This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Ugrasklokke | Plantekultur
Ingen treff

Ugrasklokke

Virkningstabell for bekjempelse av Ugrasklokke.

Flereårig ugras i grasmark/varig eng og beite

A = Stor bladrosett fra begynnende strekning av blomsterstengel.

B = Ikke aktuell.
Følgende preparater har best virkning mot Ugrasklokke.

Preparat Virkemåte A B Produktinfo Merknader
Roundup Powermax + Roundup Flick + Glypper + Credit Xtreme - NYHET Over 90% virkning

Dose: 200 g/400 ml/400 ml/266 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 10 kg/20 l

Ca. pris per daa: 61,-/52,-/49,-

Daa. per pakning: 50/50

Gjentatt behandling vil gi virkning. Brukes ved fornying og før ompløying, virker mot alle grasarter også kulturgras.
P.t. ingen pris tilgjengelig på Credit Xtreme.
Duplosan Max Uten kløver Under 50% virkning
Duplosan Max + Duplosan Meko Uten kløver Under 50% virkning
Banvel Uten kløver Under 50% virkning
Duplosan Max + Banvel Uten kløver Under 50% virkning
Duplosan Super Uten kløver Under 50% virkning
Harmony Plus SX Uten kløver Ukjent effekt
Tomahawk 200 Uten kløver Ukjent effekt
Duplosan Max + Tomahawk 200 Uten kløver Ukjent effekt
Gratil WG 75 Med kløver Ukjent effekt
Harmony 50 SX Med kløver Ukjent effekt