This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Markrapp | Plantekultur
Plantevern

Markrapp

Virkningstabeller for bekjempelse av markrapp

Vårkorn uten gjenlegg

For å sikre effekten mot andre ugrasarter kan Hussar, Attribut og Broadway blandes med Duplosan Meko, Starane XL eller Tomahawk 200.

B = Uaktuell i denne sammenheng, da senere behandling gir redusert effekt.

Følgende preparater har best virkning mot Markrapp.

Preparat Virkemåte A B Produktinfo Merknader
Hussar Plus OD + Renol Bladherbicid 75 - 89% virkning

Dose: 15 ml + 50 ml

Behandl.tidsp.: BBCH 13-29

Pakningsstørrelse: 1 l + 5 l

Ca. pris per daa: 42,-

Daa. per pakning: 66

Virkningen forutsetter bekjempelse på ugrasets frøbladstadiet.
Ikke godkjent i havre.
Attribut Twin + Mero Bladherbicid 75 - 89% virkning

Dose: 6 g + 5 ml + 50 ml

Behandl.tidsp.: BBCH 13-32

Pakningsstørrelse: 600 g + 500 ml + 5 l

Ca. pris per daa: 53,-

Daa. per pakning: 100

Ikke godkjent i havre.
Broadway Star WG + PG26N Bladherbicid 75 - 89% virkning

Dose: 15 g + 50 ml

Behandl.tidsp.: BBCH 23-32

Pakningsstørrelse: 1,06 kg + 5 l

Ca. pris per daa: 36,-

Daa. per pakning: 70

Ikke godkjent i havre.
Ariane S Under 50% virkning
Pixxaro EC Under 50% virkning
Pixxaro EC + CDQ SX Under 50% virkning
Harmony Plus SX + Starane XL Under 50% virkning
Harmony Plus SX + DP – Klebemiddel Under 50% virkning
DFF SC 500 Under 50% virkning
Legacy 500 SC Under 50% virkning
Tripali + DP – Klebemiddel Under 50% virkning
Alliance WG + DP – Klebemiddel Under 50% virkning
Saracen Delta Under 50% virkning
Ally Class 50 WG Under 50% virkning
Starane XL Under 50% virkning
Cleave Under 50% virkning
CDQ SX + DP – Klebemiddel Under 50% virkning
CDQ SX + Duplosan Meko + DP – Klebemiddel Under 50% virkning
Mustang Forte Under 50% virkning

Høstkorn om våren

A = Ikke aktuell, pga etablering om høsten .

Følgende preparater har best virkning mot Markrapp.

Preparat Virkemåte A B Produktinfo Merknader
Atlantis OD + Mero Bladherbicid 75 - 89% virkning

Dose: 90 ml + 50 ml

Behandl.tidsp.: BBCH 23-28

Pakningsstørrelse: 5 l + 5 l

Ca. pris per daa: 56,-

Daa. per pakning: 56

Hussar Plus OD (Renol/Mero) Bladherbicid 75 - 89% virkning

Dose: 15 ml + 50 ml

Behandl.tidsp.: BBCH 23-32

Pakningsstørrelse: 1 l + 5 l

Ca. pris per daa: 42,-

Daa. per pakning: 66

Hussar Plus OD kan blandes med Alliance WG, Harmony Plus SX, CDQ SX eller Starane XL/Cleave for bredere virkeområde og sikre effekten mot flere ugrasarter.
Liten virkning på tunrapp og markrapp etter 2 bladstadiet.
Ved 20ml Hussar OD pr. daa. øker virkningen til 75-89%, frem til 2 bladet.
Attribut Twin + Mero Bladherbicid 50 - 74% virkning

Dose: 6 g + 5 ml + 50 ml

Behandl.tidsp.: BBCH 20-32

Pakningsstørrelse: 600 g + 500 ml + 5 l

Ca. pris per daa: 53,-

Daa. per pakning: 100

Attribut Twin er godkjent bare i hvete.
Attribut Twin er også Jordherbicid.
Mustang Forte Under 50% virkning
Ariane S Under 50% virkning
Starane XL Under 50% virkning
Alliance WG + Starane XL Under 50% virkning
Saracen Delta Under 50% virkning
Ally Class 50 WG Under 50% virkning
Starane XL Under 50% virkning
Tripali + DP – Klebemiddel Under 50% virkning
CDQ SX + DP – Klebemiddel Under 50% virkning
CDQ SX + Duplosan Meko Under 50% virkning
Pixxaro EC Under 50% virkning
Pixxaro EC + CDQ SX Under 50% virkning
Cleave Under 50% virkning

Høstkorn om høsten

Følgende preparater har best virkning mot Markrapp.

Preparat Virkemåte A B Produktinfo Merknader
Atlantis OD + Mero Over 90% virkning

Dose: 75 ml + 50 ml

Pakningsstørrelse: 5 l + 5 l

Ca. pris per daa: 47,-

Daa. per pakning: 66

Boxer 75 - 89% virkning

Dose: 250 ml

Pakningsstørrelse: 10 l

Ca. pris per daa: 45,-

Daa. per pakning: 40

Markrapp i spiringsfase og frem til to blader.
Atlantis OD + Boxer + Mero 75 - 89% virkning

Dose: 35 ml + 150 ml + 50 ml

Pakningsstørrelse: 5 l +10 l + 5 l

Ca. pris per daa: 51,-

Daa. per pakning: 142/66