This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Markrapp | Plantekultur
Ingen treff

Markrapp

Korn

Liten virkning på tunrapp og markrapp etter 2 bladstadiet.
Vårbehandling gir virkning 75-89%.
Følgende preparater har best virkning mot Markrapp.

Preparat Behandlingstidspunkt Virkning Produktinfo Merknader
Atlantis OD (Tilsett Renol/Mero) Høst- og vårbehandling Over 90% virkning

Dose: 100 ml

Pakningsstørrelse: 5 l + 5 l

Ca. pris per daa: 71,-

Daa. per pakning: 50

Virkningen forutsetter bekjempelse på ugrasets frøbladstadiet til 1. varige blad.
Maks 50 ml i rug og Magnifik.
Høstbehandling vil gi over 90% virkning.
Roundup Powermax + Roundup Flick + Glypper Høst- og vårbehandling Over 90% virkning

Dose: 150 g/300 ml

Pakningsstørrelse: 10 kg/20 l

Ca. pris per daa: 46,-/38,-/37,-

Daa. per pakning: 66/66

Må ikke brukes i kornets vekstperiode unntatt i gulmodent bygg (ikke såkorn), se etikett.
Puma Extra Vårbehandling 75 - 89% virkning

Dose: 120 ml

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 43,-

Daa. per pakning: 42

Virkningen forutsetter bekjempelse på ugrasets frøbladstadiet til 1. varige blad. Maks 50 ml i rug og Magnifik.
Axial Vårbehandling 75 - 89% virkning

Dose: 100 ml

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 62,-

Daa. per pakning: 50

Hussar Plus OD (Tilsett Renol/Mero) Vårbehandling 75 - 89% virkning

Dose: 20 ml

Pakningsstørrelse: 1 l

Ca. pris per daa: 60,-

Daa. per pakning: 50

Broadway Star WG + PG26N Vårbehandling 75 - 89% virkning

Dose: 15 g + 50 ml

Pakningsstørrelse: 1,06 kg + 5 l

Ca. pris per daa: 33,-

Daa. per pakning: 70

Bare godkjent i vårhvete.
Attribut Twin (Tilsett Renol/Mero) Vårbehandling 75 - 89% virkning

Dose: 6 g + 5 ml

Pakningsstørrelse: 600 g / 500 g

Ca. pris per daa: 49,-

Daa. per pakning: 100

Bare godkjent i hvete.
Boxer Høstbehandling 75 - 89% virkning

Dose: 250 ml

Behandl.tidsp.: Høst

Pakningsstørrelse: 10 l

Ca. pris per daa: 50,-

Daa. per pakning: 40

God resistensbryter. Har også god virkning mot vassarve og enkelte andre to- frøblada ugrasarter som spirer om høsten.

Potet

Virkningen kan variere med jordfuktighet og oppspiring.

Følgende preparater har best virkning mot Markrapp.

Preparat Behandlingstidspunkt Virkning Produktinfo Merknader
Focus Ultra Over 90% virkning

Dose: 300 ml

Behandl.tidsp.: 2-4 blad

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 80,-

Daa. per pakning: 10

Agil 100 EC Over 90% virkning

Dose: 120 ml

Behandl.tidsp.: 2-4 blad

Pakningsstørrelse: 1 l

Ca. pris per daa: 58,50

Daa. per pakning: 6

Roundup Powermax + Roundup Flick + Glypper Over 90% virkning

Dose: 150 g/300 ml

Behandl.tidsp.: Før oppspiring

Pakningsstørrelse: 10 kg/20 l

Ca. pris per daa: 46,-/38,-/37,-

Daa. per pakning: 66/66

Tar også fremspirt to-frøblada ugras.
Før oppspiring av kulturen.
Select + Renol Over 90% virkning

Dose: 50 ml + 50 ml

Behandl.tidsp.: 2-4 blad

Pakningsstørrelse: 3+3 l

Ca. pris per daa: 64,50

Daa. per pakning: 60

Titus (Tilsett DP klebemiddel) Over 90% virkning

Dose: 3 g

Behandl.tidsp.: 2-4 blad

Pakningsstørrelse: 100 g

Ca. pris per daa: 35,50

Daa. per pakning: 33

Boxer 75 - 89% virkning

Dose: 400 ml

Behandl.tidsp.: Før oppspiring

Pakningsstørrelse: 10 l

Ca. pris per daa: 80,-

Daa. per pakning: 25

Tar også fremspirt to-frøblada ugras.
Før oppspiring av kulturen.
Fenix 75 - 89% virkning

Dose: 150 ml

Behandl.tidsp.: Før oppspiring

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 63,-

Daa. per pakning: 33

Tar også fremspirt to-frøblada ugras.
Før oppspiring av kulturen.

Grønnsaker

Virkningen av Roundup og Glypper tar også fremspirt to- frøblada ugras.

Obs! Vær oppmerksom på varierende bruksområde mellom de ulike preparatene.

Følgende preparater har best virkning mot Markrapp.

Preparat Behandlingstidspunkt Virkning Produktinfo Merknader
Focus Ultra Over 90% virkning

Dose: 300 ml

Behandl.tidsp.: 2-4 blad

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 80,-

Daa. per pakning: 12,5

Agil 100 EC Over 90% virkning

Dose: 100 ml

Behandl.tidsp.: 2-4 blad

Pakningsstørrelse: 1 l

Ca. pris per daa: 48,50

Daa. per pakning: 12,5

Roundup Powermax + Roundup Flick + Glypper Over 90% virkning

Dose: 150 g/300 ml

Behandl.tidsp.: Før oppspiring

Pakningsstørrelse: 10 kg/20 l

Ca. pris per daa: 46,-/38,-/37,-

Daa. per pakning: 66/66

Ingen selektivitet!
Før oppspiring av kulturen.
Select + Renol Over 90% virkning

Dose: 50 ml + 50 ml

Behandl.tidsp.: 2-4 blad

Pakningsstørrelse: 3 l +3 l

Ca. pris per daa: 64,50

Daa. per pakning: 60

Fenix 75 - 89% virkning

Dose: 150 ml

Behandl.tidsp.: Før oppspiring

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 63,-

Daa. per pakning: 33

Virkningen kan variere med jordfuktighet og oppspiring.
Tar også fremspirt to- frøblada ugras.