This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Skvallerkål | Plantekultur
Plantevern

Skvallerkål

Virkningstabell for bekjempelse av skvallerkål

Flereårig ugras i grasmark/varig eng og beite

A = Stor bladrosett fra begynnende strekning av blomsterstengel.

B = Ikke aktuell.
Følgende preparater har best virkning mot Skvallerkål.

Preparat Virkemåte A B Produktinfo Merknader
Tomahawk 200 Uten kløver 75 - 89% virkning

Dose: 175 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 42,50

Daa. per pakning: 28

Harmony 50 SX (Tilsett klebemiddel) Med kløver 50 - 74% virkning

Dose: 3,75 g

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 100 g

Ca. pris per daa: 51,50

Daa. per pakning: 27

Duplosan Max (tidl. MCPA 750) + Tomahawk 200 Uten kløver 50 - 74% virkning

Dose: 200 ml + 150 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 10 l + 5 l

Ca. pris per daa: 76,50

Daa. per pakning: 50/33

Roundup Powermax + Roundup Flick + Glypper 50 - 74% virkning

Dose: 200 g/400 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 10 kg/20 l

Ca. pris per daa: 57,-/52,-

Daa. per pakning: 50/50

Gjentatt behandling vil gi virkning.
Brukes ved fornying og før ompløying, virker mot alle grasarter også kulturgras.
Duplosan Max (tidl. MCPA 750) + Duplosan Meko Uten kløver 50 - 74% virkning

Dose: 150 ml +150 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 10 l + 10 l

Ca. pris per daa: 55,-

Daa. per pakning: 67

Duplosan Max (tidl. MCPA 750) Uten kløver Under 50% virkning
Banvel Uten kløver Under 50% virkning
Duplosan Max (tidl. MCPA 750) + Banvel Uten kløver Under 50% virkning
Duplosan Super Uten kløver Under 50% virkning
Harmony Plus SX Uten kløver
Gratil WG 75 Med kløver