This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Nord-Norge, Midt-Norge og utsatte fjell- og dalstrøk i Sør-Norge | Plantekultur
Ingen treff

Nord-Norge, Midt-Norge og utsatte fjell- og dalstrøk i Sør-Norge

Frøblanding til beitende dyr.

Strand nr. 1  

 • 70 % Timotei Noreng

 • 20 % Engsvingel Vinjar

 • 10 % Engrapp Monopoly

Såmengde: 2,5-3,0 kg/daa 

Ant. slåtter 1-2

Surfôr og høy. En hardfør og svært vintersterk blanding uten kløver. Inneholder Noreng, som er vår mest vintersterke timoteisort. I tillegg inneholder den en liten andel engrapp som gjør blandingen mer varig. Den er spesielt godt egnet for Nord-Norge og fjellstrøk i Sør-Norge.

Strand nr. 2 

 • 55 % Timotei Noreng

 • 20 % Engsvingel Vinjar

 • 15 % Engrapp Monopoly

 • 10 % Rødkløver Lars

Såmengde: 2,5-3,0 kg/daa

Ant. slåtter / beitinger :1-2

Surfôr og beite. En hardfør blanding med vintersterke sorter som ligner Strand nr. 1. Den inneholder i tillegg mer engrapp og rødkløver. Engrapp gjør enga mer varig og gjør at den vil tåle beiting bedre. Kløveren hever kvaliteten de første engårene. Blandingen er spesielt egnet for Nord-Norge og utsatte fjellområder i Sør-Norge.

Strand nr. 3

 • 40 % Timotei Lidar

 • 20 % Timotei Noreng

 • 25 % Engsvingel Vinjar

 • 15 % Engrapp Monopoly

Såmengde: 2,5-3,5 kg/daa

Ant. slåtter / beitinger: 2

Surfôr, beite og høy. En svært anvendelig blanding uten kløver for nordlige strøk og utsatte fjellbygder i Midt- og Sør-Norge. Den inneholder vintersterke sorter av timotei og engsvingel, og i år med økt andel Lidar timotei. Innslag av engrapp gjør blandingen mer varig og bedre egnet til beiting. Den kan erstatte Strand nr. 7.

Strand nr. 5

 • 25 % Timotei Noreng

 • 20 % Timotei Lidar

 • 15 % Engsvingel Vinjar

 • 15 % Engrapp Monopoly

 • 5 % Rødsvingel Leik

 • 5 % Engkvein Leikvin

 • 10 % Rødkløver Lars

 • 5 % Hvitkløver Norstar

Såmengde: 2,5 – 3,5 kg/daa

Ant. slåtter: 2 / beitinger: 3

Surfôr og beite (evt. høy). En god og mye brukt blanding med kløver for utsatte fjellområder og nordlige strøk. En bred sammensetning, bestående av vinterherdige sorter som gir muligheter for langvarig eng. Innslag av engrapp og hvitkløver gjør den godt egnet til beiting. Kløveren gir generelt kvalitetsøking av fôret. En liten andel hardfør rødsvingel og engkvein bidrar til økt diversitet i enga.

Strand nr. 7

 • 60 % Timotei Lidar

 • 20 % Engsvingel Vinjar

 • 15 % Engrapp Monopoly

 • 5 % Engkvein Leikvin

Såmengde: 2,5 – 3,0 kg/daa

Ant. slåtter: 2 / beitinger: 3

Surfôr, beite og høy. En blanding som egner seg godt til sauebruk, der det beites en del. Ligner Strand nr. 3, men har en liten andel engkvein i tillegg. Den er populær i Sør-Trøndelag.

Strand nr. 8

 • 30 % Timotei Lidar

 • 25% Timotei Grindstad

 • 20 % Engsvingel Vinjar

 • 10 % Engrapp Monopoly

 • 10 % Rødkløver Lars

 • 5 % Hvitkløver Edith

Såmengde: 2,5 – 3,5 kg/daa

Ant. slåtter / beitinger: 2-3

Surfôr og beite. En hardfør og allsidig kombinasjonsblanding med kløver for høyereliggende strøk i Midt- og Sør-Norge. I tillegg går den godt i kyststrøk i Nordland og Troms med lang vekstsesong. Innslag av engrapp fyller bunnen av enga, og gjør blandingen sammen med hvitkløver godt egnet til beiting. En god blanding til produksjon av både surfôr og høy og til kombinasjoner av slått og beite. Nå også med Grindstad timotei.

Strand nr. 9

 • 40 % Timotei Grindstad

 • 40 % Timotei Lidar

 • 10 % Engsvingel Vestar

 • 10 % Engsvingel Vinjar

Såmengde: 2,5 – 3,0 kg/daa

Ant. slåtter: 2-3

Surfôr og høy. En god og enkel blanding, uten kløver. Den passer godt for dalstrøk i Midt- og Sør-Norge, men kan brukes i hele Sør-Norge. Den består av ulike sorter av timotei og engsvingel, noe som gir den et bredt bruksområde. Overliggende vare har også innslag av Varg timotei.

Strand nr. 10

 • 35 % Timotei Lidar

 • 35 % Timotei Grindstad

 • 10 % Engsvingel Vestar

 • 10 % Engsvingel Vinjar

 • 10 % Rødkløver Gandalf

Såmengde: 2,5 – 3,0 kg/daa

Ant. slåtter: 2-3

Surfôr (evt. høy). En svært anvendelig og vintersterk surfôrblanding. Den er lik Strand nr. 9, men inneholder kløver. Den er aktuell over store deler av Midt-Norge i tillegg til dalstrøka i Sør-Norge. Vår storselger i hele Gudbrandsdalen, Østerdalen og Trøndelag.

Strand nr. 11

 • 20 % Timotei Lidar

 • 20 % Timotei Grindstad

 • 15 % Engsvingel Vestar

 • 15 % Engsvingel Vinjar

 • 20 % Engrapp Monopoly

 • 10 % Hvitkløver Litago/Edith

Såmengde: 2,5 – 3,5 kg/daa

Ant. beitinger / slåtter: 2-3-4

Beite (evt. surfôr). Dette er vår mest typiske beiteblanding, men den er også egnet som slåtteblanding. Den er bredt sammensatt av robuste og vintersterke sorter som gir fôr av god kvalitet. Den er egnet for hele Sør-Norge. Den inneholder en stor andel engrapp og hvitkløver, og er et godt alternativ til langvarig eng/beite.