This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Åkersnelle | Plantekultur
Plantevern

Åkersnelle

Virkningstabeller for bekjempelse av åkersnelle

Frøugras og bredbladet rotugras i gjenlegg og fangvekster

Behandlingstidspunktet er 1 - 3 blad, før BBCH 31.

Følgende preparater har best virkning mot Åkersnelle.

Preparat Virkemåte A B Produktinfo Merknader
Harmony Plus SX + Starane XL Uten kløver 75 - 89% virkning

Dose: 1 g + 80 ml

Pakningsstørrelse: 100 g + 5 l

Ca. pris per daa: 20,50

Daa. per pakning: 100/62

Duplosan Max (tidl. MCPA 750) Med kløver 75 - 89% virkning

Dose: 100 ml

Pakningsstørrelse: 10 l

Ca. pris per daa: 20,-

Daa. per pakning: 100

Uten korn som dekkvekst kan blanding med 150ml Lentagran sikre effekten mot balderbrå, gullkrage, haremat, jordrøyk, klengemaure, rødtvetann, vassarve, åkerminneblom og åkestemor. Hvit- og alsikekløver skades av Duplosan Max.
Harmony Plus SX + Tomahawk 200 Uten kløver 50 - 74% virkning

Dose: 1 g + 40 ml

Pakningsstørrelse: 100 g + 5 l

Ca. pris per daa: 13,50

Daa. per pakning: 100/125

Harmony Plus kan også blandes med 80 ml Starane XL/Cleave.
Starane XL Uten kløver 50 - 74% virkning

Dose: 100 ml

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 21,-

Daa. per pakning: 50

Ariane S Uten kløver 50 - 74% virkning

Dose: 200 ml

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 30,-

Daa. per pakning: 25

Duplosan Super er også velegnet med spesielt god virkning mot vassarve og bredbladet rotugras. Uten korn som dekkvekst.
Cleave Uten kløver 50 - 74% virkning

Dose: 100 ml

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 17,-

Daa. per pakning: 50

Harmony Plus SX + Duplosan Max (tidl. MCPA 750) Med kløver 50 - 74% virkning

Dose: 0,75 g + 50 ml

Pakningsstørrelse: 100 g + 10 l

Ca. pris per daa: 12,50

Daa. per pakning: 100/200

Basagran SG + Duplosan Max (tidl. MCPA 750) Med kløver 50 - 74% virkning

Dose: 100 g + 40 ml

Pakningsstørrelse: 3 kg + 10 l

Ca. pris per daa: 120,-

Daa. per pakning: 30/250

Gratil WG 75 + Duplosan Max (tidl. MCPA 750) Med kløver 50 - 74% virkning

Dose: 2,5 g + 50 ml

Pakningsstørrelse: 120 g + 10 l

Ca. pris per daa: 35,-

Daa. per pakning: 48/200

Flereårig ugras i grasmark/varig eng og beite

A = Stor bladrosett fra begynnende strekning av blomsterstengel.

B = Ikke aktuell.
Følgende preparater har best virkning mot Åkersnelle.

Preparat Virkemåte A B Produktinfo Merknader
Tomahawk 200 Uten kløver Over 90% virkning

Dose: 175 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 42,50

Daa. per pakning: 28

Effekt ved høyeste dose, se etikett. Opgitt effekt forutsetter behandling på riktig stadium. Se begrensninger på preparatomtale og etikett. Virker også mot bringebær.
Duplosan Max (tidl. MCPA 750) Uten kløver 75 - 89% virkning

Dose: 240 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 10 l

Ca. pris per daa: 48,-

Daa. per pakning: 42

Duplosan Max (tidl. MCPA 750) + Duplosan Meko Uten kløver 75 - 89% virkning

Dose: 150 ml + 150 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 10 l + 10 l

Ca. pris per daa: 55,-

Daa. per pakning: 67

Duplosan Max (tidl. MCPA 750) + Tomahawk 200 Uten kløver 75 - 89% virkning

Dose: 200 ml +150 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 10 l +5 l

Ca. pris per daa: 76,50

Daa. per pakning: 50/33

Duplosan Max (tidl. MCPA 750) + Banvel Uten kløver 75 - 89% virkning

Dose: 240 ml + 100 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 10 l + 1 l

Ca. pris per daa: 96,-

Daa. per pakning: 40/10

Duplosan Super Uten kløver 75 - 89% virkning

Dose: 400 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 10 l

Ca. pris per daa: 53,-

Daa. per pakning: 25

Harmony Plus SX Med kløver Under 50% virkning
Roundup Powermax + Roundup Flick + Glypper Under 50% virkning
Banvel Uten kløver
Gratil WG 75 Med kløver
Harmony 50 SX Med kløver