This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Ugras i skogbruk, skogplanteskoler og juletrær | Plantekultur
Ingen treff

Ugras i skogbruk, skogplanteskoler og juletrær

Preparat Dose pr. daa. Sprøytetid Merknad 1 Merknad 2

Gran og furuplanter

Ett- og tofrøblada ugras

Maister WG + Mero 15 g + 200 ml Umiddelbart (ca 7 dager) før knoppen bryter. Maks 1 behandling pr. år. Se etikett. I planteskoler kan Maister WG kun benyttes i priklebed. Maister må ikke brukes etter at knoppen har brutt!
Lentagran WP 200 g Se etikett. Fra juli til august. Virker best på nyspirt ugras. Kan gi sviing av nålespisser. Spesielt ved tidlig behandling.
Boxer Off-label godkjenning mot ett- og tofrøbladet ugras ved produksjon av gran i pottebrett.
Matrigon 72 SG Off label mot åkersvineblom ved produksjon av gran i pottebrett.
Titus Off label mot ugras i juletre og pyntegrønt.

Flerårig ugras

Roundup Powermax 150 g Før ny produksjon i planteskole.
Roundup Flick 300 ml Før ny produksjon i planteskole.
Glypper 300 ml Før ny produksjon i planteskole.
Credit Xtreme - NYHET 200 ml Før ny produksjon i planteskole.
Maister WG + Mero 15 g + 200 ml Umiddelbart (ca. 7 dager) før knoppen bryter I planteskoler kan Maister WG kun benyttes i priklebed.
Matrigon 72 SG Off-label godkjenning mot tistel og burot i juletreproduksjon.
Duplosan Max Off-label godkjenning mot mjølke- og snellefamilien i juletre og pyntegrønt.

Før planting

Lauvtrær / Blandet vegetasjon

Glypper 200-600 ml Sensommer i plantefelt. Mot løvkratt og ugras.
Roundup Flick 200-600 ml Sensommer i plantefelt. Mot løvkratt og ugras.
Roundup Powermax 100-300 g Sensommer i plantefelt. Mot løvkratt og ugras.
Credit Xtreme - NYHET 200 ml Sensommer i plantefelt. Mot løvkratt og ugras.

Plantefelt

Nåletrær

Glypper Se etikett. Fra midten av august. Årsskuddene må være modne.
Roundup Flick Se etikett. Fra midten av august. Årsskuddene må være modne.
Roundup Powermax Se etikett. Fra midten av august. Årsskuddene må være modne.
Credit Xtreme - NYHET Se etikett. Fra midten av august. Årsskuddene må være modne.
Gratil WG 75 Off-label godkjenning mot einstape i juletreproduksjon. Kontakt Norsk Juletre.

Lauvtrær i felt / Foryngelser

Stubbebehandling

Glypper 1:4 deler vann Hele året utenom sevjetid. Tilsett blå markeringsfarge.
Roundup Flick 1:4 deler vann Hele året utenom sevjetid. Tilsett blå markeringsfarge.
Roundup Powermax 1:8 deler vann Hele året utenom sevjetid. Tilsett blå markeringsfarge.
Credit Xtreme - NYHET 1:6 deler vann Hele året utenom sevjetid. Tilsett blå markeringsfarge.

Stammebehandling

Glypper 1:3 deler vann August til november. Ett hogg pr. 5 cm stammediameter i brysthøyde.
Roundup Flick 1:3 deler vann August til november. Ett hogg pr. 5 cm stammediameter i brysthøyde.
Roundup Powermax 1:6 deler vann August til november. Ett hogg pr. 5 cm stammediameter i brysthøyde.
Credit Xtreme - NYHET 1:4,5 deler vann August til november. Ett hogg pr. 5 cm stammediameter i brysthøyde.

Løvtrær og kratt

Glypper 200-600 ml August Bladsprøyting når årsknoppene er modne.
Roundup Flick 200-600 ml August Bladsprøyting når årsknoppene er modne.
Roundup Powermax 100-300 g August Bladsprøyting når årsknoppene er modne.
Credit Xtreme - NYHET 200 ml August Bladsprøyting når årsknoppene er modne.

Veikanter

Allsidig ugrasflora

Glypper 200-600 ml Juni - August Mot kratt, gras, m.m.
Roundup Flick 200-600 ml Juni - August Mot kratt, gras, m.m.
Roundup Powermax 100-300 g Juni - August Mot kratt, gras, m.m.
Credit Xtreme - NYHET 200 ml Juni - August Mot kratt, gras, m.m.