This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Blanding for pollinerende insekter | Plantekultur
Ingen treff

Blanding for pollinerende insekter

Kan vi hjelpe humler, bier og andre pollinerende insekter gjennom sesongen med ulike vekster?

Strand nr.70. En bievennlig blanding.

Flere fylker og regioner gir nå tilskudd til soner for pollinerende insekter, der målet er å bedre livsbetingelsene for ville pollinatorer i jordbrukslandskapet ved å ha et mangfold av vekster som kan øke tilgangen på næring for insektene.

For kommende vekstsesong tilbys følgende blandinger til dette formålet:

Merk: Våre blandinger innholder ikke arter som er vurdert til å ha potensielt høy risiko, høy risiko eller svært høy risiko jamfør Fremmedartslista.

 

Strand nr. 70

 • 15 % Aleksandrinerkløver

 • 17 % Blodkløver

 • 15 % Perserkløver

 • 17 % Bokhvete

 • 10 % Honningurt

 • 14 % Sneglebelg

 • 7 % Lin

 • 5 % Oljedodre

Såmengde: 2-3 kg/daa
– Selges i 10 kg’s

Bievennlig – ettårig. En allsidig blanding med ettårige vekster som gir mange pollinatorvennlige blomster gjennom sesongen. Den passer godt til striper langs kanter på dyrket mark som blir pløyd eller avsluttet hvert år. Den blomstrer fra juni/juli til september. Den må ikke såes for tidlig pga. faren for frost, spesielt mht. bokhveten.

Strand nr. 71

 • 45 % Rødsvingel med lange utløpere -fl. årig gras

 • 5 % Engkvein -fl. årig gras

 • 10 % Rødkløver -fl. årig

 • 10 % Hvitkløver -fl. årig

 • 5 % Karve -toårig

 • 10 % Honningurt -ettårig

 • 10 % Blodkløver -ettårig

 • 5 % Vårrybs -ettårig

Såmengde: 2-3 kg/daa
– Selges kun i 10 kg’s

Bievennlig – flerårig. En allsidig og flerårig blanding som gir mange pollinatorvennlige blomster gjennom sesongen. Blandingen består av ettårige og flerårige vekster. De ettårige blomstrer i såingsåret og de flerårige i påfølgende år, og den gir dermed en insektvennlig plantebestand i flere år. Den inneholder en andel gras for å bli mer varig og ikke så tett. Den passer godt til varige grasstriper og grasdekte kantsoner i åker eller til grassdekte vannveier i åkerlandskapet. Den blomstrer fra juni/juli til september.