This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Tyrihjelm | Plantekultur
Ingen treff

Tyrihjelm

Virkningstabell for bekjempelse av Tyrihjelm.

Flereårig ugras i grasmark/varig eng og beite

A = Stor bladrosett fra begynnende strekning av blomsterstengel.

B = Ikke aktuell.
Følgende preparater har best virkning mot Tyrihjelm.

Preparat Virkemåte A B Produktinfo Merknader
Duplosan Max Uten kløver 75 - 89% virkning

Dose: 240 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 10 l

Ca. pris per daa: 49,50

Daa. per pakning: 42

Gjentatt behandling vil gi virkning. Brukes ved fornying og før ompløying, virker mot alle grasarter også kulturgras.
Duplosan Super Uten kløver 75 - 89% virkning

Dose: 400 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 10 l

Ca. pris per daa: 79,-

Daa. per pakning: 25

Duplosan Max + Duplosan Meko Uten kløver 50 - 74% virkning

Dose: 150 ml +150 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 10 l + 10 l

Ca. pris per daa: 65,-

Daa. per pakning: 67

Gjentatt behandling vil gi virkning. Brukes ved fornying og før ompløying, virker mot alle grasarter også kulturgras.
Duplosan Max + Tomahawk 200 Uten kløver 50 - 74% virkning

Dose: 200 ml + 150 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 10 l + 5 l

Ca. pris per daa: 82,-

Daa. per pakning: 50/33

Gjentatt behandling vil gi virkning. Brukes ved fornying og før ompløying, virker mot alle grasarter også kulturgras.
Duplosan Max + Banvel Uten kløver 50 - 74% virkning

Dose: 240 ml +100 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 10 l + 1 l

Ca. pris per daa: 117,50

Daa. per pakning: 40/10

Gjentatt behandling vil gi virkning. Brukes ved fornying og før ompløying, virker mot alle grasarter også kulturgras.
Harmony Plus SX Uten kløver Ukjent effekt
Tomahawk 200 Uten kløver Ukjent effekt
Banvel Uten kløver Ukjent effekt
Roundup Powermax + Roundup Flick + Glypper + Credit Xtreme - NYHET Ukjent effekt
Gratil WG 75 Med kløver Ukjent effekt
Harmony 50 SX Med kløver Ukjent effekt