This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Burot | Plantekultur
Ingen treff

Burot

Virkningstabeller for bekjempelse av Burot.

Frøugras og bredbladet rotugras i gjenlegg og fangvekster

A = Ikke aktuell.

B = Stor bladrosett fra begynnende strekning av blomsterstengel.

Følgende preparater har best virkning mot Burot.

Preparat Virkemåte A B Produktinfo Merknader
Starane XL Uten kløver 75 - 89% virkning

Dose: 100 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 24,-

Daa. per pakning: 50

Cleave Uten kløver 75 - 89% virkning

Dose: 100 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 19,-

Daa. per pakning: 50

Harmony Plus SX + Starane XL Uten kløver 75 - 89% virkning

Dose: 1 g + 80 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 100 g/5 l

Ca. pris per daa: 23,-

Daa. per pakning: 100/62

Harmony Plus SX + Tomahawk 200 Uten kløver 75 - 89% virkning

Dose: 1 g + 40 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 100 g/5 l

Ca. pris per daa: 15,-

Daa. per pakning: 100/125

Harmony Plus SX + Duplosan Max Med kløver 75 - 89% virkning

Dose: 0,75 + 50 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 100 g/10 l

Ca. pris per daa: 13,50

Daa. per pakning: 100/200

Basagran SG + Duplosan Max Med kløver 75 - 89% virkning

Dose: 100 g + 40 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 3 kg/10 l

Ca. pris per daa: 136,-

Daa. per pakning: 30/250

Gratil WG 75 + Duplosan Max Med kløver 75 - 89% virkning

Dose: 2,5 g + 50 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 120 g + 10 l

Ca. pris per daa: 40,50

Daa. per pakning: 48/200

Ariane S 75 - 89% virkning

Dose: 200 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 33,-

Daa. per pakning: 25

Duplosan Super er også velegnet med spesielt god virkning mot vassarve og bredbladet rotugras. Uten korn som dekkvekst.
Duplosan Max Med kløver Under 50% virkning

Flereårig ugras i grasmark/varig eng og beite

A = Stor bladrosett fra begynnende strekning av blomsterstengel.

B = Ikke aktuell.


Følgende preparater har best virkning mot Burot.

Preparat Virkemåte A B Produktinfo Merknader
Duplosan Super Uten kløver Over 90% virkning

Dose: 400 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 10 l

Ca. pris per daa: 79,-

Daa. per pakning: 25

Duplosan Max + Duplosan Meko Uten kløver 75 - 89% virkning

Dose: 150 ml + 150 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 10 l + 10 l

Ca. pris per daa: 65,-

Daa. per pakning: 67

Effekt ved høyeste dose, se etikett. Oppgitt effekt forutsetter behandling på riktig stadium. Se begrensninger på preparatomtale og etikett. Virker også mot villbringebær.
Tomahawk 200 Uten kløver 75 - 89% virkning

Dose: 175 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 47,50

Daa. per pakning: 28

Effekt ved høyeste dose, se etikett. Oppgitt effekt forutsetter behandling på riktig stadium. Se begrensninger på preparatomtale og etikett. Virker også mot villbringebær.
Roundup Powermax + Roundup Flick + Glypper + Credit Xtreme - NYHET 75 - 89% virkning

Dose: 200 g/400 ml/400 ml/266 ml

Pakningsstørrelse: 10 kg/20 l

Ca. pris per daa: 61,-/52,-/49,-

Daa. per pakning: 50/50

Gjentatt behandling vil gi virkning. Brukes ved fornying og før ompløying, virker mot alle grasarter også kulturgras.
P.t. ingen pris tilgjengelig på Credit Xtreme.
Duplosan Max Uten kløver 50 - 74% virkning

Dose: 240 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 10 l

Ca. pris per daa: 50,-

Daa. per pakning: 42

Effekt ved høyeste dose, se etikett. Oppgitt effekt forutsetter behandling på riktig stadium. Se begrensninger på preparatomtale og etikett. Virker også mot villbringebær.
Harmony Plus SX (Tilsett DP klebemiddel.) Uten kløver 50 - 74% virkning

Dose: 2,5 g

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 100 g

Ca. pris per daa: 9,-

Daa. per pakning: 40

Bare i beite.
Duplosan Max + Tomahawk 200 Uten kløver 50 - 74% virkning

Dose: 200 ml + 150 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 10 l + 5 l

Ca. pris per daa: 82,-

Daa. per pakning: 50 / 33

Effekt ved høyeste dose, se etikett. Oppgitt effekt forutsetter behandling på riktig stadium. Se begrensninger på preparatomtale og etikett. Virker også mot villbringebær.
Duplosan Max + Banvel Uten kløver 50 - 74% virkning

Dose: 250 ml + 100 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 10 l + 1 l

Ca. pris per daa: 120,-

Daa. per pakning: 40 / 10

Effekt ved høyeste dose, se etikett. Oppgitt effekt forutsetter behandling på riktig stadium. Se begrensninger på preparatomtale og etikett. Virker også mot villbringebær.
Banvel Uten kløver Under 50% virkning
Gratil WG 75 Med kløver
Harmony 50 SX Med kløver