This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Blåkoll | Plantekultur
Plantevern

Blåkoll

Virkningstabell for bekjempelse av blåkoll

Flereårig ugras i grasmark/varig eng og beite

A = Stor bladrosett fra begynnende strekning av blomsterstengel.

B = Ikke aktuell.
Følgende preparater har best virkning mot  Blåkoll.

Preparat Virkemåte A B Produktinfo Merknader
Duplosan Max (tidl. MCPA 750) + Duplosan Meko Uten kløver 50 - 74% virkning

Dose: 150 ml + 150 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 10 l + 10 l

Ca. pris per daa: 55,-

Daa. per pakning: 67

Tomahawk 200 Uten kløver 50 - 74% virkning

Dose: 175 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 42,50

Daa. per pakning: 28

Duplosan Super Uten kløver 50 - 74% virkning

Dose: 400 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 10 l

Ca. pris per daa: 53,50

Daa. per pakning: 25

Duplosan Max (tidl. MCPA 750) Uten kløver Under 50% virkning
Duplosan Max (tidl. MCPA 750) + Tomahawk 200 Uten kløver Under 50% virkning
Banvel Uten kløver Under 50% virkning
Duplosan Max (tidl. MCPA 750) + Banvel Uten kløver Under 50% virkning
Gratil WG 75 Med kløver
Harmony 50 SX Med kløver
Harmony Plus SX Uten kløver
Roundup Powermax + Roundup Flick + Glypper