This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Ugras i frukt | Plantekultur
Ingen treff

Ugras i frukt

Henter tabell

Preparat

Gallery

Skadegjører

Ugras

Ugras som spirer fra frø.

Dose pr. daa.

50-100 ml

Sprøytetid

Tidlig om våren eller på høsten.

Merknader

På godt fuktig jord.

Skadegjører

Ugras

Ugras som spirer fra frø.

Merknader

Off-label godkjenning mot ugras i eple,...

Skadegjører

Rotugras

Dose pr. daa.

150 + 150 ml

Sprøytetid

Rotugras store bladrosetter. Før ugraset blomstrer.

Merknader

Aldri senere enn 2 mnd. før høsting!

Preparat

Roundup Powermax

Skadegjører

Kveke

Og andre grasarter.

Dose pr. daa.

150-200 g

Sprøytetid

Graset 3-4 blad (10-15 cm høyt).

Merknader

Unngå treff på rotskudd og stammen på unge...

Preparat

Roundup Flick

Skadegjører

Kveke

Og andre grasarter.

Dose pr. daa.

300-400 ml

Sprøytetid

Graset 3-4 blad (10-15 cm høyt).

Merknader

Unngå treff på rotskudd og stammen på unge...

Preparat

Glypper

Skadegjører

Kveke

Og andre grasarter.

Dose pr. daa.

300-400 ml

Sprøytetid

Graset 3-4 blad (10-15 cm høyt).

Merknader

Unngå treff på rotskudd og stammen på unge...

Preparat

Agil 100 EC

Skadegjører

Kveke

Og andre grasarter.

Dose pr. daa.

75 - 150 ml

Sprøytetid

Ved kveke 3-5 blad.

Merknader

Unngå treff på rotskudd og stammen på unge...