This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Engkarse | Plantekultur
Ingen treff

Engkarse

Virkningstabell for bekjempelse av Engkarse.

Flereårig ugras i grasmark/varig eng og beite

Virkning A - Ikke aktuell.

Virkning B - Stor bladrosett fra begynnende strekning av blomsterstengel.

Preparat

Virkning B

Over 90 %

Merknader

Brukes ved fornying og før ompløying,...

Preparat

Virkemåte

Virkning B

75–89 %

Merknader

Effekt ved høyeste dose, se etikett....

Preparat

Virkemåte

Virkning B

75–89 %

Merknader

Effekt ved høyeste dose, se etikett....

Preparat

Virkemåte

Virkning B

75–89 %

Merknader

Effekt ved høyeste dose, se etikett....

Preparat

Virkemåte

Virkning B

75–89 %

Preparat

Virkemåte

Virkning B

50–74 %

Merknader

Effekt ved høyeste dose, se etikett....

Preparat

Virkemåte

Virkning B

50–74 %

Merknader

Effekt ved høyeste dose, se etikett....

Preparat

Virkemåte

Virkning B

Under 50 %

Preparat

Virkemåte

Merknader

Ukjent effekt.

Preparat

Virkemåte

Merknader

Ukjent effekt.

Preparat

Virkemåte

Merknader

Ukjent effekt.