This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Kløver og luserne | Plantekultur
Ingen treff
Såvarer

Kløver og luserne

Rødkløver.

Rødkløver

Rødkløver inngår i mange frøblandinger med en mindre andel. Den fikserer nitrogen og tilfører ekstra protein og mineraler i grovfôret. Den trives best på jord i god hevd. En andel på 20-30 % kløver i grovfôret hever kvaliteten betydelig med tanke på smakelighet og innhold av næringsstoffer. Rødkløver går fort ut etter to år, ved sterk N-gjødsling, sein slått og beiting. Arten er følsom for pakkeskader. Det er god tilgang av rødkløver i 2022.

Såmengde renbestand: 1,0-2,0 kg/daa

Lars: En norsk tetraploid sort, med størst avling og best vinterherdighet blant markedssortene. Hovedsort i områder der rødkløver er mest utsatt for vinterskade/utgang.
Gandalf: En norsk diploid sort med klart bedre overvintring og avling enn tidligere brukte Lea. Selges også som økologisk.
Selma: En Finsk diploid sort som har vist god overvintringsevne og avling i nord-svenske og finske forsøk. Den brukes kun som supplering ved mangel av norske sorter.

Alsikekløver

Alsikekløver gir ikke like stor avling som rødkløver. Den slår imidlertid ofte bedre til på noe rålendt jord, og takler jord med lav pH bedre enn rødkløver. Tidligere ønsket flere denne kløveren i eng til høy. Alsikekløver har tynne, bladrike stengler som beholder en frisk grønn farge også etter tørking.

Såmengde renbestand: 1,0-1,5 kg/daa

Frida: En svensk, sort med god vinterherdighet, som kan anbefales over hele landet.

Hvitkløver

Hvitkløver er et verdifullt innslag i alle frøblandinger til beite. Forsøk viser også positive resul- tater med innslag av hvitkløver i frøblandinger beregnet for ensilering.

Såmengde renbestand: 1,0-1,5 kg/daa

SW Hebe: En svensk høytvoksende sort. Svært lik Milkanova, Silvester og Liflex. Sorten passer best i lavlandet. Den brukes som supplering til de norske sortene. Selges kun som økologisk.
Edith: En svensk, høytvoksende sort. Den likner Hebe, men har bedre overvintringsevne og avling.
Liflex: En nederlandsk, høytvoksende sort. Den er svært lik Hebe og brukes som supplering til denne og de norske. Den brukes kun i blandinger.
Norstar og Undrom: Dette er norske og svenske lavtvoksende, småbladete og vintersterke sorter. De kan også brukes som underkulturer.
Litago: En norsk, høyvokst sort med god overvintringsevne og stort avlingspotensiale. Den er svært vanskelig å frøavle, og tilgangen er begrenset.
Rivendel: En småvokst, dansk sort som passer best til underkultur og fangvekst.

Luserne

Luserne trives best under klimatisk gode forhold i Sør-Norge, på jord i god hevd med pH godt over 6 (helst >6,5), og gjerne i de dypere jordlag. Den tåler imidlertid ikke lange perioder med isdekke eller vann. Luserne har et svært dyptgående rotsystem og er tørkesterk når den først er etablert, men må ha god tid mellom hver slått for å samle opplagsnæring. Luserne er aktuell i renbestand eller i 15-20 % blanding med andre arter. Arten fikserer nitrogen fra lufta, og frøet bør smittes med en bakteriekultur før såing hvis det er lenge siden den har vært dyrket.

Såmengde renbestand: 2,0-3,0 kg/daa

Creno: En stor sort i Nord Europa. Den har gjort det bra i svenske forsøk og er mer vinterherdig enn tidligere brukte SW Nexus. Det selges både smittet og usmittet frø.
Ludelis: En forholdsvis vintersterk sort som i tyske forsøk har gjort det best under ikke-optimale forhold for luserne (sandholdig jord og lav pH). Den er ferdig smittet.