This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Ugras i grasmark, varig eng og beite | Plantekultur
Ingen treff

Ugras i grasmark, varig eng og beite

Henter tabell

Preparat

Duplosan Max

Skadegjører

LøvetannSoleieTistel

Dose pr. daa.

200-240 ml

Sprøytetid

Behandles på rosettstadiet, før eller etter 1. slått/beiting.

Merknader

Har også virkning mot lyssiv ved høyeste...

Preparat

Duplosan Super

Skadegjører

LøvetannSoleieTistel

Dose pr. daa.

250-400 ml

Sprøytetid

Behandles på rosettstadiet, før eller etter 1. slått/beiting.

Merknader

Bred effekt også på landøyda og...

Skadegjører

LøvetannSoleieTistel

Dose pr. daa.

175+175 ml

Sprøytetid

Behandles på rosettstadiet, før eller etter 1. slått/beiting.

Merknader

Bred effekt også mot landøyda og...

Preparat

Matrigon 72 SG

Skadegjører

LøvetannSoleieTistel

Merknader

Off-label godkjenning mot tistler og...

Preparat

Duplosan Meko

Skadegjører

Allsidig rotugrasfloraHøymole

Dose pr. daa.

200 ml

Sprøytetid

Behandles på rosettstadiet, før eller etter 1. slått/beiting.

Merknader

Blanding med Duplosan Max bedrer virkningen...

Preparat

Banvel + Duplosan Max

Skadegjører

Allsidig rotugrasfloraHøymole

Dose pr. daa.

100+240 ml

Sprøytetid

Behandles på rosettstadiet, før eller etter 1. slått/beiting.

Merknader

Blanding med Duplosan Max bedrer virkningen...

Skadegjører

Allsidig rotugrasfloraHøymole

Dose pr. daa.

150-180+200 ml

Sprøytetid

Behandles på rosettstadiet, før eller etter 1. slått/beiting.

Merknader

Duplosan Max bedrer virkningen mot...

Skadegjører

Allsidig rotugrasfloraHøymole

Dose pr. daa.

5 g+200 ml

Sprøytetid

Behandles på rosettstadiet, før eller etter 1. slått/beiting.

Merknader

Blanding med Duplosan Max bedrer virkningen...

Skadegjører

Allsidig rotugrasfloraHøymole

Dose pr. daa.

3 - 3,75 g + + 200 ml

Sprøytetid

Ca. 2 uker etter slått/beiting.

Merknader

Blanding med Duplosan Max bedrer virkningen...

Preparat

Duplosan Super

Skadegjører

Allsidig rotugrasfloraHøymole

Dose pr. daa.

250-400 ml

Sprøytetid

Ca. 2 uker etter slått/beiting.

Merknader

Høyeste dose sikrer...

Preparat

Banvel + Starane XL

Skadegjører

Allsidig rotugrasfloraHøymole

Dose pr. daa.

100 + 150-180 ml

Sprøytetid

Når høymola har store rosetter og stenglene er ca. 30 cm lange.

Merknader

Blandinger med Banvel og Starane XL gir god...

Preparat

Starane XL

Skadegjører

StornesleHøymole

Dose pr. daa.

150-180 ml

Sprøytetid

Ca. 2 uker etter slått/beiting.

Merknader

Alt. til Starane XL er...

Preparat

Duplosan Meko

Skadegjører

StornesleHøymole

Dose pr. daa.

200 ml

Sprøytetid

Ca. 2 uker etter slått/beiting.

Merknader

Behandlingsfrist: 14 dager.

Preparat

Duplosan Super

Skadegjører

StornesleHøymole

Dose pr. daa.

400 ml

Sprøytetid

Ca. 2 uker etter slått/beiting.

Merknader

Behandlingsfrist: 21 dager.

Preparat

Tomahawk 200

Skadegjører

StornesleHøymole

Dose pr. daa.

150-180 ml

Sprøytetid

Ca. 2 uker etter slått/beiting.

Merknader

Behandlingsfrist: 7 dager.

Preparat

Harmony 50 SX

Skadegjører

HøymoleSoleie

Dose pr. daa.

3-3,75 g

Sprøytetid

Ca. 2 uker etter slått/beiting.

Merknader

Tilsett DP klebemiddel. Behandlingsfrist: 7...

Preparat

Gratil WG 75

Skadegjører

HøymoleSoleie

Dose pr. daa.

5-8 g

Sprøytetid

Ca. 2 uker etter slått/beiting.

Merknader

Tilsett DP klebemiddel. Behandlingsfrist: 7...

Preparat

Banvel

Skadegjører

HøymoleSoleie

Dose pr. daa.

150 - 200 ml

Sprøytetid

Når høymola har store rosetter og stenglene er ca. 30 cm lange.

Merknader

Behandlingsfrist: 21 dager.

Preparat

Duplosan Super

Skadegjører

HøymoleSoleie

Dose pr. daa.

250-400 ml

Sprøytetid

Når høymola har store rosetter og stenglene er ca. 30 cm lange.

Merknader

Behandlingsfrist: 21 dager.

Skadegjører

HøymoleSoleie

Dose pr. daa.

150 ml + 150 ml

Sprøytetid

Når høymola har store rosetter og stenglene er ca. 30 cm lange.

Merknader

Behandlingsfrist: 14 dager.

Preparat

Harmony 50 SX

Skadegjører

HundekjeksRome

Dose pr. daa.

3-3,75 g

Sprøytetid

Best effekt før 1. slått ved begynnende blomstring.

Merknader

Tilsett DP klebemiddel. Behandlingsfrist: 7...

Preparat

Duplosan Super

Skadegjører

HundekjeksRome

Dose pr. daa.

250-400 ml

Sprøytetid

Best effekt før 1. slått ved begynnende blomstring.

Merknader

Behandlingsfrist: 21 dager.

Preparat

Duplosan Super

Skadegjører

MarikåpeHundekjeksStornesle

Dose pr. daa.

400 ml

Sprøytetid

20-25 cm høye planter.

Merknader

Best effekt før 1. slått ved begynnende...

Preparat

Duplosan Meko

Skadegjører

MarikåpeHundekjeksStornesle

Dose pr. daa.

200 ml

Sprøytetid

20-25 cm høye planter.

Merknader

Best effekt før 1. slått ved begynnende...

Preparat

Gratil WG 75

(bregne)

Skadegjører

Einstape

Dose pr. daa.

6 g

Sprøytetid

Ca. 20 juni til 20 juli.

Merknader

Ugraset på rosett stadiet. Tilsett...

Skadegjører

LauvkrattBringebærSnelleGeitrams

Dose pr. daa.

180 ml + 200 ml

Sprøytetid

På grønt bladverk.

Merknader

Behandlingsfrist: 14 dager.

Preparat

Duplosan Meko

Skadegjører

LandøydaDikesvineblomSnelle

Dose pr. daa.

200 ml

Sprøytetid

Behandles på rosettstadiet, før eller etter 1. slått.

Merknader

Har liten effekt mot landøyda og...

Skadegjører

LandøydaDikesvineblomSnelle

Dose pr. daa.

175 ml + 175 ml

Sprøytetid

Behandles på rosettstadiet, før eller etter 1. slått.

Merknader

Har liten effekt mot landøyda og...

Preparat

Duplosan Super

Skadegjører

LandøydaDikesvineblomSnelle

Dose pr. daa.

400 ml

Sprøytetid

Behandles på rosettstadiet, før eller etter 1. slått.

Merknader

Behandlingsfrist: 21 dager.

Preparat

Tomahawk 200

Skadegjører

LandøydaDikesvineblomSnelle

Dose pr. daa.

150 ml

Sprøytetid

Behandles på rosettstadiet, før eller etter 1. slått.

Merknader

Har liten effekt mot landøyda og...

Skadegjører

LandøydaDikesvineblomSnelle

Dose pr. daa.

100+200 ml

Sprøytetid

Behandles på rosettstadiet, før eller etter 1. slått.

Merknader

Har liten effekt mot landøyda og...

Preparat

Roundup Powermax

Skadegjører

Sølvbunke

Dose pr. daa.

60 g pr. l vann

Sprøytetid

Aktiv vekst etter avbeiting.

Merknader

Bruk 10 ml væske pr. tue.

Preparat

Roundup Flick

Skadegjører

Sølvbunke

Dose pr. daa.

120 ml pr. l vann

Sprøytetid

Aktiv vekst etter avbeiting.

Merknader

Bruk 10 ml væske pr. tue.

Preparat

Glypper

Skadegjører

Sølvbunke

Dose pr. daa.

120 ml pr. l vann

Sprøytetid

Aktiv vekst etter avbeiting.

Merknader

Bruk 10 ml væske pr. tue.

Preparat

Gratil WG 75

Skadegjører

HøymoleSoleie

Dose pr. daa.

5-6 g

Sprøytetid

1-2 uker etter slått eller på gjenvekst ca. 2 uker etter slått/beiting.

Merknader

Tilsett DP klebemiddel. Kan blandes med 50...

Preparat

Harmony 50 SX

Skadegjører

HøymoleSoleie

Dose pr. daa.

3-3,75 g

Sprøytetid

Ca. 2 uker etter slått/beiting.

Merknader

Tilsett DP klebemiddel. Kan blandes med 50...

Preparat

Harmony 50 SX

Skadegjører

HundekjeksRome

Dose pr. daa.

3-3,75 g

Sprøytetid

Best effekt før 1. slått ved begynnende blomstring.

Merknader

Tilsett DP klebemiddel. NB! Beitegraset kan...

Preparat

Harmony Plus SX

Skadegjører

HundekjeksHøymoleLøvetannSoleieVassarve

Dose pr. daa.

2,2 g

Sprøytetid

1-3 uker før beiting. Best effekt ca. 2 uker etter beiting. Ugraset må være i vekst, men før blomstring.

Merknader

Tilsett DP-klebemiddel. NB! Beitegraset kan...

Preparat

Harmony 50 SX

Skadegjører

HundekjeksHøymoleLøvetannSoleieVassarve

Dose pr. daa.

3,5 g

Sprøytetid

1-3 uker før beiting. Best effekt ca. 2 uker etter beiting. Ugraset må være i vekst, men før blomstring.

Merknader

Tilsett DP-klebemiddel. NB! Beitegraset kan...

Preparat

Duplosan Super

Skadegjører

HundekjeksHøymoleLøvetannSoleieVassarve

Dose pr. daa.

400 ml

Sprøytetid

1-3 uker før beiting. Best effekt ca. 2 uker etter beiting. Ugraset må være i vekst, men før blomstring.

Merknader

Behandlingsfrist: 21 dager.

Preparat

Roundup Powermax

Og andre grasarter.

Skadegjører

Kveke

Dose pr. daa.

200-300 g

Sprøytetid

Før ompløying. Graset 10-20 cm.

Merknader

Dosering økes med 60 - 100% mot bredbladet...

Preparat

Roundup Flick

Og andre grasarter.

Skadegjører

Kveke

Dose pr. daa.

300-400 ml

Sprøytetid

Før ompløying. Graset 10-20 cm.

Merknader

Dosering økes med 60 - 100% mot bredbladet...

Preparat

Glypper

Og andre grasarter.

Skadegjører

Kveke

Dose pr. daa.

300-400 ml

Sprøytetid

Før ompløying. Graset 10-20 cm.

Merknader

Dosering økes med 60 - 100% mot bredbladet...