This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Ugras i skogbruk, skogplanteskoler og juletrær | Plantekultur
Ingen treff

Ugras i skogbruk, skogplanteskoler og juletrær

Henter tabell

Preparat

Maister WG + Mero

Gran og furuplanter

Skadegjører

Ett- og tofrøblada ugras

Dose pr. daa.

15 g + 200 ml

Sprøytetid

Umiddelbart (ca 7 dager) før knoppen bryter.

Merknader

Maks 1 behandling pr. år. Se etikett. I...

Preparat

Lentagran WP

Gran og furuplanter

Skadegjører

Ett- og tofrøblada ugras

Dose pr. daa.

200 g Se etikett.

Sprøytetid

Fra juli til august.

Merknader

Virker best på nyspirt ugras. Kan gi sviing...

Preparat

Boxer

Gran og furuplanter

Skadegjører

Ett- og tofrøblada ugras

Merknader

Off-label godkjenning mot ett- og...

Preparat

Matrigon 72 SG

Gran og furuplanter

Skadegjører

Ett- og tofrøblada ugras

Merknader

Off label mot åkersvineblom ved produksjon...

Preparat

Titus

Gran og furuplanter

Skadegjører

Ett- og tofrøblada ugras

Merknader

Off label mot ugras i juletre og pyntegrønt.

Preparat

Roundup Powermax

Skadegjører

Flerårig ugras

Dose pr. daa.

150 g

Sprøytetid

Før ny produksjon i planteskole.

Preparat

Roundup Flick

Skadegjører

Flerårig ugras

Dose pr. daa.

300 ml

Sprøytetid

Før ny produksjon i planteskole.

Preparat

Glypper

Skadegjører

Flerårig ugras

Dose pr. daa.

300 ml

Sprøytetid

Før ny produksjon i planteskole.

Skadegjører

Flerårig ugras

Dose pr. daa.

15 g + 200 ml

Sprøytetid

Umiddelbart (ca. 7 dager) før knoppen bryter.

Merknader

I planteskoler kan Maister WG kun benyttes...

Preparat

Matrigon 72 SG

Skadegjører

Flerårig ugras

Merknader

Off-label godkjenning mot tistel og burot i...

Preparat

Duplosan Max

Skadegjører

Flerårig ugras

Merknader

Off-label godkjenning mot mjølke- og...

Preparat

Glypper

Før planting

Skadegjører

LauvtrærBlandet vegetasjon

Dose pr. daa.

200-600 ml

Sprøytetid

Sensommer i plantefelt.

Merknader

Mot løvkratt og ugras.

Preparat

Roundup Flick

Før planting

Skadegjører

LauvtrærBlandet vegetasjon

Dose pr. daa.

200-600 ml

Sprøytetid

Sensommer i plantefelt.

Merknader

Mot løvkratt og ugras.

Preparat

Roundup Powermax

Før planting

Skadegjører

LauvtrærBlandet vegetasjon

Dose pr. daa.

100-300 g

Sprøytetid

Sensommer i plantefelt.

Merknader

Mot løvkratt og ugras.

Preparat

Glypper

Plantefelt

Skadegjører

Nåletrær

Dose pr. daa.

Se etikett.

Sprøytetid

Fra midten av august.

Merknader

Årsskuddene må være modne.

Preparat

Roundup Flick

Plantefelt

Skadegjører

Nåletrær

Dose pr. daa.

Se etikett.

Sprøytetid

Fra midten av august.

Merknader

Årsskuddene må være modne.

Preparat

Roundup Powermax

Plantefelt

Skadegjører

Nåletrær

Dose pr. daa.

Se etikett.

Sprøytetid

Fra midten av august.

Merknader

Årsskuddene må være modne.

Preparat

Gratil WG 75

Plantefelt

Skadegjører

Nåletrær

Merknader

Off-label godkjenning mot einstape i...

Preparat

Glypper

Lauvtrær i felt / Foryngelser

Skadegjører

Stubbebehandling

Dose pr. daa.

1:4 deler vann

Sprøytetid

Hele året utenom sevjetid.

Merknader

Tilsett blå markeringsfarge.

Preparat

Roundup Flick

Lauvtrær i felt / Foryngelser

Skadegjører

Stubbebehandling

Dose pr. daa.

1:4 deler vann

Sprøytetid

Hele året utenom sevjetid.

Merknader

Tilsett blå markeringsfarge.

Preparat

Roundup Powermax

Lauvtrær i felt / Foryngelser

Skadegjører

Stubbebehandling

Dose pr. daa.

1:8 deler vann

Sprøytetid

Hele året utenom sevjetid.

Merknader

Tilsett blå markeringsfarge.

Preparat

Glypper

Skadegjører

Stammebehandling

Dose pr. daa.

1:3 deler vann

Sprøytetid

August til november.

Merknader

Ett hogg pr. 5 cm stammediameter i brysthøyde.

Preparat

Roundup Flick

Skadegjører

Stammebehandling

Dose pr. daa.

1:3 deler vann

Sprøytetid

August til november.

Merknader

Ett hogg pr. 5 cm stammediameter i brysthøyde.

Preparat

Roundup Powermax

Skadegjører

Stammebehandling

Dose pr. daa.

1:6 deler vann

Sprøytetid

August til november.

Merknader

Ett hogg pr. 5 cm stammediameter i brysthøyde.

Preparat

Glypper

Skadegjører

LøvtrærKratt

Dose pr. daa.

200-600 ml

Sprøytetid

August.

Merknader

Bladsprøyting når årsknoppene er modne.

Preparat

Roundup Flick

Skadegjører

LøvtrærKratt

Dose pr. daa.

200-600 ml

Sprøytetid

August.

Merknader

Bladsprøyting når årsknoppene er modne.

Preparat

Roundup Powermax

Skadegjører

LøvtrærKratt

Dose pr. daa.

100-300 g

Sprøytetid

August.

Merknader

Bladsprøyting når årsknoppene er modne.

Preparat

Glypper

Veikanter

Skadegjører

Allsidig ugrasflora

Dose pr. daa.

200-600 ml

Sprøytetid

Juni - august.

Merknader

Mot kratt, gras, m.m.

Preparat

Roundup Flick

Veikanter

Skadegjører

Allsidig ugrasflora

Dose pr. daa.

200-600 ml

Sprøytetid

Juni - august.

Merknader

Mot kratt, gras, m.m.

Preparat

Roundup Powermax

Veikanter

Skadegjører

Allsidig ugrasflora

Dose pr. daa.

100-300 g

Sprøytetid

Juni - august.

Merknader

Mot kratt, gras, m.m.