This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Fôrvekster | Plantekultur
Plantevern

Fôrvekster

Sprøyteplaner for ugras og skadedyr i fôrvekster

Ugras i fôrvekster

Preparat Dose pr. daa. Sprøytetid Merknad 1 Merknad 2

Fôrraps / Fôrmargkål

Frøugras

Lentagran WP 150-200 g Når kulturen har 4 varige blad og ugraset er i god vekst. Kan gi forbigående vekststagnasjon og bladrandskade. Se virkningstabell for ugras i kålvekster. Bare godkjent i fôrmargkål.
Matrigon 72 SG + Renol 15-16,5 g + 50 ml Når kulturen har 4 varige blad og ugraset er i god vekst. Kan gi forbigående vekststagnasjon og bladrandskade. Se virkningstabell for ugras i kålvekster. Godkjent i fôrraps, fôrmargkål og kålrot.

Balderbrå / Ettårige dyllearter / Åkersvineblom / Annet ugras i korgplantefamilien

Matrigon 72 SG + Renol 12-14 g Ugraset 2-4 blad. Godkjent i fôrraps, fôrmargkål og kålrot.

Åkertistel / Åkerdylle / Hestehov / Vikke m.fl.

Matrigon 72 SG + Renol 15-16,5 g + 50 ml Store bladrosetter. Begynnende strekningsvekst. Godkjent i fôrraps, fôrmargkål og kålrot.

Fôrraps / Fôrmargkål

Kveke / storkvein / floghavre m.fl.

Agil 100 EC 150 ml Grasartene 3-5 blad.
Focus Ultra 500-600 ml Grasartene 3-5 blad.

Westerwoldsk og italiensk raigras

Allsidig ugrasflora

Ariane S 200-250 ml Ugraset 2-4 varige blad. Avpussing er ofte aktuelt.

Kålrot / Nepe

Frøugras

Centium 36 CS 12,5 ml Senest 2 dager etter såing. Bare godkjent i kålrot.
Boxer Boxer har off-label i kålrot og nepe.

Frøugras og rotugras i korgplantefamilien (balderbrå, dylle mm.)

Matrigon 72 SG + Renol 14-16,5 g i 20-30 l vann Frøugras på 2-4 bladstadiet. Rotugras på rosettstadiet. Godkjent i fôrraps, fôrmargkål og kålrot.

Grønnfôrblanding med korn og erter

Frøugras

Basagran SG 100-150 g Ertene 3-8 cm. Se virkningstabell ugras i ert og bønne.

Skadedyr i fôrvekster

Preparat Dose pr. daa. Sprøytetid Merknad 1 Merknad 2

Fôrvekster m.fl.

Decis Mega EW 50 15 ml Ved angrep. Kålmøll, jordloppe, sommerfugllarver m.fl.
Karate 5 CS 10 ml Ved angrep. Kålmøll, jordloppe, sommerfugllarver m.fl.