This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Kveke, frøplante | Plantekultur
Ingen treff

Kveke, frøplante

Korn

Følgende preparater har best virkning mot Kveke, frøplante.

Preparat Behandlingstidspunkt Virkning Produktinfo Merknader
Roundup Powermax + Roundup Flick + Glypper Høst- og vårbehandling Over 90% virkning

Pakningsstørrelse: 150g/300 ml

Ca. pris per daa: 46,-/38,-/37,-

Daa. per pakning: 66/66

Må ikke brukes i kornets vekstperiode unntatt i gulmodent bygg (ikke såkorn), se etikett.
Broadway Star WG + PG26N Vårbehandling Over 90% virkning

Dose: 15 g + 50 ml

Pakningsstørrelse: 1,06 kg+5 l

Ca. pris per daa: 33,-

Daa. per pakning: 70

Bare godkjent i vårhvete.
Attribut Twin (Tilsett Renol/Mero) Vårbehandling Over 90% virkning

Dose: 6 g + 5 ml

Pakningsstørrelse: 600 g/500 g

Ca. pris per daa: 49,-

Daa. per pakning: 100

Bare godkjent i hvete.
Atlantis OD (Tilsett Renol/Mero) Høst- og vårbehandling 75 - 89% virkning

Dose: 100 ml

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 71,-

Daa. per pakning: 50

Krever dose på 150 ml.
Virkningen forutsetter bekjempelse på ugrasets frøbladstadiet til 1. varige blad.
Maks 50 ml i rug og Magnifik.
Høstbehandling vil gi over 90% virkning.
Hussar Plus OD (Tilsett Renol/Mero) Under 50% virkning
Boxer Under 50% virkning
Axial Under 50% virkning
Puma Extra Under 50% virkning

Potet

Virkningen kan variere med jordfuktighet og oppspiring.

Følgende preparater har best virkning mot Kveke, frøplante.

Preparat Behandlingstidspunkt Virkning Produktinfo Merknader
Focus Ultra Over 90% virkning

Dose: 300 ml

Behandl.tidsp.: 2-4 blad

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 80,-

Daa. per pakning: 10

Agil 100 EC Over 90% virkning

Dose: 120 ml

Behandl.tidsp.: 2-4 blad

Pakningsstørrelse: 1 l

Ca. pris per daa: 58,50

Daa. per pakning: 6

Roundup Powermax + Roundup Flick + Glypper Over 90% virkning

Dose: 150 g/300 ml

Behandl.tidsp.: Før oppspiring.

Pakningsstørrelse: 10 kg/20 l

Ca. pris per daa: 46,-/38,-/37,-

Daa. per pakning: 66/66

Tar også fremspirt to-frøblada ugras.
Før oppspiring av kulturen.
Titus (Tilsett DP klebemiddel) Over 90% virkning

Dose: 5 g

Behandl.tidsp.: 2-4 blad

Pakningsstørrelse: 100 g

Ca. pris per daa: 59,-

Daa. per pakning: 20

Krever to behandlinger i kveke.
Select + Renol 75 - 89% virkning

Dose: 50 ml + 50 ml

Behandl.tidsp.: 2-4 blad

Pakningsstørrelse: 3+3 l

Ca. pris per daa: 64,50

Daa. per pakning: 60

Boxer 50 - 74% virkning

Dose: 400 ml

Behandl.tidsp.: Før oppspiring

Pakningsstørrelse: 10 l

Ca. pris per daa: 80,-

Daa. per pakning: 25

Før oppspiring av potetene.
Fenix 50 - 74% virkning

Dose: 150 ml

Behandl.tidsp.: Før oppspiring

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 63,-

Daa. per pakning: 33

Før oppspiring av potetene.

Grønnsaker

Virkningen av Roundup og Glypper tar også fremspirt to- frøblada ugras.

Obs! Vær oppmerksom på varierende bruksområde mellom de ulike preparatene.

Følgende preparater har best virkning mot Kveke, frøplante.

Preparat Behandlingstidspunkt Virkning Produktinfo Merknader
Focus Ultra Over 90% virkning

Dose: 300 ml

Behandl.tidsp.: 2-4 blad

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 80,-

Daa. per pakning: 12,5

Agil 100 EC Over 90% virkning

Dose: 100 ml

Behandl.tidsp.: 2-4 blad

Pakningsstørrelse: 1 l

Ca. pris per daa: 48,50

Daa. per pakning: 12,5

Roundup Powermax + Roundup Flick + Glypper Over 90% virkning

Dose: 150 g/300 ml

Behandl.tidsp.: Før oppspiring

Pakningsstørrelse: 10 kg/20 l

Ca. pris per daa: 46,-/38,-/37,-

Daa. per pakning: 66/66

Ingen selektivitet!
Før oppspiring av kulturen.
Select + Renol Over 90% virkning

Dose: 50 ml + 50 ml

Behandl.tidsp.: 2-4 blad

Pakningsstørrelse: 3l + 3 l

Ca. pris per daa: 64,50

Daa. per pakning: 60

Fenix 50 - 74% virkning

Dose: 150 ml

Behandl.tidsp.: Før oppspiring

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 63,-

Daa. per pakning: 33

Virkningen kan variere med jordfuktighet og oppspiring.
Tar også fremspirt to- frøblada ugras.