This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Egenskaper til de viktigste flerårige grasartene | Plantekultur
Såvarer

Egenskaper til de viktigste flerårige grasartene

Sort Vinterherdighet Varighet Smakelighet Bruksområde Voksemåte Krav til jordart Krav til råme Driftsmåte Høsting
Timotei Meget god Middels langvarig Svært god Blanding/renbestand Strågras All jord unntatt sandjord Tørkesvak Slått 2-3
Engsvingel Meget god Middels langvarig God Blanding Bladgras Tung og næringsrik jord Tørkesvak Slått/beite 2-3
Strandsvingel Middels Langvarig God Blanding Bladgras Næringsrik leirjord Tørkesterk Slått/beite 3-4
Hundegras Middels Kortvarig Brukbar Blanding/renbestand Bladgras Ikke myr el. tørkesvak sandjord Middels tørkesterk Slått/beite 3-4
Bladfaks Middels Langvarig God Blanding/renbestand Strågras/jordstengler Opplendt, kalkrik jord Tørkesterk Slått/beite 2
Strandrør Middels Langvarig Dårlig Renbestand Strågras/jordstengler Rålendt mark Middels tørkesterk Slått 2-3
Engrapp Meget god Langvarig God Blanding Bladgras Næringsrik, kalkrik jord Tørkesvak Beite/slått 3-4
Engkvein Meget god Langvarig God Blanding Strågras Lite kravfull Tørkesterk Beite/slått 2-3
Flerårig raigras Svak Kortvarig Svært god Blanding/renbestand Strågras (Bladgras) Kravfull Tørkesvak Slått/beite 3-5
Raisvingel Svak Kortvarig God Blanding/renbestand Bladgras Kravfull Middels tørkesvak Hyppige slåtter 4
Rødsvingel Meget god Langvarig Mindre god Blanding Bladgras Lite kravfull Tørkesterk Beite/slått 3-4
Rødkløver Middels Kortvarig God Blanding Høytvoksende Tyngre jord pH->5,8 Tørkesterk Slått, ikke for tidlig 3-4
Alsikekløver Middels Kortvarig God Blanding Høytvoksende Tyngre jord pH->5,9 Tørkesterk Slått, ikke for tidlig 3-4
Hvitkløver Svak Middels langvarig Svært god Blanding Krypende Rålendt jord Middel tørkesterk Beite/slått 3-5