This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Hvitkløver | Plantekultur
Ingen treff

Hvitkløver

Virkningstabeller for bekjempelse av Hvitkløver.

Flereårig ugras i grasmark/varig eng og beite

Virkning A - Ikke aktuell.

Virkning B - Stor bladrosett fra begynnende strekning av blomsterstengel.

Preparat

Virkemåte

Virkning B

Over 90 %

Merknader

Effekt ved høyeste dose, se etikett....

Preparat

Virkemåte

Virkning B

Over 90 %

Merknader

Effekt ved høyeste dose, se etikett....

Preparat

Virkemåte

Virkning B

Over 90 %

Merknader

Virker ved høyeste dose.

Preparat

Virkemåte

Virkning B

Over 90 %

Merknader

Effekt ved høyeste dose, se etikett....

Preparat

Virkemåte

Virkning B

Over 90 %

Preparat

Virkemåte

Virkning B

Over 90 %

Merknader

Effekt ved høyeste dose, se etikett....

Preparat

Virkemåte

Virkning B

Over 90 %

Merknader

Effekt ved høyeste dose, se etikett....

Preparat

Virkemåte

Virkning B

50–74 %

Merknader

Effekt ved høyeste dose, se etikett....

Preparat

Virkemåte

Virkning B

50–74 %

Merknader

Effekt ved høyeste dose, se etikett....

Preparat

Virkning B

50–74 %

Merknader

Gjentatt behandling vil gi virkning. Brukes...

Preparat

Virkemåte

Merknader

Ukjent effekt.

Preparat

Virkemåte

Merknader

Ukjent effekt.

Preparat

Virkemåte

Merknader

Ukjent effekt.

Jordbær

Virkning A - Fra frøbladstadiet til første varige blad.
Virkning B - Fra ugraset har 1-3 varige blad.

Preparat

Virkemåte

Virkning A

Over 90 %

Preparat

Virkemåte

Virkning A

Under 50 %

Preparat

Virkemåte

Virkning A

Under 50 %

Virkning B

Under 50 %

Preparat

Virkemåte

Virkning A

Under 50 %

Virkning B

Under 50 %

Preparat

Merknader

NB! Matrigon har god effekt, det er...