This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Blåkoll | Plantekultur
Ingen treff

Blåkoll

Virkningstabell for bekjempelse av Blåkoll.

Flereårig ugras i grasmark/varig eng og beite

A = Stor bladrosett fra begynnende strekning av blomsterstengel.

B = Ikke aktuell.

Følgende preparater har best virkning mot  Blåkoll.

Preparat Virkemåte A B Produktinfo Merknader
Duplosan Max + Duplosan Meko Uten kløver 50 - 74% virkning

Dose: 150 ml + 150 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 10 l + 10 l

Ca. pris per daa: 65,-

Daa. per pakning: 67

Effekt ved høyeste dose, se etikett. Oppgitt effekt forutsetter behandling på riktig stadium. Se begrensninger på preparatomtale og etikett. Virker også mot villbringebær.
Tomahawk 200 Uten kløver 50 - 74% virkning

Dose: 175 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 47,50

Daa. per pakning: 28

Effekt ved høyeste dose, se etikett. Oppgitt effekt forutsetter behandling på riktig stadium. Se begrensninger på preparatomtale og etikett. Virker også mot villbringebær.
Duplosan Super Uten kløver 50 - 74% virkning

Dose: 400 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 10 l

Ca. pris per daa: 78,50

Daa. per pakning: 25

Duplosan Max Uten kløver Under 50% virkning
Duplosan Max + Tomahawk 200 Uten kløver Under 50% virkning
Banvel Uten kløver Under 50% virkning
Duplosan Max + Banvel Uten kløver Under 50% virkning
Gratil WG 75 Med kløver
Harmony 50 SX Med kløver
Harmony Plus SX Uten kløver
Roundup Powermax + Roundup Flick + Glypper + Credit Xtreme - NYHET