virkemåte

Virkning A

Over 90 %

Virkning B

75–89 %

Merknader

Må IKKE brukes etter at potetene er fremspirt.

Preparat

Virkemåte

Virkning A

Over 90 %

Merknader

Må IKKE brukes etter at potetene er fremspirt.

Preparat

Virkemåte

Virkning B

Over 90 %

Merknader

Må ikke benyttes etter at 10 % av potetene...

Preparat

Virkemåte

Virkning A

75–89 %

Merknader

Virkningstabellen er utarbeidet etter 25...

Preparat

Merknader

Ukjent effekt.

Preparat

Merknader

Ukjent effekt.

Gulrot

Virkning A - Fra frøbladstadiet til første varige blad.

Virkning B - Fra ugraset har 1-3 varige blad.

Preparat

Virkemåte

Virkning A

Over 90 %

Preparat

Virkemåte

Virkning A

Over 90 %

Virkning B

75–89 %

Preparat

Virkemåte

Virkning A

75–89 %

Merknader

Virkningstabellen er utarbeidet etter...

Løk og purre


Virkning A - Fra frøbladstadiet til første varige blad.

Virkning B - Fra ugraset har 1-3 varige blad.

Preparat

Virkemåte

Virkning A

Over 90 %

Virkning B

75–89 %

Merknader

Må ikke brukes i purre.

Preparat

Virkemåte

Virkning A

Over 90 %

Merknader

Må ikke brukes i purre.

Preparat

Virkemåte

Virkning A

Over 90 %

Preparat

Merknader

Har off-label i kepaløk og sjalottløk.

Preparat

Merknader

Har off-label i kepaløk.

Preparat

Merknader

Har off-label i løk.

Kålvekster / Raps og rybs

Virkning A - Fra frøbladstadiet til første varige blad.

Virkning B - Fra ugraset har 1-3 varige blad.

Preparat

Virkemåte

Virkning A

Over 90 %

Merknader

Ikke godkjent i raps og rybs.

Preparat

Virkemåte

Virkning A

75–89 %

Merknader

Centium er godkjent i kålrot, hodekål og...

Preparat

Merknader

Har off-label godkjenning i flere...

Preparat

Merknader

Ukjent effekt.

Erter og bønner

Virkning A - Fra frøbladstadiet til første varige blad.

Virkning B - Fra ugraset har 1-3 varige blad.

Preparat

Virkemåte

Virkning A

Over 90 %

Virkning B

Over 90 %

Preparat

Virkemåte

Virkning A

Over 90 %

Merknader

Har off-label godkjenning mot frøugras i...

Preparat

Virkemåte

Virkning A

Over 90 %

Virkning B

75–89 %

Merknader

Har off-label godkjenning mot frøugras i...

Preparat

Virkemåte

Virkning A

75–89 %

Merknader

Virkningstabellen er utarbeidet etter...

Jordbær

Virkning A - Fra frøbladstadiet til første varige blad.

Virkning B - Fra ugraset har 1-3 varige blad.

Preparat

Virkemåte

Virkning A

Over 90 %

Virkning B

75–89 %

Preparat

Virkemåte

Virkning A

Over 90 %

Preparat

Virkemåte

Virkning A

Over 90 %

Virkning B

75–89 %

Preparat

Virkemåte

Merknader

Ukjent effekt.