This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Einstape | Plantekultur

Plantekulturhåndboka

Ingen treff

Einstape

Virkningstabell for bekjempelse av Einstape.

Flereårig ugras i grasmark/varig eng og beite

Virkning A - Ikke aktuell.

Virkning B - Stor bladrosett fra begynnende strekning av blomsterstengel.

Preparat Virkemåte Virkning A Virkning B Produktinfo Merknader
Gratil WG 75
75–89 %
Roundup Powermax + Roundup Flick + Glypper
75–89 %

Gjentatt behandling vil gi virkning. Mot...

Duplosan Max + Duplosan Meko
50–74 %

Effekt ved høyeste dose, se etikett....

Harmony 50 SX
50–74 %
Duplosan Max

Ukjent effekt.

Harmony Plus SX

Ukjent effekt.

Tomahawk 200

Ukjent effekt.

Duplosan Max + Tomahawk 200

Ukjent effekt.

Banvel

Ukjent effekt.

Duplosan Max + Banvel

Ukjent effekt.

Duplosan Super

Ukjent effekt.