This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Duplosan Max | Plantekultur
Ingen treff

Duplosan Max

Dimetylaminsalt av MCPA 750 g pr. l
Fare

Avgiftskl. 3

Sikkerhetsdatablad

Mot ugras i eng, beite, gras i grøntanlegg, frukthager, korn, gjenlegg av hvit-, alsike- eller rødkløver, med eller uten korn som dekkvekst, og i korn med fangvekster.

Selektivt og systemisk ugrasmiddel med opptak gjennom ugrasets bladverk som virker bare når ugraset er i vekst. Nedbør de første timene etter behandling kan redusere virkningen. God virkning mot meldestokk, dåarter, åkergråurt og alle korsblomstra ugras. Virkningen er også god mot flerårig ugrasarter som åkertistel, åkerdylle, engsoleie, krypsoleie, grasstjerneblom, tveskjeggveronika, følblom, groblad, løvetann, sjuskjære, tyrihjelm, mjødurt, engsyre og småsyre. Kan brukes frem til BBCH 39 (flaggblad utviklet). Kløver kan få forbigående stagnasjon.

Blandbarhet: Duplosan Max kan blandes med en rekke ugrasmidler i korn, samt vanlig brukte sopp og skadedyrmidler hvis det er sammenfallende bruksområder og tider. Det frarådes å blande Duplosan Max med vekstregulerende midler ved sprøyting mot rotugras i korn.

OBS! Enkelte blandingspartnere er ikke godkjent i kløver. Se blandetabell.

Godkjenninger

Mot ugras i mjølkefamilien og snellefamilien i juletre og pyntegrønt.
Mot åkertistel og åkerdylle i frøåret i graseng.
Kilde: Mattilsynet

Mot rotugras i felt med busker, stauder og trær i grøntanlegg.
Kilde: Mattilsynet

Detaljert info

Pakningsstørrelse

2 x 10 l

Behandlingsfrist

Beitedyr må ikke slippes på behandlet areal, eller må ikke bli slått før etter 14 dager.

Dose

Frøugras i korn uten kløver:
80-100 ml pr. daa
Korn og kløvergjenlegg og korn med fangvekster med kløver:
50-80 ml pr. daa
Eng, beite og frukthager:
150-240 ml pr. daa
Eng, beite og gras i grøntanlegg:
240 ml
Tofrøbladet rotugras i korn uten kløver:
150-240 ml pr. daa

Filter

P2/A1

NAD

240 ml/daa

Lagring

Frostfritt

Avstand vann

3 m

Helseklasse

Lav

Miljøklasse

Høy
Etikett

Tabeller Duplosan Max opptrer i

Sjekkliste for bruk av klebemiddel Plantevernmidlenes krav til regnfasthet og temperatur