This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Mjølkearter | Plantekultur
Plantevern

Mjølkearter

Virkningstabell for bekjempelse av mjølkearter

Flereårig ugras i grasmark/varig eng og beite

A = Stor bladrosett fra begynnende strekning av blomsterstengel.

B = Ikke aktuell.
Følgende preparater har best virkning mot Mjølkearter.

Preparat Virkemåte A B Produktinfo Merknader
Tomahawk 200 Uten kløver Over 90% virkning

Dose: 175 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 42,50

Daa. per pakning: 28

Duplosan Max (tidl. MCPA 750) + Tomahawk 200 Uten kløver 75 - 89% virkning

Dose: 200 ml +150 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 10 l + 5 l

Ca. pris per daa: 76,50

Daa. per pakning: 50/33

Duplosan Super Uten kløver 75 - 89% virkning

Dose: 400 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 10 l

Ca. pris per daa: 53,-

Daa. per pakning: 25

Duplosan Max (tidl. MCPA 750) Uten kløver 50 - 74% virkning

Dose: 240 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 10 l

Ca. pris per daa: 48,-

Daa. per pakning: 42

Duplosan Max (tidl. MCPA 750) + Duplosan Meko Uten kløver 50 - 74% virkning

Dose: 150 ml +150 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 10 l +10 l

Ca. pris per daa: 55,-

Daa. per pakning: 67

Roundup Powermax + Roundup Flick + Glypper 50 - 74% virkning

Dose: 200 g/400 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 10 kg/20 l

Ca. pris per daa: 57,-/52,-

Daa. per pakning: 50/50

Brukes ved fornying og før ompløying, virker mot alle grasarter også kulturgras.
Banvel Uten kløver Under 50% virkning
Duplosan Max (tidl. MCPA 750) + Banvel Uten kløver Under 50% virkning
Harmony Plus SX Uten kløver
Gratil WG 75 Med kløver
Harmony 50 SX Med kløver