This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Grønnfôrvekster og alternative vekster | Plantekultur
Ingen treff

Grønnfôrvekster og alternative vekster

Høstrug + italiensk raigras

En blanding med høstrug og italiensk raigras sådd om våren, er et velprøvd beitealternativ, som praktiseres mer og mer her i landet. Blandingen gir et svært appetittlig fôr og mer melk på tanken.

Såmengde: 10-12 kg høstrug + 3 kg italiensk raigras/daa

Aktuelle sorter er Reflektor/Opal/Dragon (ubeiset populasjonsrug) og
Barpluto/Fabio italiensk raigras.

Grønnfôrraps

Grønnfôrraps vokser fort og kan gi store avlinger etter 60-70 døgn. Den trives best på jord i god hevd med god næringstilgang. Kombinasjonen raps og rålendt, tett jord er et dårlig valg. Arten er svak mot klumprot. Fôrraps er en populær vekst til sau som på høsten tas ned fra fjellbeite.

Såmengde renbestand: 0,5-1,2 kg/daa avhengig av radavstand.

Fontan: 
En bladrik og middels høyvokst sort, som er mest aktuell til beiting, men fungerer også til ensilage.

Barcoli:
Dette er bladrike og mer høyvokste sorter enn Fontan. De bør brukes dersom avlingen skal ensileres.

Fôrmargkål

Fôrmargkål krever en veksttid på minst 120 døgn for å gi full avling. Veksten gir et fôr med god kvalitet og smakelighet. Som fôrraps trives den best på jord i god hevd med god næringstilgang. Arten dyrkes i renbestand til ensilering eller til direkte oppfôring. Den tåler frost.

Såmengde renbestand: 0,5-0,8 kg/daa avhengig av radavstand.

Camaro og Grüner Angeliter: 
Dette er tyske og velprøvde sorter som gir store avlinger.

Andre grønnfôrvekster
Av andre grønnfôrvekster kan følgende tilbys:

Arter Såmengde, kg/daa Veksttid, dager Normalavling, Fem/daa
Fôrnepe 0,3-0,5 120 750
Fôreddik (oljereddik) 2,0-2,5 50-80 350
Fôrerter 15-20 70-80 5-600
Fôr(vår)vikker 10-15 70-80 5-600
Fôrmais En enhet til 5-6 daa / 8-10000 frø pr.daa / 2,5-3,0 kg pr.daa / 6,25 daa/sekk til konvensjonell - 5,0 daa/sekk til øko. *MVE = Maisvarmeenheter 2400 *MVE 1400-1800 kg t.s/daa


Alternative vekster til ulike formål (grønnfôr, fangvekster, pollineringsvekster mm.
Av alternative vekster kan vi tilby følgende:

Arter Såmengde, kg/daa Varighet
Tiriltunge 1,5 - 2,0 Flerårig
Alexandrinerkløver 2,0 - 3,0 Ettårig
Perserkløver 1,5 - 2,0 Ettårig
Blodkløver 2,5 - 3,0 Vinterettårig
Sneglebelg 1,5 - 2,0 Ettårig
Fôr (vår) vikke 10,0 - 15,0 Ettårig
Vinter (lodne) vikke 5,0 - 6,0 Vinterettårig
Vinter fôrert 15,0 (100-120 pl./m2) Vinterettårig
Åkerbønner 30,0 - 35,0 Ettårig
Blå bitter lupin (Lupinus angustifolius) 18,0 Ettårig
Sand-/Svarthavre (Avena strigose) 6,0 - 8,0 Ettårig
Bokhvete 8,0 - 10,0 Ettårig
Honningurt 1,0 - 1,5 Ettårig
Oljereddik (fôrreddik) 1,8 - 2,5 Ettårig
Oljereddik / Daikon (struktur-store røtter) 0,6 - 0,8 Ettårig
Oljereddik (Camelina s.) 0,5 Ettårig
Spinnelin (hvite blomster) Ca. 15,0 Ettårig
Oljelin (blå blomster) Ca. 8,0 Ettårig
Karve 1,0 - 1,5 Toårig
Pimpernell (urt) 1,0 - 1,5 Flerårig
Sikori (urt) 0,6 (alt. 25 % i frøblanding) 0,1 - 0,3 som underkultur Flerårig
Solsikke 4,0 - 5,0 Ettårig
Blodkløver, honningurt.