This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Einstape | Plantekultur
Plantevern

Einstape

Virkningstabell for bekjempelse av einstape

Flereårig ugras i grasmark/varig eng og beite

A = Stor bladrosett fra begynnende strekning av blomsterstengel.

B = Ikke aktuell.
Følgende preparater har best virkning mot  Einstape.

Preparat Virkemåte A B Produktinfo Merknader
Gratil WG 75 (Tilsett klebemiddel) Med kløver 75 - 89% virkning

Dose: 6 g

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 120 g

Ca. pris per daa: 60,-

Daa. per pakning: 20

Duplosan Max (tidl. MCPA 750) + Duplosan Meko Uten kløver 75 - 89% virkning

Dose: 150 ml + 150 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 10 l + 10 l

Ca. pris per daa: 55,-

Daa. per pakning: 67

Roundup Powermax + Roundup Flick + Glypper 75 - 89% virkning

Dose: 200 g + 400 ml

Pakningsstørrelse: 10 kg/20 l

Ca. pris per daa: 57,-/52,-

Daa. per pakning: 50/50

Gjentatt behandling vil gi virkning. Mot einstape er det nødvendig å følge opp behandlingen året etter
Harmony 50 SX (Tilsett klebemiddel) Med kløver 50 - 74% virkning

Dose: 3,75 g

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 100 g

Ca. pris per daa: 51,-

Daa. per pakning: 27

Duplosan Max (tidl. MCPA 750) Uten kløver
Harmony Plus SX Uten kløver
Tomahawk 200 Uten kløver
Duplosan Max (tidl. MCPA 750) + Tomahawk 200 Uten kløver
Banvel Uten kløver
Duplosan Max (tidl. MCPA 750) + Banvel Uten kløver
Duplosan Super Uten kløver