This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Ugras i frukt | Plantekultur
Ingen treff

Ugras i frukt

Preparat Dose pr. daa. Sprøytetid Merknad 1 Merknad 2

Ugras som spirer fra frø

Gallery 50-100 ml Tidlig om våren eller på høsten. På godt fuktig jord.
Maister WG + Mero Off-label godkjenning mot ugras i eple, pære, plomme og kirsebær.

Rotugras

Duplosan Max + Duplosan Meko 150 + 150 ml Rotugras store bladrosetter. Før ugraset blomstrer. Aldri senere enn 2 mnd. før høsting!

Kveke og andre grasarter

Roundup Powermax 150-200 g Graset 3-4 blad (10-15 cm høyt). Unngå treff på rotskudd og stammen på unge trær.
Roundup Flick 300-400 ml Graset 3-4 blad (10-15 cm høyt). Unngå treff på rotskudd og stammen på unge trær.
Glypper 300-400 ml Graset 3-4 blad (10-15 cm høyt). Unngå treff på rotskudd og stammen på unge trær.
Credit Xtreme - NYHET 200-230 ml Graset 3-4 blad (10-15 cm høyt). Unngå treff på rotskudd og stammen på unge trær.
Agil 100 EC 75 - 150 ml Ved kveke 3-5 blad. Unngå treff på rotskudd og stammen på unge trær. Bare godkjent i eple og pære.