This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Frøblandinger til økologisk produksjon | Plantekultur
Ingen treff

Frøblandinger til økologisk produksjon

Strand nr. 30 – Sørlig Ø

 • 50 % Timotei Grindstad øko

 • 20 % Engsvingel Fure øko

 • 10 % Engrapp Knut

 • 15 % Rødkløver Gandalf øko

 •  5 % Hvitkløver Hebe/Edith øko

Såmengde: 2,5-3,5 kg/daa

Ant. slåtter / beitinger: 3

Surfôr, beite og høy. En varig og allsidig blanding for Sør-Norge og egnede steder i Midt-Norge. Blandingen består av yterike sorter og inneholder minimum 70 % økologisk såvare.

Strand nr. 31 – Nordlig Ø

 • 50 % Timotei Lidar øko

 • 20 % Engsvingel Vinjar øko

 • 10 % Engrapp Monopoly

 • 15 % Rødkløver Gandalf øko

 • 5 % Hvitkløver Norstar

Såmengde: 2,5-3,5 kg/daa

Ant. slåtter / beitinger: 2-3

Surfôr, beite og høy. En vintersterk og allsidig blanding for utsatte og nordlige strøk. Blandingen består av vinterherdige sorter og inneholder minimum 70 % økologisk såvare.

Strand nr. 32 – Intensiv Ø

 • 50 % Timotei Grindstad øko

 • 20 % Engsvingel Fure

 • 10 % Fl.årig raigras Birger øko

 • 15 % Rødkløver Gandalf øko

 • 5 % Hvitkløver Hebe/Edith øko

Såmengde: 2,5-3,5 kg/daa

Ant. slåtter / beitinger: 3-4

Surfôr. En yterik, intensiv og allsidig blanding med en mindre andel flerårig raigras. Den er tilpasset de klimatisk bedre stedene i Sør-Norge og langs kysten. Andelen raigras gir god gjenvekstevne, hever kvaliteten og bedrer smakeligheten på fôret uten at det dominerer. Blandingen inneholder minimum 70 % økologisk såvare.