This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Tyrihjelm | Plantekultur
Ingen treff

Tyrihjelm

Virkningstabell for bekjempelse av Tyrihjelm.

Flereårig ugras i grasmark/varig eng og beite

Virkning A - Stor bladrosett fra begynnende strekning av blomsterstengel.

Virkning B - Ikke aktuell.

Preparat

Virkemåte

Virkning A

75–89 %

Merknader

Gjentatt behandling vil gi virkning. Brukes...

Preparat

Virkemåte

Virkning A

75–89 %

Preparat

Virkemåte

Virkning A

50–74 %

Merknader

Gjentatt behandling vil gi virkning. Brukes...

Preparat

Virkemåte

Virkning A

50–74 %

Merknader

Gjentatt behandling vil gi virkning. Brukes...

Preparat

Virkemåte

Virkning A

50–74 %

Merknader

Gjentatt behandling vil gi virkning. Brukes...

Preparat

Virkemåte

Merknader

Ukjent effekt.

Preparat

Virkemåte

Merknader

Ukjent effekt.

Preparat

Virkemåte

Merknader

Ukjent effekt.

Merknader

Ukjent effekt.

Preparat

Virkemåte

Merknader

Ukjent effekt.

Preparat

Virkemåte

Merknader

Ukjent effekt.