Plantevern

Fôrvekster

SKADEDYR I FÔRVEKSTER

PreparatDose pr. daa.SprøytetidMerknader

Korsblomstra fôrvekster m.fl. 1)

Fastac 50*20-25 mlVed angrep.Kålmøll, jordleppe, sommerf. larver. m. fl.
* = Eller et annet pyretroid.
1) = Varierende bruksområde. Se preparatomtale og etikett.

 

UGRAS I FÔRVEKSTER

PreparatDose pr. daa.SprøytetidMerknader

Fôrraps / Fôrmargkål

Frøugras

Lentagran WP*150-200 gNår kulturen
har 4 varige blad og ugraset er i god vekst.
Kan gi forbigående vekststagnasjon og bladrandskade.
Se virkningstabell for ugras i kålvekster.
Matrigon 72 SG** + Renol15-16,5 g + 50 mlNår kulturen
har 4 varige blad og ugraset er i god vekst.
Kan gi forbigående vekststagnasjon og bladrandskade.
Se virkningstabell for ugras i kålvekster.

Balderbrå / Ettårige dyllearter / Åkersvineblom / Annet ugras i korgplantefamilien

Matrigon 72 SG** + Renol12-14 gUgraset 2-4 blad.

Åkertistel / Åkerdylle / Hestehov / Vikke m.fl.

Matrigon 72 SG** + Renol15-16,5 g + 50 mlStore bladrosetter. Beg. strekn.vekst.

Fôrraps / Fôrmargkål

Kveke / storkvein / floghavre m.fl.

Agil 100 EC150 mlGrasartene 3-5 blad
Focus Ultra500-600 mlGrasartene 3-5 blad

Westerwoldsk og italiensk raigras

Allsidig ugrasflora

Ariane S200-250 mlUgraset 2-4 varige blad.Avpussing er ofte aktuelt.

Kålrot / Nepe

Frøugras

Centium***12,5 mlSenest 2 dager etter såing
Pt. ingen godkjente midler i nepe. Boxer1) har off-label i kålrot.

Frøugras og rotugras i korgplantefamilien

Matrigon 72 SG** + Renol14-16,5 g i 20-30 l vannFrøugras på 2-4 bl.st.
Rotugras på rosettstadiet.

Grønnfôrblanding med korn og erter

Frøugras

Basagran SG100-150 gErtene 3-8 cmSe virkningstabell ugras i ert og bønne.
* = Bare godkjent i fôrmargkål.
** = Godkjent i fôrraps, fôrmargkål og kålrot.
*** = Bare godkjent i kålrot.
NB! Grønnfôr med erter og raps i blanding med korn; ingen godkjente preparater.
1) Boxer har off-label mot ugras i kålrot. Kontakt GA-FA.
Print Friendly, PDF & Email