This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Takrør | Plantekultur
Ingen treff

Takrør

Korn

Følgende preparater har best virkning mot Takrør.

Preparat Behandlingstidspunkt Virkning Produktinfo Merknader
Attribut Twin (Tilsett Renol/Mero) Vårbehandling Over 90% virkning

Dose: 6 g + 5 ml

Pakningsstørrelse: 600 g / 500 g

Ca. pris per daa: 49,-

Daa. per pakning: 100

Bare godkjent i hvete.
Roundup Powermax + Roundup Flick + Glypper Høst- og vårbehandling Over 90% virkning

Dose: 150 g/300 ml

Pakningsstørrelse: 10 kg/20 l

Ca. pris per daa: 46,-/38,-/37,-

Daa. per pakning: 66/66

Må ikke brukes i kornets vekstperiode unntatt i gulmodent bygg (ikke såkorn), se etikett.
Atlantis OD (Tilsett Renol/Mero) Høst- og vårbehandling Under 50% virkning
Broadway Star WG + PG26N Under 50% virkning
Axial Under 50% virkning
Puma Extra Under 50% virkning
Hussar Plus OD (Tilsett Renol/Mero) Ukjent effekt
Boxer Ukjent effekt

Potet

Virkningen kan variere med jordfuktighet og oppspiring.

Følgende preparater har best virkning mot Takrør.

Preparat Behandlingstidspunkt Virkning Produktinfo Merknader
Roundup Powermax + Roundup Flick + Glypper 75 - 89% virkning

Dose: 150 g / 300 ml

Behandl.tidsp.: Før oppspiring

Pakningsstørrelse: 10 kg/20 l

Ca. pris per daa: 46,-/38,-/37,-

Daa. per pakning: 66/66

Tar også fremspirt to-frøblada ugras.
Før oppspiring av kulturen.
Begrenset eller ingen langtidsvirkning.
Focus Ultra Under 50% virkning
Agil 100 EC Ukjent effekt
Boxer Ukjent effekt
Select + Renol Ukjent effekt
Titus Ukjent effekt
Fenix Ukjent effekt

Grønnsaker

Virkningen av Roundup og Glypper tar også fremspirt to- frøblada ugras.

Obs! Vær oppmerksom på varierende bruksområde mellom de ulike preparatene.

Følgende preparater har best virkning mot Takrør.

Preparat Behandlingstidspunkt Virkning Produktinfo Merknader
Roundup Powermax + Roundup Flick + Glypper Over 90% virkning

Dose: 150 g/300 ml

Behandl.tidsp.: Før oppspiring

Pakningsstørrelse: 10 kg/20 l

Ca. pris per daa: 46,-/38,-/37,-

Daa. per pakning: 66/66

Før oppspiring. Ingen selektivitet!
Før oppspiring av kulturen.
Begrenset eller ingen langtidsvirkning.
Focus Ultra Under 50% virkning
Agil 100 EC Ukjent effekt
Select + Renol Ukjent effekt
Fenix Ukjent effekt