This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Spesialblandinger | Plantekultur
Ingen treff
Såvarer

Spesialblandinger

Strand nr. 20 (Endret!)

 • 20 % Flerårig raigras Trygve

 • 15 % Flerårig raigras Calibra

 • 45 % Hundegras Laban

 • 10 % Hvitkløver Litago/Edith

 • 10 % Rødkløver Gandalf

Såmengde: 3,0-4,0 kg/daa

Surfôr. En tidlig og intensiv spesialblanding med norske sorter av hundegras og flerårig raigras, og nå med en andel av både rød- og hvitkløver. Den passer best i de klimatisk bedre stedene i Sør-Norge. Blandingen har rask vekstrytme, stor gjenvekstevne og tåler godt flere slåtter.

Strand nr. 21 (Endret!)

 • 50 % Bladfaks Leif

 • 20 % Timotei Lidar

 • 20 % Timotei Grindstad

 • 10 % Rødkløver Gandalf

Såmengde: 3,5-5,0 kg/daa

Surfôr. En varig og svært tørkesterk spesial- blanding med bladfaks. Den er mye brukt i Gudbrandsdalen, men interessen øker også hos de som ønsker en varig eng. Timotei er med i blandingen siden bladfaks etablerer seg seint, og gir tett bestand først etter ett til to år. Nå også med rødkløver. Den må høstes tidlig for å opprettholde god kvalitet.

Strand nr. 22 (Endret!)

 • 30 % Timotei Liljeros

 • 25 % Strandsvingel Swaj

 • 20 % Strandsvingel Barolex/Kora

 • 10 % Flerårig raigras Figgjo/Trygve

 • 8 % Rødkløver Gandalf

 • 7 % Hvitkløver Edith

Såmengde: 3,0-3,5 kg/daa 

Surfôr. En spesialblanding som kombinerer kvalitet og høy avling. Den er best tilpasset de lavereliggende områder i Sør- og Midt-Norge.
Nå med en større andel strandsvingel som er et høytytende gras med stor toleranse for både tørke og oversvømmelser. Blandingen bør høstes tidlig for å opprettholde kvaliteten, og tre slåtter går fint. Dette er en ideell blanding for kjøttfebesetninger, og den inneholder både rød- og hvitkløver.

Strand nr. 23

 • 40 % Flerårig raigras Figgjo

 • 20 % Flerårig raigras Birger

 • 16 % Flerårig raigras Calibra

 • 4 % Flerårig raigras Maurizio

 • 10 % Flerårig raigras Fagerlin/Valmiron

 • 10 % Hybridraigras Storm

Såmengde: 3,0-4,0 kg/daa

Surfôr og beite. En spesialblanding som domineres av de mest vintersterke raigras- sortene i markedet. I tillegg inneholder den en stor andel norsk raigras. Den er godt egnet til våtsåing, reparasjon, fornying og forlengelse av eksisterende eng og beite, og til kortvarig eng. Den er tilpasset områder med intensiv drift i lavereliggende kyststrøk. Den brukes ellers mye på Sør-Vestlandet, og kan være et alternativ til Strand nr. 19.

Strand nr. 24 (Endret!)

 • 30 % Timotei Liljeros

 • 20 % Strandsvingel Swaj

 • 20% Strandsvingel Kora

 • 10 % Engrapp Knut

 • 10 % Luserne Ludelis, smittet

 • 10 % Rødløver Gandalf

Såmengde: 3,0-3,5 kg/daa

Surfôr. En spesialblanding, som ligner Strand nr. 22. Den kombinerer kvalitet med høy avling. Den inneholder en stor andel strandsvingel, en andel engrapp, luserne og rødkløver, men er uten raigras. Andelen timotei er redusert. Dette gjør blandingen til en tørke- og vintersterk blanding som passer over hele landet, også i våre dal- og fjellbygder. For at lusernen skal etableres og trives, bør blandingen såes på jord i god hevd med pH godt over 6,0, gjerne i de dypere lag.

Strand nr. 25

 • 35 % Timotei Grindstad

 • 35 % Timotei Liljeros

 • 20 % Engsvingel Vestar

 • 10 % Flerårig raigras Figgjo

Såmengde: 2,5-3,5 kg/daa

Surfôr. En spesialblanding, som ligner Strand nr. 15, men uten kløver. Den består av både Liljeros og Grindstad. Blandingen brukes mye på Sør-Vestlandet, men går godt i de klimatisk bedre stedene i Sør-Norge og langs kysten. Den gir store avlinger.

Strand nr. 26

 • 13 % Timotei Lidar

 • 15 % Timotei Grindstad

 • 8 % Hundegras Frisk

 • 25 % Strandsvingeltype Hykor

 • 15 % Engrapp Knut

 • 10 % Rødsvingel Leik

 • 5 % Engkvein Leikvin

 • 3 % Tiriltunge

 • 3 % Luserne Creno, smittet

 • 3 % Urter ”Sikori, Pimpernell, Karve”

Såmengde: 3,0-4,0 kg/daa

Strand Horse Mix - Beite og høy til hest. En vinterherdig blanding som skal gi fôr med mer fiber og et lavere fruktaninnhold enn bland- inger bestående av mer sukkerholdige gras- arter, som for eksempel raigras. Den innehold- er hovedsakelig norske sorter, og valg av arter er gjort i forhold til tilsvarende utenlandske frøblandinger for hest. Blandingen passer bra til beite og engrapp og strandsvingel bidrar til god slitestyrke. Strandsvingel, hundegras
og timotei gir struktur til fôret. Blandingen inneholder også urter for å øke smakeligheten.

Strand nr 27 (Nyhet!)

 • 10 % Engrapp Knut

 • 10 % Hvitkløver Edith

 • 10 % Engsvingel Vestar

 • 10 % Strandsvingel Tower

 • 20 % Raisvingel, type strandsv. Fojtan el.l.

 • 40 % Strandsvingel Swaj

Såmengde: 4,0-5,0 kg/daa

Strandsvingel Pluss - surfôr og beite. En ny type «svingelblanding» med 70 % sorter av yterike strandsvingeltyper pluss en andel engsvingel mm.. og uten timotei. Dette er en kombinasjonsblanding tilpasset intensiv slått-/ beitebruk. Den er sammensatt i samråd med NLR Rogaland, men kan brukes i de lavere- liggende områdene i hele Sør-Norge og langs kysten til Nordland. Blandingen vil tåle beiting av hjort bedre enn timoteibaserte blandinger.