This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Lite utsatte områder i Midt- og Sør-Norge | Plantekultur
Ingen treff

Lite utsatte områder i Midt- og Sør-Norge

Strand nr. 12

 • 35 % Timotei Grindstad

 • 35 % Timotei Liljeros

 • 20 % Engsvingel Vestar

 • 10 % Engrapp Knut/Oxford

Såmengde: 2,0-3,0 kg/daa

Ant. slåtter: 3 

Surfôr, (beite) og høy. En god blanding uten kløver. Den består av yterike sorter, og passer godt til høy og høyensilage. Innslag av engrapp fyller ut bunnen av enga og gjør blandingen tett, egnet til beiting og med lengre varighet.

Strand nr. 13

 • 50 % Timotei Grindstad

 • 20 % Engsvingel Vestar

 • 15 % Engrapp Knut

 • 10 % Rødkløver Gandalf

 • 5 % Hvitkløver Edith

Såmengde: 2,5-3,5 kg/daa

Ant. slåtter / beitinger: 3

Surfôr og beite (evt. høy). En vinterherdig og allsidig kombinasjonsblanding med kløver, og yterike sørlige sorter. Den passer godt for hele Sør-Norge. Den inneholder engrapp og hvit- og rødkløver, noe som gjør den godt egnet til produksjon av både surfôr og høy, og kombinasjoner av slått og beite.

Strand nr. 14

 • 40 % Timotei Grindstad

 • 25 % Timotei Liljeros

 • 25 % Engsvingel Vestar

 • 10 % Rødkløver Gandalf

Såmengde: 2,0-3,0 kg/daa

Ant. slåtter: 3

Surfôr (evt. høy). En yterik blanding med kløver. Den er en av våre mest populære surfôr blandinger for hele Sør-Norge. Kombinasjonen timotei, engsvingel og rødkløver gir ved riktig slåttetidspunkt et svært godt surfôr til både storfe og småfe.

Strand nr 15

 • 30 % Timotei Grindstad

 • 30 % Timotei Liljeros

 • 20 % Engsvingel Vestar

 • 10 % Fl.årig raigras Figgjo, 4n

 • 10 % Rødkløver Gandalf

Såmengde: 2,5-3,5 kg/daa

Ant. slåtter: 3-(4)

Surfôr (evt. beite). En svært god surfôr- blanding med en mindre andel kløver og flerårig, norsk raigras. Den er tilpasset de klimatisk bedre strøkene i Sør-Norge og langs kysten. Andelen raigras gir god gjenvekstevne, hever kvaliteten og bedrer smakeligheten på fôret uten at det dominerer.

Strand nr. 16

 • 15 % Fl.årig raigras Figgjo, 4n

 • 20 % Fl.årig raigras Mara, 2n

 • 20 % Fl.årig raigras Valmiron, 2n

 • 20 % Engsvingel Vestar

 • 15 % Engrapp Monopoly/Oxford

 • 10 % Hvitkløver Edith

Såmengde: 2,5-3,5 kg/daa

Ant. beitinger / slåtter: 3-5

Beite (evt. surfôr). Denne blandingen ble endret i forrige sesong. Blandingen er nå rettet mot intensivt beitebruk og passer best i de klimatisk beste strøkene i Sør-Norge og langs kysten. Blandingen består av 50-60 % raigras av ulike typer og vekstrytme, i tillegg til andre gode beitegras som engsvingel, engrapp og hvitkløver. Overliggende vare har innslag av en liten andel timotei.

Strand nr. 19

 • 30 % Fl.årig raigras Trygve, 4n

 • 20 % Fl.årig raigras Figgjo, 4n

 • 20 % Fl.årig raigras Birger 4n

 • 5 % Fl.årig raigras Valmiron, 2n

 • 10 % Hybridraigras Storm

 • 5 % Ww. raigras Bartigra

 • 10 % Hvitkløver Edith

Såmengde: 3,0-4,0 kg/daa

Ant. slåtter / beitinger: 3-4

Surfôr og beite. En raigrasbasert blanding med mange gode sorter, og med hvitkløver. Den er best egnet til kortvarig eng i lavereliggende, kystnære områder i Sør-Norge. Den er særlig egnet for intensiv drift og hyppige slåtter/ beitinger. Den passer også godt til reparasjon, vedlikeholdssåing og til våtsåing over hele landet. Den passer ikke til gjenlegg i korn til modning, på grunn av andelen westerwoldsk raigras som går i strå i såingsåret.