This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Burot | Plantekultur
Plantevern

Burot

Virkningstabeller for bekjempelse av burot

Frøugras og bredbladet rotugras i gjenlegg og fangvekster

A = Behandlingstidspunktet er 1 - 3 blad, før BBCH 31.

B = ikke aktuell

Følgende preparater har best virkning mot Burot.

Preparat Virkemåte A B Produktinfo Merknader
Starane XL Uten kløver 75 - 89% virkning

Dose: 100 ml

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 21,-

Daa. per pakning: 50

Cleave Uten kløver 75 - 89% virkning

Dose: 100 ml

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 17,-

Daa. per pakning: 50

Harmony Plus SX + Starane XL Uten kløver 75 - 89% virkning

Dose: 1 g + 80 ml

Pakningsstørrelse: 100 g/5 l

Ca. pris per daa: 20,50

Daa. per pakning: 100/62

Harmony Plus SX + Tomahawk 200 Uten kløver 75 - 89% virkning

Dose: 1 g + 40 ml

Pakningsstørrelse: 100 g/5 l

Ca. pris per daa: 13,50

Daa. per pakning: 100/125

Harmony Plus SX + Duplosan Max (tidl. MCPA 750) Med kløver 75 - 89% virkning

Dose: 0,75 + 50 ml

Pakningsstørrelse: 100 g/10 l

Ca. pris per daa: 12,50

Daa. per pakning: 100/200

Basagran SG + Duplosan Max (tidl. MCPA 750) Med kløver 75 - 89% virkning

Dose: 100 g + 40 ml

Pakningsstørrelse: 3 kg/10 l

Ca. pris per daa: 120,-

Daa. per pakning: 30/250

Gratil WG 75 + Duplosan Max (tidl. MCPA 750) Med kløver 50 - 74% virkning

Dose: 2,5 g + 50 ml

Pakningsstørrelse: 120 g + 10 l

Ca. pris per daa: 35,-

Daa. per pakning: 48/200

Ariane S 50 - 74% virkning

Dose: 200 ml

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 30,-

Daa. per pakning: 25

Duplosan Super er også velegnet med spesielt god virkning mot vassarve og bredbladet rotugras. Uten korn som dekkvekst.
Duplosan Max (tidl. MCPA 750) Med kløver Under 50% virkning

Flereårig ugras i grasmark/varig eng og beite

A = Stor bladrosett fra begynnende strekning av blomsterstengel.

B = Ikke aktuell.
Følgende preparater har best virkning mot Burot.

Preparat Virkemåte A B Produktinfo Merknader
Duplosan Super Uten kløver Over 90% virkning

Dose: 400 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 10 l

Ca. pris per daa: 53,-

Daa. per pakning: 25

Duplosan Max (tidl. MCPA 750) + Duplosan Meko Uten kløver 75 - 89% virkning

Dose: 150 ml + 150 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 10 l + 10 l

Ca. pris per daa: 55,-

Daa. per pakning: 67

Tomahawk 200 Uten kløver 75 - 89% virkning

Dose: 175 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 42,-

Daa. per pakning: 28

Roundup Powermax + Roundup Flick + Glypper 75 - 89% virkning

Dose: 200 g / 400 ml

Pakningsstørrelse: 10 kg / 20 l

Ca. pris per daa: 57,-/52,-

Daa. per pakning: 50/50

Brukes ved fornying og før ompløying, virker mot alle grasarter også kulturgras.
Duplosan Max (tidl. MCPA 750) Uten kløver 50 - 74% virkning

Dose: 240 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 10 l

Ca. pris per daa: 48,-

Daa. per pakning: 42

Harmony Plus SX (Tilsett DP klebemiddel.) Uten kløver 50 - 74% virkning

Dose: 2,5 g

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 100 g

Ca. pris per daa: 9,-

Daa. per pakning: 40

Duplosan Max (tidl. MCPA 750) + Tomahawk 200 Uten kløver 50 - 74% virkning

Dose: 200 ml + 150 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 10 l + 5 l

Ca. pris per daa: 76,50

Daa. per pakning: 50 / 33

Duplosan Max (tidl. MCPA 750) + Banvel Uten kløver 50 - 74% virkning

Dose: 250 ml + 100 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 10 l + 1 l

Ca. pris per daa: 98,-

Daa. per pakning: 40 / 10

Banvel Uten kløver Under 50% virkning
Gratil WG 75 Uten kløver
Harmony 50 SX Uten kløver