This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Sertifiserte settepoteter | Plantekultur
Ingen treff

Sertifiserte settepoteter

Strand Unikorn produserer og forhandler sertifiserte settepoteter, og har leveranser over hele landet.

Salget skjer i stor grad direkte til kunde fra vårt kontor i Moelv, da settepotet er ferskvare som ikke egner seg for mellomlagring ute hos forhandler.
Ta derfor kontakt direkte med oss på Strand Unikorn for å forhøre deg nærmere om aktuelle sorter og salgsvilkår.