This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Ugras i grasmark, varig eng og beite | Plantekultur
Ingen treff

Ugras i grasmark, varig eng og beite

Preparat Dose pr. daa. Sprøytetid Merknad 1 Merknad 2

Etablert grasmark uten kløver

Behandlingsfrist: Duplosan Max og Meko, 14 dager. Duplosan Super, 21 dager.

Løvetann / Soleie / Tistel

Duplosan Max 200-240 ml Behandles på rosettstadiet, før eller etter 1. slått/beiting. Har også virkning mot lyssiv ved høyeste dose, før blomstring.
Duplosan Super 250-400 ml Behandles på rosettstadiet, før eller etter 1. slått/beiting. Bred effekt også på landøyda og dikesvineblom.
Duplosan Max + Duplosan Meko 175+175 ml Behandles på rosettstadiet, før eller etter 1. slått/beiting. Bred effekt også mot landøyda og dikesvineblom.
Matrigon 72 SG Off-label godkjenning mot tistler og dikesvineblom i grasmark (til slått og beite).

Allsidig rotugrasflora / Høymole

Behandlingsfrist: Gratil WG, Starane XL og Harmony 50, 7 dager. Duplosan Max og Meko, 14 dager. Duplosan Super og Banvel, 21 dager.
Duplosan Meko 200 ml Behandles på rosettstadiet, før eller etter 1. slått/beiting. Blanding med Duplosan Max bedrer virkningen mot løvetann.
Banvel + Duplosan Max 100+240 ml Behandles på rosettstadiet, før eller etter 1. slått/beiting. Blanding med Duplosan Max bedrer virkningen mot løvetann.
Starane XL + Duplosan Max 150-180+200 ml Behandles på rosettstadiet, før eller etter 1. slått/beiting. Duplosan Max bedrer virkningen mot løvetann. Starane XL, alt. Cleave: Kan også benytte 150-180 ml Tomahawk 200.
Gratil WG 75 + Duplosan Max 5 g+200 ml Behandles på rosettstadiet, før eller etter 1. slått/beiting. Blanding med Duplosan Max bedrer virkningen mot løvetann.
Harmony 50 SX + Duplosan Max 3 - 3,75 g + + 200 ml Ca. 2 uker etter slått/beiting Blanding med Duplosan Max bedrer virkningen mot løvetann.
Duplosan Super 250-400 ml Ca. 2 uker etter slått/beiting. Høyeste dose sikrer langtidsvirkning.
Banvel + Starane XL 100 + 150-180 ml Når høymola har store rosetter og stenglene er ca. 30 cm lange. Blandinger med Banvel og Starane XL gir god langtidsvirkning.

Stornesle / Høymole

Behandlingsfrist: Starane XL og Tomahawk, 7 dager. Duplosan Max og Meko, 14 dager. Duplosan Super, 21 dager.
Starane XL 150-180 ml Ca. 2 uker etter slått/beiting Alt. til Starane XL er Cleave.
Duplosan Meko 200 ml Ca. 2 uker etter slått/beiting
Duplosan Super 400 ml Ca. 2 uker etter slått/beiting
Tomahawk 200 150-180 ml Ca. 2 uker etter slått/beiting

Høymole / Soleie

Behandlingsfrist: Gratil WG og Harmony 50, 7 dager. Duplosan Max og Meko, 14 dager. Duplosan Super, 21 dager.
Harmony 50 SX 3-3,75 g Ca. 2 uker etter slått/beiting. Tilsett DP klebemiddel.
Gratil WG 75 5-8 g Ca. 2 uker etter slått/beiting Tilsett DP klebemiddel.
Banvel 150 - 200 ml Når høymola har store rosetter og stenglene er ca. 30 cm lange.
Duplosan Super 250-400 ml Når høymola har store rosetter og stenglene er ca. 30 cm lange.
Duplosan Max + Duplosan Meko 150 ml + 150 ml Når høymola har store rosetter og stenglene er ca. 30 cm lange.

Hundekjeks / Rome

Behandlingsfrist: Harmony 50, 7 dager. Duplosan Super, 21 dager.
Harmony 50 SX 3-3,75 g Best effekt før 1. slått ved begynnende blomstring. Tilsett DP klebemiddel.
Duplosan Super 250-400 ml Best effekt før 1. slått ved begynnende blomstring.

Marikåpe / Hundekjeks / Stornesle

Behandlingsfrist: Duplosan Meko, 14 dager. Duplosan Super, 21 dager.
Duplosan Super 400 ml 20-25 cm høye planter Best effekt før 1. slått ved begynnende blomstring.
Duplosan Meko 200 ml 20-25 cm høye planter Best effekt før 1. slått ved begynnende blomstring.

Einstape (bregne)

Behandlingsfrist: Gratil WG, 7 dager.
Gratil WG 75 6 g Ca. 20 juni til 20 juli. Ugraset på rosettstadiet. Tilsett klebemiddel.

Lauvkratt / Bringebær / Snelle / Geitrams

Behandlingsfrist: Tomahawk, 7 dager.
Tomahawk 200 180 ml På grønt bladverk.

Landøyda / Dikesvineblom / Snelle

Behandlingsfrist: Tomahawk, 7 dager. Duplosan Max og Meko, 14 dager. Duplosan Super, 21 dager.
Duplosan Meko 200 ml Behandles på rosettstadiet, før eller etter 1. slått.
Duplosan Max + Duplosan Meko 175 ml + 175 ml Behandles på rosettstadiet, før eller etter 1. slått.
Duplosan Super 400 ml Behandles på rosettstadiet, før eller etter 1. slått.
Tomahawk 200 150 ml Behandles på rosettstadiet, før eller etter 1. slått.
Tomahawk 200 + Duplosan Max 100+200 ml Behandles på rosettstadiet, før eller etter 1. slått.

Sølvbunke

Roundup Powermax 60 g pr. l vann Aktiv vekst etter avbeiting Bruk 10 ml væske pr. tue.
Roundup Flick 120 ml pr. l vann Aktiv vekst etter avbeiting Bruk 10 ml væske pr. tue.
Glypper 120 ml pr. l vann Aktiv vekst etter avbeiting Bruk 10 ml væske pr. tue.
Credit Xtreme - NYHET 70-80 ml Aktiv vekst etter avbeiting

Etablert grasmark med kløver (Alsike og hvitkløver skades)

Høymole / Soleie

Behandlingsfrist: Gratil WG og Harmony 50, 7 dager.
Gratil WG 75 5-6 g 1-2 uker etter slått eller på gjenvekst ca. 2 uker etter slått/beiting. Tilsett DP klebemiddel. Kan blandes med 50 ml Duplosan Max for å sikre effekten, det skal da ikke tilsettes klebemiddel.
Harmony 50 SX 3-3,75 g Ca. 2 uker etter slått/beiting. Tilsett DP klebemiddel.

Hundekjeks / Rome

Behandlingsfrist: Harmony 50, 7 dager.
Harmony 50 SX 3-3,75 g Best effekt før 1. slått ved begynnende blomstring. Tilsett DP klebemiddel. NB! Beitegraset kan temporært hemmes i veksten. Kløver hemmes sterkere og kan uttynnes.

Etablert grasmark / Varig beite

Hundekjeks / Høymole / Løvetann / Soleie / Vassarve

Behandlingsfrist: Harmony 50, 7 dager.
Harmony Plus SX 2,2 g 1-3 uker før beiting. Best effekt ca. 2 uker etter beiting. Ugraset må være i vekst, men før blomstring. Tilsett DP-klebemiddel. NB! Beitegraset kan temporært hemmes i veksten. Kan blandes med 50 ml Duplosan Max for å sikre effekten, det skal da ikke tilsettes klebemiddel. Kløver hemmes sterkere og kan uttynnes.

Før fornying og ompløying

Kveke og andre grasarter

Roundup Powermax 200-300 g Før ompløying. Graset 10-20 cm Dosering økes med 60 - 100% mot bredbladet rotugras.
Roundup Flick 300-400 ml Før ompløying. Graset 10-20 cm Dosering økes med 60 - 100% mot bredbladet rotugras.
Glypper 300-400 ml Før ompløying. Graset 10-20 cm Dosering økes med 60 - 100% mot bredbladet rotugras.
Credit Xtreme - NYHET 200-266 ml Før ompløying. Graset 10-20 cm Dosering økes med 60 - 100% mot bredbladet rotugras.