This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Ugras i høstkorn | Plantekultur
Ingen treff

Ugras i høstkorn

Henter tabell

Preparat

Roundup Powermax

Skadegjører

Kveke og andre flerårige grasarter.

Dose pr. daa.

150-200 g

Sprøytetid

3-4 dager før kornet spirer.

Merknader

Såkornet må være godt dekket. Direktesåing.

Preparat

Roundup Flick

Skadegjører

Kveke og andre flerårige grasarter.

Dose pr. daa.

300-400 ml

Sprøytetid

3-4 dager før kornet spirer.

Merknader

Såkornet må være godt dekket. Direktesåing.

Preparat

Glypper

Skadegjører

Kveke og andre flerårige grasarter.

Dose pr. daa.

300-400 ml

Sprøytetid

3-4 dager før kornet spirer.

Merknader

Såkornet må være godt dekket. Direktesåing.

Preparat

Atlantis OD + Mero

Skadegjører

TunrappMarkrappKnereverumpeRaigras

Høstbekjempelse

Dose pr. daa.

45-75 ml + 50 ml

Sprøytetid

Om høsten når tunrapp har 1-2 blad. Ved behov, gjenta om våren.

Merknader

Min. 2-3 uker fra sprøyting til forventet...

Preparat

Boxer

Skadegjører

TunrappMarkrappKnereverumpeRaigras

Høstbekjempelse

Dose pr. daa.

200-300 ml

Sprøytetid

Om høsten fra såing og frem til tunrapp har 1-2 blad.

Merknader

Min. 2-3 uker fra sprøyting til forventet...

Preparat

Boxer + Atlantis OD + Mero

Skadegjører

TunrappMarkrappKnereverumpeRaigras

Høstbekjempelse

Dose pr. daa.

150-200 ml + 45-70 ml + 50 ml

Sprøytetid

Om høsten når tunrapp har 1-2 blad.

Merknader

Min. 2-3 uker fra sprøyting til forventet...

Preparat

Atlantis OD + Mero

Skadegjører

TunrappMarkrappKnereverumpeRaigras

Vårbekjempelse

Dose pr. daa.

45-90 ml + 50 ml

Sprøytetid

Ved vekststart om våren.

Merknader

Maks. 45 ml i rug og Magnifik. Se...

Preparat

Hussar Plus OD + Mero

Skadegjører

TunrappMarkrappKnereverumpeRaigras

Vårbekjempelse

Dose pr. daa.

5-20 ml + 50 ml

Sprøytetid

Tunrapp inntil 2 blad.

Merknader

Variabel virkning mot knereverumpe. Alt....

Preparat

Duplosan D

Skadegjører

Frøugras

Gjelder ugrasarter som har to frøblad.

Dose pr. daa.

100-125 ml

Sprøytetid

BBCH 22-32. Fra 8 °C og veksten er i gang. Ikke nattefrost.

Merknader

Ved blanding med Harmony Plus SX eller CDQ...

Preparat

Alliance WG + Starane XL

Skadegjører

Frøugras

Gjelder ugrasarter som har to frøblad.

Dose pr. daa.

3-5 g + 80 ml

Sprøytetid

Fra 6-8 °C og veksten er i gang.

Merknader

Tilsett klebemiddel. Alt. til Starane XL er...

Skadegjører

Frøugras

Gjelder ugrasarter som har to frøblad.

Dose pr. daa.

4-5 g

Sprøytetid

Når veksten har kommet godt i gang om våren. Ikke nattefrost.

Preparat

Ariane S

Skadegjører

Frøugras

Gjelder ugrasarter som har to frøblad.

Dose pr. daa.

250-350 ml

Sprøytetid

Når veksten har kommet godt i gang om våren. Ikke nattefrost.

Merknader

Stigende temperatur fra 12° C.

Preparat

Harmony Plus SX

Skadegjører

Frøugras

Gjelder ugrasarter som har to frøblad.

Dose pr. daa.

1,5-2 g

Sprøytetid

Når veksten har kommet godt i gang om våren. Ikke nattefrost.

Merknader

Tilsett DP klebemiddel. Ved fare for...

Preparat

Hussar Plus OD

Skadegjører

Frøugras

Gjelder ugrasarter som har to frøblad.

Dose pr. daa.

4-20 ml

Sprøytetid

Når veksten har kommet godt i gang om våren. Ikke nattefrost.

Merknader

Tilsett Renol/Mero klebemiddel. Se etikett...

Skadegjører

Frøugras

Gjelder ugrasarter som har to frøblad.

Dose pr. daa.

25-35 ml + 5-7,5 ml

Sprøytetid

Når veksten har kommet godt i gang om våren. Ikke nattefrost.

Preparat

Pixxaro EC + CDQ SX

Skadegjører

Frøugras

Gjelder ugrasarter som har to frøblad.

Dose pr. daa.

25-35 ml + 1,5-2,5 g

Sprøytetid

Når veksten har kommet godt i gang om våren. Ikke nattefrost.

Merknader

Tilsett DP klebemiddel. Alt. til CDQ er...

Skadegjører

Frøugras

Gjelder ugrasarter som har to frøblad.

Dose pr. daa.

1-1,5 g + 80-100 ml

Sprøytetid

Når veksten har kommet godt i gang om våren. Ikke nattefrost.

Merknader

Tilsett 25 ml DP klebemiddel pr. 100 l vann...

Skadegjører

Frøugras

Gjelder ugrasarter som har to frøblad.

Dose pr. daa.

5-20 ml + 100-150 ml

Sprøytetid

Fra tidlig om våren 5 ° C.

Merknader

Dose: Høstbygg 5 ml/daa. Høsthvete, rug og...

Preparat

CDQ SX + Duplosan Meko

Skadegjører

Frøugras

Gjelder ugrasarter som har to frøblad.

Dose pr. daa.

1,5-2,5 g + 100-150 ml

Sprøytetid

Når veksten har kommet godt i gang om våren. Ikke nattefrost.

Merknader

Tilsett 25 ml DP klebemiddel pr. 100 l...

Preparat

Saracen Delta

Skadegjører

Frøugras

Gjelder ugrasarter som har to frøblad.

Dose pr. daa.

10 ml

Sprøytetid

Når veksten har kommet godt i gang om våren. Ikke nattefrost.

Merknader

Tilsett Duplosan Meko eller Tomahawk ved...

Preparat

CDQ SX + Starane XL

Skadegjører

Frøugras

Gjelder ugrasarter som har to frøblad.

Dose pr. daa.

1,5-2,5 g + 80-100 ml

Sprøytetid

Når veksten har kommet godt i gang om våren. Ikke nattefrost.

Merknader

Alt. til Starane XL er Cleave.

Preparat

Mustang Forte

Skadegjører

Frøugras

Gjelder ugrasarter som har to frøblad.

Dose pr. daa.

50-100 ml

Sprøytetid

Når veksten har kommet godt i gang om våren. Ikke nattefrost.

Merknader

Begrensninger mht. etterfølgende kultur. Se...

Preparat

Pixxaro EC + Alliance WG

Skadegjører

Frøugras

Gjelder ugrasarter som har to frøblad.

Dose pr. daa.

25-35 ml+2-3 g

Sprøytetid

Når veksten har kommet godt i gang om våren. Ikke nattefrost.

Merknader

Tilsett 50 ml DP klebemiddel pr. 100 ml vann.

Skadegjører

Frøugras

Gjelder ugrasarter som har to frøblad.

Dose pr. daa.

7,5 ml + 100-125 ml

Sprøytetid

BBCH 22-32. Fra 8 °C og veksten er i gang. Ikke nattefrost.

Merknader

Saracen Delta sikrer effekten bl.a. mot...

Preparat

Attribut Twin

Skadegjører

Frøugras

Gjelder ugrasarter som har både ett og to-frøblad.

Dose pr. daa.

6 g A. SG + 5 ml H. OD

Sprøytetid

Fra 2 blad stadiet (BBCH 13) til 3. sideskudd (BBCH 23).

Merknader

Tilsett Renol/Mero. Brukes ved god...

Preparat

CDQ SX + Atlantis OD

Skadegjører

Frøugras

Gjelder ugrasarter som har både ett og to-frøblad.

Dose pr. daa.

2,2 g + 60-100 ml

Sprøytetid

På spirt ugras. Tunrapp inntil 2 blad.

Merknader

Vårbekjempelse. Tilsett Renol/Mero. Alt....

Preparat

Hussar Plus OD + Renol

Skadegjører

Frøugras

Gjelder ugrasarter som har både ett og to-frøblad.

Dose pr. daa.

5-20 ml + 50 ml

Sprøytetid

På spirt ugras. Tunrapp inntil 2 blad.

Merknader

Hussar Plus OD, Dose: Høstbygg 5 ml/daa....

Skadegjører

Åkerstemor m.fl.TunrappMarkrappKnereverumpeRaigras

Dose pr. daa.

5 g+60-100 ml + 50 ml

Sprøytetid

Fra 2 bladstadiet (BBCH 13) til 3. sideskudd (BBCH 23). På spirt ugras. Tunrapp inntil 2 blad.

Merknader

Alt. til Mero er Renol.

Skadegjører

Åkerstemor m.fl.TunrappMarkrappKnereverumpeRaigras

Dose pr. daa.

5-15 ml + 45-90 ml + 50 ml

Sprøytetid

Fra 2 bladstadiet (BBCH 13) til 3. sideskudd (BBCH 23). På spirt ugras. Tunrapp inntil 2 blad.

Merknader

Blandingen sikrer virkningen mot flere...

Skadegjører

Åkerstemor m.fl.TunrappMarkrappKnereverumpeRaigras

Dose pr. daa.

5-15 ml + 5 ml

Sprøytetid

Fra 2 bladstadiet (BBCH 13) til 3. sideskudd (BBCH 23). På spirt ugras. Tunrapp inntil 2 blad.

Merknader

Blandingen sikrer effekten mot flere...

Skadegjører

Åkerstemor m.fl.TunrappMarkrappKnereverumpeRaigras

Dose pr. daa.

5-7,5 ml + 60-100 ml

Sprøytetid

Fra 2 bladstadiet (BBCH 13) til 3. sideskudd (BBCH 23). På spirt ugras. Tunrapp inntil 2 blad.

Skadegjører

Åkerstemor m.fl.TunrappMarkrappKnereverumpeRaigras

Dose pr. daa.

5-15 ml + 100-125 + 50 ml

Sprøytetid

Fra 2 bladstadiet (BBCH 13) til 3. sideskudd (BBCH 23). På spirt ugras. Tunrapp inntil 2 blad.

Merknader

Blandingen sikrer virkningen mot flere...

Preparat

Spelt

Skadegjører

Åkerstemor m.fl.TunrappMarkrappKnereverumpeRaigras

Merknader

OBS! Spelt er meget følsomt og preparatene...

Preparat

Axial

Skadegjører

FloghavreHirse

Dose pr. daa.

90 ml

Sprøytetid

Frem til flaggbladet er under utvikling.

Preparat

Puma Extra

Skadegjører

FloghavreHirse

Dose pr. daa.

120 ml

Sprøytetid

Frem til 4 bladstadiet.