This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Spesialblandinger | Plantekultur
Ingen treff

Spesialblandinger

Strand nr. 20

 • 10 % Flerårig raigras Trygve,4n

 • 30 % Engsvingel Vestar

 • 40 % Hundegras Laban

 • 10 % Hvitkløver Liflex/Silvester/Edith

 • 10 % Rødkløver Gandalf

Såmengde: 3,0-4,0 kg/daa

Ant. slåtter: 3-4

Surfôr. En tidlig og intensiv spesialblanding med vinterherdige sorter av hundegras, engsvingel og flerårig raigras, samt rød- og hvitkløver. Blandingen ble endret 2023 og ift. tidligere er andelen raigras redusert og engsvingel tatt inn. Blandingen har rask vekstrytme, stor gjenvekstevne og tåler godt hyppige og mange slåtter. Den går bra i både kyst- og innlandstrøk, samt være et godt alternativ til diverse strandsvingel og raigrasblandinger.

Strand nr. 21

 • 50 % Bladfaks Leif

 • 20 % Timotei Lidar

 • 20 % Timotei Grindstad

 • 10 % Rødkløver Gandalf

Såmengde: 3,5-5,0 kg/daa

Ant. slåtter: 2-3

Surfôr. En varig og svært tørkesterk spesial- blanding med bladfaks. Den er mye brukt i Gudbrandsdalen, men interessen øker også hos de som ønsker en varig eng. Timotei er med i blandingen siden bladfaks etablerer seg seint, og gir tett bestand først etter ett til to år. Nå også med rødkløver. Den må høstes tidlig for å opprettholde god kvalitet.

Strand nr. 22

 • 30 % Timotei Liljeros

 • 25 % Strandsvingel Swaj

 • 20 % Strandsvingel Kora

 • 10 % Flerårig raigras Figgjo/Trygve, 4n

 • 8 % Rødkløver Gandalf

 • 7 % Hvitkløver Brianna

Såmengde: 3,0-3,5 kg/daa

Ant. slåtter: 3-4 

Surfôr. En spesialblanding som kombinerer kvalitet og høy avling og er en ideel blanding for både melke og kjøttfebesetninger. Den er best tilpasset de lavereliggende områder i Sør- og Midt-Norge. Består av en større andel strandsvingel som er et høytytende gras med stor toleranse for både tørke og oversvømmelser. Blandingen bør høstes tidlig og minimum 3 ganger for å opprettholde kvaliteten og utnytte strandsvingelens avlingspotensiale. Den inneholder både rød- og høyvokst hvitkløver.

Strand nr. 23

 • 30-40 % Flerårig raigras Figgjo, 4n

 • 15-25 % Flerårig raigras Calibra, 4n

 • 15-20 % Flerårig raigras Birger, 4n

 • 5-10 % Flerårig raigras Barpasto, 4n

 • 10 % Fleråig raigras Indicus 1/Mara, 2n

 • 10 % Hybridraigras Storm

Såmengde: 3,0-4,0 kg/daa

Ant. slåtter: 3-4

Surfôr og beite. En spesialblanding som domineres av de mest vintersterke raigrassortene i markedet. I tillegg inneholder den en stor andel norsk raigras. Den er godt egnet til våtsåing, reparasjon, fornying og forlengelse av eksisterende eng og beite, og til kortvarig eng i hele landet. Den er imidlertid mest tilpasset områder med intensiv drift i lavereliggende kyststrøk. Den brukes mye på Sør-Vestlandet, og kan være et alternativ til Strand nr. 19.

Strand nr. 24

 • 30 % Timotei Liljeros

 • 20 % Strandsvingel Swaj

 • 20 % Strandsvingel Kora

 • 10 % Engrapp Knut

 • 10 % Luserne Mezzo, smittet

 • 10 % Rødløver Gandalf

Såmengde: 3,0-3,5 kg/daa

Ant. slåtter: 3-4

Surfôr. En spesialblanding, som ligner Strand nr. 22. Den kombinerer kvalitet med høy avling. Den inneholder en stor andel strandsvingel, en andel engrapp, luserne og rødkløver, men er uten raigras. Andelen timotei er redusert. Dette gjør blandingen til en tørke- og vintersterk blanding som passer over hele landet, også i våre dal- og fjellbygder. Blandingen bør høstes tidlig og minimum 3 ganger for å opprettholde kvaliteten og utnytte strandsvingelens avlingspotensiale.  For at lusernen skal etableres og trives, bør blandingen såes på jord i god hevd med pH godt over 6,0, gjerne i de dypere lag.

Strand nr. 25

 • 35 % Timotei Grindstad

 • 35 % Timotei Liljeros

 • 20 % Engsvingel Vestar

 • 10 % Flerårig raigras Figgjo, 4n

Såmengde: 2,5-3,5 kg/daa

Ant. slåtter: 3

Surfôr. En spesialblanding, som ligner Strand nr. 15, men uten kløver. Den består av både Liljeros og Grindstad. Blandingen brukes mye på Sør-Vestlandet, men går godt i de klimatisk bedre stedene i Sør-Norge og langs kysten. Den gir store avlinger.

Strand nr. 26

 • 28 % Timotei Grindstad

 • 8 % Hundegras Frisk

 • 25 % Strandsvingel Kora

 • 15 % Engrapp Knut

 • 10 % Rødsvingel Leik

 • 5 % Engkvein Leikvin

 • 3 % Tiriltunge

 • 3 % Luserne Mezzo, smittet

 • 3 % Urter (Sikori, Pimpernell, Karve)

Såmengde: 3,0-4,0 kg/daa

Ant. slåtter/beitinger: 3

Strand Horse Mix - Beite og høy til hest. En vinterherdig blanding som skal gi fôr med mer fiber og et lavere fruktaninnhold enn blandinger bestående av mer sukkerholdige grasarter, som for eksempel raigras. Den inneholder hovedsakelig norske sorter, og valg av arter er gjort i forhold til tilsvarende utenlandske frøblandinger for hest. Blandingen passer bra til beite og engrapp og strandsvingel bidrar til god slitestyrke. Strandsvingel, hundegras og timotei gir struktur til fôret. Blandingen inneholder også urter for å øke smakeligheten. Bør dyrkes ekstensivt for å bevare artsmangfoldet.

Strand nr 27

 • 25 % Raisvingel, type strandsv. Fojtan

 • 25 % Strandsvingel Swaj

 • 20 % Strandsvingel Tower (mykbladet)

 • 10 % Engsvingel Vestar

 • 10 % Engrapp Knut

 • 10 % Hvitkløver Liflex/Silvester/Edith

Såmengde: 4,0-5,0 kg/daa

Ant. slåtter/beitinger: 3-4-5

Strandsvingel Pluss - surfôr og beite. En type «svingelblanding» med 70 % sorter av yterike strandsvingeltyper pluss en andel engsvingel mm. og uten timotei. Dette er en kombinasjonsblanding tilpasset intensiv slått-/ beitebruk. Den er sammensatt i samråd med NLR Rogaland, men kan brukes i de lavereliggende områdene i hele Sør-Norge og langs kysten til Nordland. Blandingen vil tåle beiting av hjort bedre enn timoteibaserte blandinger.