This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Åkerkvein | Plantekultur
Ingen treff

Åkerkvein

Korn

Følgende preparater har best virkning mot Åkerkvein.

Preparat Behandlingstidspunkt Virkning Produktinfo Merknader
Axial Vårbehandling Over 90% virkning

Dose: 100 ml

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 62,-

Daa. per pakning: 50

Boxer Høstbehandling Over 90% virkning

Dose: 250 ml

Behandl.tidsp.: Høst

Pakningsstørrelse: 10 l

Ca. pris per daa: 50,-

Daa. per pakning: 40

God resistensbryter. Har også god virkning mot vassarve og enkelte andre to- frøblada ugrasarter som spirer om høsten.
Roundup Powermax + Roundup Flick + Glypper Høst- og vårbehandling Over 90% virkning

Dose: 150 g/300 ml

Pakningsstørrelse: 10 kg/20 l

Ca. pris per daa: 46,-/38,-/37,-

Daa. per pakning: 66/66

Må ikke brukes i kornets vekstperiode unntatt i gulmodent bygg (ikke såkorn), se etikett.
Broadway Star WG + PG26N Over 90% virkning

Dose: 15 g + 50 ml

Pakningsstørrelse: 1,06 kg + 5 l

Ca. pris per daa: 33,-

Daa. per pakning: 70

Bare godkjent i vårhvete.
Hussar Plus OD (Tilsett Renol/Mero) Vårbehandling Over 90% virkning

Dose: 20 ml

Pakningsstørrelse: 1 l

Ca. pris per daa: 60,-

Daa. per pakning: 50

Atlantis OD (Tilsett Renol/Mero) Høst- og vårbehandling Over 90% virkning

Dose: 100 ml

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 71,-

Daa. per pakning: 50

Virkningen forutsetter bekjempelse på ugrasets frøbladstadiet til 1. varige blad.
Maks 50 ml i rug og Magnifik.
Høstbehandling vil gi over 90% virkning.
Attribut Twin (Tilsett Renol/Mero) Vårbehandling 75 - 89% virkning

Dose: 6 g + 5 ml

Pakningsstørrelse: 600 g/500 g

Ca. pris per daa: 49,-

Daa. per pakning: 100

Bare godkjent i hvete.
Puma Extra Vårbehandling 50 - 74% virkning

Dose: 120 ml

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 43,-

Daa. per pakning: 42