This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Åkersnelle | Plantekultur
Ingen treff

Åkersnelle

Virkningstabeller for bekjempelse av Åkersnelle.

Frøugras og bredbladet rotugras i gjenlegg og fangvekster

A = Ikke aktuell.

B = Stor bladrosett fra begynnende strekning av blomsterstengel.

Følgende preparater har best virkning mot Åkersnelle.

Preparat Virkemåte A B Produktinfo Merknader
Harmony Plus SX + Starane XL Uten kløver 75 - 89% virkning

Dose: 1 g + 80 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 100 g + 5 l

Ca. pris per daa: 23,-

Daa. per pakning: 100/62

Duplosan Max Med kløver 75 - 89% virkning

Dose: 100 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 10 l

Ca. pris per daa: 20,50

Daa. per pakning: 100

Uten korn som dekkvekst kan blanding med 150ml Lentagran sikre effekten mot balderbrå, gullkrage, haremat, jordrøyk, klengemaure, rødtvetann, vassarve, åkerminneblom og åkestemor. Hvit- og alsikekløver skades av Duplosan Max.
Harmony Plus SX + Tomahawk 200 Uten kløver 50 - 74% virkning

Dose: 1 g + 40 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 100 g + 5 l

Ca. pris per daa: 16,-

Daa. per pakning: 100/125

Harmony Plus kan også blandes med 80 ml Starane XL/Cleave.
Starane XL Uten kløver 50 - 74% virkning

Dose: 100 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 24,-

Daa. per pakning: 50

Ariane S Uten kløver 50 - 74% virkning

Dose: 200 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 33,-

Daa. per pakning: 25

Duplosan Super er også velegnet med spesielt god virkning mot vassarve og bredbladet rotugras. Uten korn som dekkvekst.
Cleave Uten kløver 50 - 74% virkning 50 - 74% virkning

Dose: 100 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 19,-

Daa. per pakning: 50

Harmony Plus SX + Duplosan Max Med kløver 50 - 74% virkning

Dose: 0,75 g + 50 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 100 g + 10 l

Ca. pris per daa: 14,50

Daa. per pakning: 100/200

Basagran SG + Duplosan Max Med kløver 50 - 74% virkning

Dose: 100 g + 40 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 3 kg + 10 l

Ca. pris per daa: 142,-

Daa. per pakning: 30/250

Gratil WG 75 + Duplosan Max Med kløver 50 - 74% virkning

Dose: 2,5 g + 50 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 120 g + 10 l

Ca. pris per daa: 40,50

Daa. per pakning: 48/200

Flereårig ugras i grasmark/varig eng og beite

A = Stor bladrosett fra begynnende strekning av blomsterstengel.

B = Ikke aktuell.
Følgende preparater har best virkning mot Åkersnelle.

Preparat Virkemåte A B Produktinfo Merknader
Tomahawk 200 Uten kløver Over 90% virkning

Dose: 175 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 44,50

Daa. per pakning: 28

Effekt ved høyeste dose, se etikett. Opgitt effekt forutsetter behandling på riktig stadium. Se begrensninger på preparatomtale og etikett. Virker også mot bringebær.
Duplosan Max Uten kløver 75 - 89% virkning

Dose: 240 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 10 l

Ca. pris per daa: 49,50

Daa. per pakning: 42

Duplosan Max + Duplosan Meko Uten kløver 75 - 89% virkning

Dose: 150 ml + 150 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 10 l + 10 l

Ca. pris per daa: 65,-

Daa. per pakning: 67

Duplosan Max + Tomahawk 200 Uten kløver 75 - 89% virkning

Dose: 200 ml +150 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 10 l +5 l

Ca. pris per daa: 82,-

Daa. per pakning: 50/33

Duplosan Max + Banvel Uten kløver 75 - 89% virkning

Dose: 240 ml + 100 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 10 l + 1 l

Ca. pris per daa: 117,50

Daa. per pakning: 40/10

Duplosan Super Uten kløver 75 - 89% virkning

Dose: 400 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 10 l

Ca. pris per daa: 79,-

Daa. per pakning: 25

Harmony Plus SX Uten kløver Under 50% virkning Gjelder bare i beite.
Roundup Powermax + Roundup Flick + Glypper + Credit Xtreme - NYHET Under 50% virkning
Gratil WG 75 + Duplosan Max Med kløver 50 - 74% virkning

Dose: 2,5 g + 50 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 120g + 10 l

Ca. pris per daa: 40,50

Daa. per pakning: 48/200

Rotugraset behandles på 3-4 bladstadie (stor bladrosett).
Harmony 50 SX Med kløver Ukjent effekt