This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Ugras i høstkorn | Plantekultur
Ingen treff

Ugras i høstkorn

Preparat Dose pr. daa. Sprøytetid Merknad 1 Merknad 2

Kveke m.m.

Roundup Powermax 150-200 g 3-4 dager før kornet spirer Såkornet må være godt dekket. Direktesåing.
Roundup Flick 300-400 ml 3-4 dager før kornet spirer Såkornet må være godt dekket. Direktesåing.
Glypper 300-400 ml 3-4 dager før kornet spirer. Såkornet må være godt dekket. Direktesåing.
Credit Xtreme - NYHET 200-266 ml 3-4 dager før kornet spirer. Såkornet må være godt dekket. Direktesåing.

Tunrapp / Markrapp / Knereverumpe / Raigras (høstbekjempelse)

Atlantis OD + Mero 45-75 ml + 50 ml Om høsten når tunrapp har 1-2 blad. Ved behov, gjenta om våren. Min. 2-3 uker fra sprøyting til forventet vekststans. 150 ml Atlantis OD gir sidevirkning mot kveke. Ikke i Magnifik og rug. Alt. til Mero er Renol.
Boxer 200-300 ml Om høsten når tunrapp har 1-2 blad. Ved behov, gjenta om våren. Min. 2-3 uker fra sprøyting til forventet vekststans. NB! Boxer brukes rett før eller i ugrasets spiringsfase. Bruk min. 200 ml/daa. fra rett etter såing til sprøytesporene er synlig, og senest når kornet har 3 blader BBCH 13.
Boxer + Atlantis OD + Mero 150-200 ml + 45-70 ml + 50 ml Om høsten når tunrapp har 1-2 blad. Min. 2-3 uker fra sprøyting til forventet vekststans. NB! Boxer brukes rett før eller i ugrasets spiringsfase. Boxer virker også mot SU-resistent vassarve og kan blandes med Atlantis OD for å sikre effekten mot grasarter. Alt. til Mero er Renol

Tunrapp / Markrapp / Knereverumpe / Raigras (vårbekjempelse)

Atlantis OD + Mero 45-90 ml + 50 ml Ved vekststart om våren. Maks. 45 ml i rug og Magnifik. Se virkningstabell mot andre ugrasarter. Alt. til Mero er Renol. 150 ml Atlantis OD gir sidevirkning mot kveke. Ikke i Magnifik og rug. Blanding med Harmony Plus SX eller CDQ SX sikrer effekten mot en rekke to-frøbladet ugras.
Hussar Plus OD + Mero 5-20 ml + 50 ml Tunrapp inntil 2 blad. Variabel virkning mot knereverumpe. Alt. til Mero er Renol.

Frøugras

Alliance WG + Starane XL 3-5 g + 80 ml Fra 6-8 °C og veksten er i gang. Alt. til Starane XL er Cleave.
Ally Class 50 WG 4-5 g Når veksten har kommet godt i gang om våren. Ikke nattefrost.
Ariane S 250-350 ml Når veksten har kommet godt i gang om våren. Ikke nattefrost. Stigende temp. fra fra 12° C
Harmony Plus SX 1,5-2 g Når veksten har kommet godt i gang om våren. Ikke nattefrost. Tilsett DP klebemiddel. Ved fare for floghavre kan Harmony Plus SX blandes med Puma Extra, bruk 100-120 ml/daa eller 90-100 ml Axial.
Hussar Plus OD 4-20 ml Når veksten har kommet godt i gang om våren. Ikke nattefrost Tilsett Renol/Mero klebemiddel. Se etikett og virkningstabell.
Pixxaro EC + Saracen Delta 25-35 ml + 5-7,5 ml Når veksten har kommet godt i gang om våren. Ikke nattefrost.
Pixxaro EC + CDQ SX 25-35 ml + 1,5-2,5 g Når veksten har kommet godt i gang om våren. Ikke nattefrost. Tilsett DP klebemiddel. Alt. til CDQ er Tripali (dosering 2-3g).
Harmony Plus SX + Starane XL 1-1,5 g + 80-100 ml Når veksten har kommet godt i gang om våren. Ikke nattefrost. Tilsett 25 ml DP klebemiddel pr. 100 l vann ved tørre forhold! Alt. til Starane XL er Cleave.
Hussar Plus OD + Duplosan Meko 5-20 ml + 100-150 ml Fra tidlig om våren 5 ° C. Sikrer effekten på bl.a. SU-resistent vassarve. Tilsett 50 ml Renol/Mero pr. daa. Dose: Høstbygg 5 ml/daa. Høsthvete, rug og rughvete 4-20 ml/daa. Mot grasarter som tunrapp, markrapp m.fl. sikres effekten ved å blande inn 50 ml Atlantis OD.
CDQ SX + Duplosan Meko 1,5-2,5 g + 100-150 ml Når veksten har kommet godt i gang om våren. Ikke nattefrost. Tilsett 25 ml DP klebemiddel pr. 100 l vann. Alt. til CDQ er Tripali (dosering 2-3 g).
Saracen Delta 10 ml Når veksten har kommet godt i gang om våren. Ikke nattefrost. Tilsett Duplosan Meko eller Tomahawk ved resistent vassarve.
CDQ SX + Starane XL 1,5-2,5 g + 80-100 ml Når veksten har kommet godt i gang om våren. Ikke nattefrost. Alt. til Starane XL er Cleave.
Mustang Forte 50-100 ml Når veksten har kommet godt i gang om våren. Ikke nattefrost. Begrensninger mht. etterfølgende kultur. Se etikett.
Pixxaro EC + Alliance WG 25-35 ml+2-3 g Når veksten har kommet godt i gang om våren. Ikke nattefrost. Tilsett 50 ml DP klebemiddel pr. 100 ml vann.

Frøugras / Tunrapp / Markrapp / Knereverumpe / Raigras

Attribut Twin 6 g A. SG + 5 ml H. OD Fra 2 blad stadiet (BBCH 13) til 3. sideskudd (BBCH 23) Tilsett Renol/Mero. Brukes ved god jordfuktighet. Attribut Twin, sampack av Attribut SG og Hussar OD.
CDQ SX + Atlantis OD 2,2 g + 60-100 ml På spirt ugras. Tunrapp inntil 2 blad. Vårbekjempelse. Tilsett Renol/Mero. Alt. til CDQ SX er Tripali.
Hussar Plus OD + Renol 5-20 ml + 50 ml På spirt ugras. Tunrapp inntil 2 blad. Varierende virkning mot knereverumpe. Hussar Plus OD, Dose: Høstbygg 5 ml/daa. Høsthvete, rug og rughvete: 4-20 ml/daa.

Åkerstemor m.fl / Tunrapp / Markrapp / Knereverumpe / Raigras

Alliance WG + Atlantis OD + Mero 5 g+60-100 ml + 50 ml Fra 2 bladstadiet (BBCH 13) til 3. sideskudd (BBCH 23). På spirt ugras. Tunrapp inntil 2 blad. NB! Ikke i høstbygg. Alt. til Mero er Renol.
Hussar Plus OD + Atlantis OD + Mero 5-15 ml + 45-90 ml + 50 ml Fra 2 bladstadiet (BBCH 13) til 3. sideskudd (BBCH 23). På spirt ugras. Tunrapp inntil 2 blad. Blandingen sikrer virkningen mot flere ugrasarter, samtidig som en forsterker effekten mot grasartene. Alt. til Mero er Renol.
Hussar Plus OD + DFF SC 500 5-15 ml + 5 ml Fra 2 bladstadiet (BBCH 13) til 3. sideskudd (BBCH 23). På spirt ugras. Tunrapp inntil 2 blad. Blandingen sikrer effekten mot flere ugrasarter som stemor, veronikaarter m.fl. Alt. til DFF er Lagacy 200
Saracen Delta + Atlantis OD 5-7,5 ml + 60-100 ml Fra 2 bladstadiet (BBCH 13) til 3. sideskudd (BBCH 23). På spirt ugras. Tunrapp inntil 2 blad. Tilsett Renol/Mero klebemiddel.
Spelt OBS! Spelt er meget følsomt og preparatene er ikke prøvd spesielt i denne arten. Vi anbefaler derfor reduserte doser og prøvebehandling på et mindre areal.

Floghavre / hirse

Axial 90 ml Frem til flaggbladet er under utvikling.
Puma Extra 120 ml Frem til 4 bladstadiet.