This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Egenskaper til de viktigste flerårige grasartene | Plantekultur
Ingen treff

Egenskaper til de viktigste flerårige grasartene

Sort Vinterherdighet Varighet Smakelighet Bruksområde Voksemåte Krav til jordart Krav til råme Driftsmåte Høsting
Timotei Meget god Middels langvarig Svært god Blanding/renbestand Strågras All jord unntatt sandjord Tørkesvak Slått 2-3
Engsvingel Meget god Middels langvarig God Blanding Bladgras Tung og næringsrik jord Tørkesvak Slått/beite 2-3
Strandsvingel Middels Langvarig God Blanding Bladgras Næringsrik leirjord Tørkesterk Slått/beite 3-4
Hundegras Middels Kortvarig Brukbar Blanding/renbestand Bladgras Ikke myr el. tørkesvak sandjord Middels tørkesterk Slått/beite 3-4
Bladfaks Middels Langvarig God Blanding/renbestand Strågras/jordstengler Opplendt, kalkrik jord Tørkesterk Slått/beite 2
Strandrør Middels Langvarig Dårlig Renbestand Strågras/jordstengler Rålendt mark Middels tørkesterk Slått 2-3
Engrapp Meget god Langvarig God Blanding Bladgras Næringsrik, kalkrik jord Tørkesvak Beite/slått 3-4
Engkvein Meget god Langvarig God Blanding Strågras Lite kravfull Tørkesterk Beite/slått 2-3
Flerårig raigras Svak Kortvarig Svært god Blanding/renbestand Strågras (Bladgras) Kravfull Tørkesvak Slått/beite 3-5
Raisvingel Svak Kortvarig God Blanding/renbestand Bladgras Kravfull Middels tørkesvak Hyppige slåtter 4
Rødsvingel Meget god Langvarig Mindre god Blanding Bladgras Lite kravfull Tørkesterk Beite/slått 3-4
Rødkløver Middels Kortvarig God Blanding Høytvoksende Tyngre jord pH->5,8 Tørkesterk Slått, ikke for tidlig 3-4
Alsikekløver Middels Kortvarig God Blanding Høytvoksende Tyngre jord pH->5,9 Tørkesterk Slått, ikke for tidlig 3-4
Hvitkløver Svak Middels langvarig Svært god Blanding Krypende Rålendt jord Middel tørkesterk Beite/slått 3-5