This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Grønnfôrblandinger | Plantekultur
Ingen treff

Grønnfôrblandinger

Strand nr. 40

 • 40 % Bygg Edvin el.l.

 • 35 % Grønnfôrert Javlo

 • 10 % Fôr (vår) vikke Jose el.l.

 • 15 % Italiensk raigras Fabio

Såmengde: 15,0-20,0 kg/daa

Grønnfôrblanding, bygg med raigras. Blandingene bør høstes senest to uker etter at kornet skyter. Korn og belgvekster utfyller hverandre godt som fôr. Ert er en god fôr- grøde, og konkurrerer godt mot ugras. Italiensk, bladrikt raigras gir vekst videre utover høsten.

Strand nr. 41

 • 50 % Bygg Edvin el.l.

 • 40 % Grønnfôrert Javlo

 • 10 % Fôr (vår) vikke Jose el.l.

Såmengde: 15,0-20,0 kg/daa (lavest som dekkvekst)

Grønnfôrblanding, bygg uten raigras.
En grønnfôrblanding som gir en høsting. Den kan også brukes som dekkvekst siden den ikke inneholder raigras.

Strand nr. 42

 • 50 % Havre Odal el.l.

 • 40 % Grønnfôrert Javlo

 • 10 % Fôr (vår) vikke Jose el.l.

Såmengde: 15,0-20,0 kg/daa (lavest som dekkvekst)

Grønnfôrblanding, havre uten raigras. En blanding som ligner Strand nr. 41, men inne- holder havre i stedet for bygg. Fraværet av snerp kan være positivt i fôringssammenheng, og havre gir økt fleksibilitet i forhold til høstetidspunkt.

 Strand nr. 43 Ø

 • 50 % Havre Niklas el.l. øko

 • 40 % Grønnfôrert Bagoo el.l. øko

 • 10 % Fôr (vår) vikke Jose el.l.

Såmengde: 15,0-20,0 kg/daa 
(lavest som dekkvekst)

Grønnfôrblanding, havre uten raigras. En blanding som ligner Strand nr. 42, men som er godkjent til økologisk jordbruk.

Strand nr. 45

 • 85 % It. raigras Fabio/Barpluto

 • 15 % Perserkløver

Såmengde: 3,0-4,0 kg/daa

Ettårig beiteblanding med italiensk raigras. En blanding som er godt egnet til beiting og direkte oppfôring. Det italienske raigraset har svært liten andel strå. Blandingen passer også godt sammen med beiterug.

Strand nr. 46

 • 50 % W.w. raigras Pollanum

 • 50 % It. raigras Fabio

Såmengde: 3,0-4,0 kg/daa

Ettårig surfôrblanding med westervoldsk og italiensk raigras. En blanding som egner seg best til ensilering. Den kan brukes ved reparasjonssåing og våtsåing.

Såmengder m.m. til andre aktuelle grønnfôrblandinger

Sort Antall slåtter Bruksområde Veksttid, dager Normalavling, FEm/daa Såmengde, kg/daa
Korn, erter, vikker 1 Direktefôring/ensilering 70-80 500 10+9 (9+7+3)
Korn, erter, raigras 2 Direktefôring/ensilering, slått/beite 100-120 600 8+8+3
Korn, forraps 1 Direktefôring/ensilering 80-90 500 12+0,8
Korn, fôrraps, raigras 2 Direktefôring/ensilering, slått/beite 100-120 600 8+0,8+3
Korn, raigras 2-3 Direktefôring/ensilering, slått/beite 100-120 600 12+4
Fôrraps, raigras 2 Direktefôring/beite 100-120 600 1,0+4
Fôrraps, vikker sau 1 + beite Direktefôring/beite 100-120 450 1,2+4