This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Tyrihjelm | Plantekultur
Plantevern

Tyrihjelm

Virkningstabell for bekjempelse av tyrihjelm

Flereårig ugras i grasmark/varig eng og beite

A = Stor bladrosett fra begynnende strekning av blomsterstengel.

B = Ikke aktuell.
Følgende preparater har best virkning mot Tyrihjelm.

Preparat Virkemåte A B Produktinfo Merknader
Duplosan Max (tidl. MCPA 750) Uten kløver 75 - 89% virkning

Dose: 240 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 10 l

Ca. pris per daa: 48,-

Daa. per pakning: 42

Duplosan Super Uten kløver 75 - 89% virkning

Dose: 400 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 10 l

Ca. pris per daa: 53,-

Daa. per pakning: 25

Duplosan Max (tidl. MCPA 750) + Duplosan Meko Uten kløver 50 - 74% virkning

Dose: 150 ml +150 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 10 l + 10 l

Ca. pris per daa: 55,-

Daa. per pakning: 67

Duplosan Max (tidl. MCPA 750) + Tomahawk 200 Uten kløver 50 - 74% virkning

Dose: 200 ml + 150 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 10 l + 5 l

Ca. pris per daa: 76,50

Daa. per pakning: 50/33

Duplosan Max (tidl. MCPA 750) + Banvel Uten kløver 50 - 74% virkning

Dose: 240 ml +100 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 10 l + 1 l

Ca. pris per daa: 96,-

Daa. per pakning: 40/10

Harmony Plus SX Uten kløver
Tomahawk 200 Uten kløver
Banvel Uten kløver
Roundup Powermax + Roundup Flick + Glypper
Gratil WG 75 Med kløver
Harmony 50 SX Med kløver