This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Balderbrå, resistent | Plantekultur
Ingen treff

Balderbrå, resistent

Virkningstabeller for bekjempelse av Balderbrå, resistent.

Vårkorn uten gjenlegg

Vær oppmerksom på SU-resistens i enkelte ugrasarter. Det er spesielt stivdylle
(ettårig dylle), vassarve og linbendel, men det er også funn av resistent balderbrå,
dåarter, og nå også hønsegras og gjetertaske. I slike tilfeller må Ariane S eller Mustang Forte benyttes!


Det kan også være aktuelt å blande 20 ml Banvel med Harmony Plus SX eller CDQ SX. Dette sikrer effekten mot jordrøyk, klengemaure, balderbrå, vindeslirekne, soleie, åkersennep, linbendel, vassarve og vikker.

A = Fra én til tre blad-stadiet.

B = Uaktuell i denne sammenheng, da senere behandling gir redusert effekt.

Følgende preparater har best virkning mot Balderbrå, resistent.

Preparat Virkemåte A B Produktinfo Merknader
Ariane S Bladherbicid Over 90% virkning

Dose: 250 ml

Behandl.tidsp.: BBCH 13-32

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 41,50

Daa. per pakning: 20

Krever over 12°C og stabil døgntemp. for sikker virkning.
Begrensning i etterfølgende kultur.
Se preparatomtale og etikett.
Mustang Forte Bladherbicid Over 90% virkning

Dose: 75 ml

Behandl.tidsp.: BBCH 13-32

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 27,-

Daa. per pakning: 66

Begrensning i etterfølgende kultur.
Se preparatomtale og etikett.
Starane XL Bladherbicid 50 - 74% virkning

Dose: 100 ml

Behandl.tidsp.: BBCH 20-45

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 24,-

Daa. per pakning: 50

Starane XL bør blandes med Tripali, Harmony Plus, Alliance WG, Saracen Delta eller CDQ SX for bredere virkeområde og sikrer effekten mot flere ugrasarter. Tomahawk 200 kan også benyttes og gir god forebyggende resistensstrategi.
Duplosan Meko 100-130 ml kan også benyttes istedenfor for Starane XL.
Cleave Bladherbicid 50 - 74% virkning

Dose: 100 ml

Behandl.tidsp.: BBCH 20-45

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 19,-

Daa. per pakning: 50

Cleave bør blandes med Tripali, Harmony Plus, Alliance WG, Saracen Delta eller CDQ SX for bredere virkeområde og sikrer effekten mot flere ugrasarter. Tomahawk 200 kan også benyttes og gir god forebyggende resistensstrategi.
Duplosan Meko 100-130 ml kan også benyttes istedenfor for Cleave.
CDQ SX + Duplosan Meko (Tilsett klebemiddel) Bladherbicid 50 - 74% virkning

Dose: 2,2 g + 130 ml

Behandl.tidsp.: BBCH 12-32

Pakningsstørrelse: 100 g + 10 l

Ca. pris per daa: 41,50

Daa. per pakning: 45/77

Begrensning i etterfølgende kultur.
Se preparatomtale og etikett.
Er også et Jordherbicid.
DFF SC 500 Jordherbicid 50 - 74% virkning

Dose: 8 ml

Behandl.tidsp.: BBCH 11-28

Pakningsstørrelse: 1 l

Ca. pris per daa: 16,-

Daa. per pakning: 125

Virkningen forutsetter bekjempelse på ugrasets frøbladstadiet. Bruk 50 ml Renol/Mero klebemiddel i blandinger med Hussar Plus OD.
Er også et bladherbicid.
Begrensninger i etterfølgende kultur.
Legacy 500 SC Jordherbicid 50 - 74% virkning

Dose: 8 ml

Behandl.tidsp.: BBCH 11-28

Pakningsstørrelse: 1 l

Ca. pris per daa: 16,-

Daa. per pakning: 125

Virkningen forutsetter bekjempelse på ugrasets frøbladstadiet. Bruk 50 ml Renol/Mero klebemiddel i blandinger med Hussar Plus OD.
Er også et bladherbicid. Ikke godkjent i havre.
Begrensninger i etterfølgende kultur.
Alliance WG (Tilsett klebemiddel) Bladherbicid 50 - 74% virkning

Dose: 5 g

Behandl.tidsp.: BBCH 20-30

Pakningsstørrelse: 250 g

Ca. pris per daa: 18,-

Daa. per pakning: 50

Virkningen forutsetter bekjempelse på ugrasets frøbladstadiet.
Bruk 50 ml Renol/Mero klebemiddel i blandinger med Hussar Plus OD.
Er også et Jordherbicid. Ikke godkjent i havre.
Pixxaro EC Bladherbicid 50 - 74% virkning

Dose: 35 ml

Behandl.tidsp.: Frem til BBCH 45

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 28,-

Daa. per pakning: 142

Blanding med 3-5 g Alliance WG, 7,5-10 ml Saracen Delta eller 2-2,5 g CDQ SX gir bredere virkeområde og sikrer effekten mot enkelte ugrasarter som åkerstemor og linbendel m.fl.
Blanding med 80 ml Starane XL/Cleave eller 50 ml Tomahawk 200 eller 100 ml Duplosan Meko, sikrer effekten mot balderbrå og vassarve, også SU-resistente.
Saracen Delta Bladherbicid og Jordherbicid 50 - 74% virkning

Dose: 10 ml

Behandl.tidsp.: BBCH 20-32

Pakningsstørrelse: 1 l

Ca. pris per daa: 25,-

Daa. per pakning: 100

Pixxaro EC + CDQ SX Under 50% virkning
Harmony Plus SX + Starane XL Under 50% virkning
Ally Class 50 WG Under 50% virkning
Harmony Plus SX (Tilsett klebemiddel) Under 50% virkning
Tripali (Tilsett klebemiddel) Under 50% virkning
Hussar Plus OD (Tilsett Renol/Mero) Under 50% virkning
CDQ SX (Tilsett klebemiddel) Under 50% virkning
Attribut Twin (Tilsett Renol/Mero) Under 50% virkning
Broadway Star WG + PG26N Under 50% virkning

Høstkorn om våren

A = Ikke aktuell, pga etablering om høsten.

B = Behandling på våren når veksten er kommet godt i gang.

Følgende preparater har best virkning mot Balderbrå, resistent.

Preparat Virkemåte A B Produktinfo Merknader
Mustang Forte Bladherbicid Over 90% virkning

Dose: 100 ml

Behandl.tidsp.: BBCH 30-32

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 36,-

Daa. per pakning: 50

Begrensninger i etterfølgende kultur. Se preparatomtale og etikett.
Ariane S Bladherbicid Over 90% virkning

Dose: 300 ml

Behandl.tidsp.: BBCH 13-32

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 49,50

Daa. per pakning: 43

Begrensninger i etterfølgende kultur. Se preparatomtale og etikett.
Temperatur ved sprøyting bør være over 12° C for Ariane.
DFF SC 500 + Starane XL Bladherbicid 75 - 89% virkning

Dose: 5 ml + 100 ml

Behandl.tidsp.: BBCH 20-28

Pakningsstørrelse: 1 l + 5 l

Ca. pris per daa: 34,-

Daa. per pakning: 200/50

Virkning ved minimum 5 ml. Blanding med Starane XL/Cleave, Tomahawk eller Duplosan Meko forebygger resistensutvikling og sikrer virkningen mot vassarve og andre arter som har utviklet SU-toleranse. DFF er også Jordherbicid. Alternativ til DFF er Legacy.
CDQ SX + Duplosan Meko (Tilsett klebemiddel) Bladherbicid 75 - 89% virkning

Dose: 2,5 g + 150 ml

Behandl.tidsp.: BBCH 13-39

Pakningsstørrelse: 100 g+ 10 l

Ca. pris per daa: 47,-

Daa. per pakning: 40/66

Begrensninger i etterfølgende kultur. Se preparatomtale og etikett.
CDQ er også Jordherbicid.
Starane XL Bladherbicid 50 - 74% virkning

Dose: 120 ml

Behandl.tidsp.: BBCH 20-45

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 29,-

Daa. per pakning: 42

Starane XL bør blandes med Alliance WG, Harmony Plus SX, CDQ SX eller Hussar Plus OD for bredere virkeområde og sikrer effekten mot flere ugrasarter. Tilsett 50 ml Renol/Mero Klebemiddel når Hussar Plus OD benyttes.
Cleave Bladherbicid 50 - 74% virkning

Dose: 120 ml

Behandl.tidsp.: BBCH 20-45

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 24,-

Daa. per pakning: 42

Cleave bør blandes med Alliance WG, Harmony Plus SX, CDQ SX eller Hussar Plus OD for bredere virkeområde og sikrer effekten mot flere ugrasarter.
Pixxaro EC Bladherbicid 50 - 74% virkning

Dose: 40 ml

Behandl.tidsp.: BBCH 30-45

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 32,-

Daa. per pakning: 125

Blanding med 5 g Alliance WG, 7,5 g Saracen Delta eller 2,5-2,7 g CDQ SX gir bredere virkeområde og sikrer effekten mot enkelte ugrasarter som åkerstemor og linbendel m.fl. Blanding med 100 ml Starane XL/Cleave eller 120 ml Duplosan Meko sikrer effekten mot balderbrå og vassare, også SU-resistente.
Pixxaro EC + CDQ SX (Tilsett klebemiddel) Bladherbicid 50 - 74% virkning

Dose: 35 ml + 2,5 g

Behandl.tidsp.: BBCH 23-39

Pakningsstørrelse: 5 l + 100 g

Ca. pris per daa: 41,50

Daa. per pakning: 142/40

CDQ er også Jordherbicid.
Alliance WG + Starane XL (Tilsett klebemiddel) Bladherbicid 50 - 74% virkning

Dose: 5 g + 80 ml

Behandl.tidsp.: BBCH 20-30

Pakningsstørrelse: 1 kg + 5 l

Ca. pris per daa: 38,-

Daa. per pakning: 200/50

Begrensninger i etterfølgende kultur. Se preparatomtale og etikett.
Blanding med Starane XL/Cleave, Tomahawk eller Duplosan Meko forebygger resistensutvikling og sikrer virkningen mot vassarve og andre arter som har utviklet SU-toleranse.
Alliance er også Jordherbicid.
Saracen Delta 50 - 74% virkning

Dose: 10 ml

Behandl.tidsp.: BBCH 20 - 32

Pakningsstørrelse: 1 l

Ca. pris per daa: 25,-

Daa. per pakning: 100

Attribut Twin (Tilsett Renol/Mero) Under 50% virkning
Ally Class 50 WG Under 50% virkning
Atlantis OD (Tilsett Renol/Mero) Under 50% virkning
Hussar Plus OD (Tilsett Renol/Mero) Under 50% virkning
Tripali Under 50% virkning
CDQ SX Under 50% virkning

Høstkorn om høsten

Blanding med Atlantis og Boxer gir et veldig kort behandlingsvindu for å utnytte effekten av begge preparatene.

Følgende preparater har best virkning mot Balderbrå, resistent.

Preparat Virkemåte A B Produktinfo Merknader
Atlantis OD (Tilsett Renol/Mero) Under 50% virkning
Boxer Under 50% virkning
Atlantis OD + Boxer (Tilsett Renol/Mero) Under 50% virkning

Potet

A = Fra frøbladstadiet til første varige blad.

B = Fra ugraset har 1-3 varige blad.

Følgende preparater har best virkning mot Balderbrå, resistent.

Preparat Virkemåte A B Produktinfo Merknader
Fenix Bladherbicid og Jordherbicid 75 - 89% virkning 50 - 74% virkning

Dose: 175 ml

Behandl.tidsp.: 0-1 blad/1-3 blad

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 73,50

Daa. per pakning: 28

Fenix må IKKE brukes etter at potetene er fremspirt.
Spotlight Plus Bladherbicid 50 - 74% virkning

Dose: 33 ml

Behandl.tidsp.: 0-1 blad

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 27,-

Daa. per pakning: 151

Må ikke benyttes etter at 10 % av potetene har spirt.
Centium 36 CS Jordherbicid Under 50% virkning

Dose: 12,5 ml

Behandl.tidsp.: 0-1 blad

Pakningsstørrelse: 1 l

Ca. pris per daa: 34,-

Daa. per pakning: 80

Centium må IKKE brukes etter at potetene er fremspirt.
Boxer Jordherbicid Under 50% virkning

Dose: 400 ml

Behandl.tidsp.: 0-1 blad

Pakningsstørrelse: 10 l

Ca. pris per daa: 80,-

Daa. per pakning: 25

Boxer må IKKE brukes etter at potetene er fremspirt.
Titus (Tilsett klebemiddel) Bladherbicid Under 50% virkning Under 50% virkning

Dose: 5 g

Behandl.tidsp.: 0-1 blad/1-3 blad

Pakningsstørrelse: 100 g

Ca. pris per daa: 59,-

Daa. per pakning: 20

Titus har ingen effekt mot SU-resistent Balderbrå.