This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Ugras i plen i grøntanlegg (golfbaner, parkanlegg mm) | Plantekultur
Ingen treff

Ugras i plen i grøntanlegg (golfbaner, parkanlegg mm)

Preparat Dose pr. daa. Sprøytetid Merknad 1 Merknad 2

Før etablering / tilsåing

Roundup Powermax 200-300 g Kveke minimum 3-4 blad. Rotugraset skal ha store bladrosetter.
Roundup Flick 400-600 ml Kveke minimum 3-4 blad. Rotugraset skal ha store bladrosetter.
Glypper 400-600 ml Kveke minimum 3-4 blad. Rotugraset skal ha store bladrosetter.
Credit Xtreme - NYHET 250-533 ml Kveke minimum 3-4 blad. Rotugraset skal ha store bladrosetter.

Etableringsåret

Ariane S 200-250 ml Ugraset 2-4 blad. Merk området som er behandlet! Unngå temperatur under 12°C.
Starane XL + Duplosan Max 80 + 70 ml Ugraset 2-4 blad. Merk området som er behandlet!
Gratil WG 75 + Duplosan Max 3 g + 50 ml Ugraset 2-4 blad. Merk behandlet område!
Hussar Plus OD Off-label mot ugras i ferdigplenproduksjon.

Etablert grasdekke

Ariane S 300-400 ml Sprøyt på smått frøugras. Forbigående lysning kan forekomme. Merk behandlet område! Vis forsiktighet på green og andre sensitive arealer
Duplosan Max 200-400 ml Sprøyt på smått frøugras. Forbigående lysning kan forekomme. Merk behandlet område! Vis forsiktighet på green og andre sensitive arealer.
Starane XL 200 ml Sprøyt på smått frøugras. Forbigående lysning kan forekomme. Merk behandlet område! Vis forsiktighet på green og andre sensitive arealer.
Gratil WG 75 + DP – Klebemiddel 6-8 g + 50 ml pr. 100 l vann. Sprøyt på smått frøugras. Forbigående lysning kan forekomme. Merk behandlet område! Vis forsiktighet på green og andre sensitive arealer

Brakking / Vegetasjonsfrie arealer

Gallery 40 - 100 ml Før ugraset spirer, på fuktig jord. Ingen virkning mot rotugras og grasarter. Kan blandes med et glyfosatmiddel på spirt ugras.
Roundup Powermax 200-300 g På fremspirt ugras. Gjentas om nødvendig. Kan blandes med Gallery.
Roundup Flick 400-600 ml På fremspirt ugras. Gjentas om nødvendig. Kan blandes med Gallery.
Glypper 400-600 ml På fremspirt ugras. Gjentas om nødvendig. Kan blandes med Gallery.