This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Frø til plen og grøntanlegg | Plantekultur
Ingen treff

Frø til plen og grøntanlegg

Valg av riktige sorter i ulike frøblandinger er en av flere forhold som har betydning for å lykkes med et grøntanlegg.

Helt grønn pakninger fra Strand.

De beste sortene er prøvd og anbefalt til de bruksområdene blandingene er laget for. Disse kjøpes fra foredlings- og frøfirma i Norge og i utlandet.

Strand Unikorn leverer gressfrø med god kvalitet til alle typer behov:

 • Hage og park

 • Torvtak og natur

 • Veiskråninger

 • Sportsareal (fotball-, golfbaner)

 • Ferdigplenproduksjon

 • Spesialblandinger

I Helt Grønn sortimentet lagerføres fem hovedblandinger. Det er Standard, Robust, Hurtigetablerende og Torvtak/Natur, som leveres i pakninger på 1, 5 kg og 20 kg. I tillegg leverer vi blandingen Veiskråning i pakning på 20 kg.
Øvrige blandinger lages på forespørsel i 20 kg pakning.

Frø til plen og grøntanlegg

Plenfrø Standard

Helt grønn plenfrø, standard.
 • 70 % Rødsvingel, 3 stk sorter

 • 25 % Engrapp

 • 5 % Engkvein

Såmengde: 1,0-1,5 kg/100 m2

Det beste valget til mange av privathagene. Den gir en finbladet, tett og fin prydplen. Plenfrø Standard har god slitestyrke, liten tilvekst og tåler tørkeperioder. Frøblandingen setter få krav til voksestedet, og har et moderat vedlikeholdsbehov.

Plenfrø Robust

Helt grønn plenfrø, roboust.
 • 55 % Rødsvingel, 3 stk sorter

 • 45 % Engrapp, 2 stk sorter

Såmengde: 1,3-2,0 kg/100 m2

Dette er det beste valget til plen med større aktivitet i form av sport og lek. Plenfrø Robust har solid slitestyrke, og engrapp med mange underjordiske utløpere som armerer grasmatten. Blandingen vokser aller best på mer solfylte områder og bør gjødsles og klippes regelmessig. Vanningsbehovet er moderat.

Plenfrø Hurtigetablerende

Helt grønn plenfrø, hurtigetablerende.
 • 40 % Raigras, 2 stk sorter

 • 35 % Rødsvingel, 2 stk sorter

 • 25 % Engrapp

Såmengde: 1,3-2,0 kg/100 m2

Dette er det beste valget for å reparere skader i plen eller for ettersåing. Skader kan oppstå etter tøffe vintre eller etter slitasje. Plenfrø Hurtigetablerende inneholder raigras som spirer og etablerer seg raskt. Ettersåing er aktuelt i alle plener for å holde grasdekket ungt og tett, og ugras og mose vil få problemer med å finne fotfeste.

Frøblanding Torvtak/Natur

Helt grønn - frøblanding torvtak/natur.
 • 20 % Stivsvingel

 • 50 % Rødsvingel, 2 stk sorter

 • 20 % Sauesvingel

 • 10 % Engkvein

Såmengde: 1,0-1,2 kg/100 m2

Dette er det beste valget dersom man ønsker en meget hardfør og varig blanding. Vintersterke og nøysomme sorter av rødsvingel og engkvein er viktige kompo- nenter i denne blandingen. Det er lagt vekt på å bruke norske sorter slik at Frøblanding Helt Grønn Torvtak/Natur skal få et naturlig utseende og gli inn i omgivelsene også høyt til fjells. De saktevoksende artene fører til at naturlig omkringliggende vegetasjon blandes inn og setter sitt preg på arealet. Helt Grønn Torvtak/Natur passer utmerket til hyttetaket, området rundt hytta, veiskråninger, eller til områder som er tørkesvake og næringsfattige.

Frøblanding Veiskråning

Helt grønn - grasfrø.
 • 60 % Rødsvingel med lange utløpere (2 stk sorter)

 • 25% Sauesvingel

 • 10% Raigras

 • 5% Engkvein

Såmengde: 1,3-2,0 kg/100 m2

En blanding som etablerer seg raskt og binder jorda i hellende terreng. Den ligner Helt Grønn Torvtak/Natur, men har en liten andel raigras.