This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Vikke-arter | Plantekultur
Ingen treff

Vikke-arter

Virkningstabeller for bekjempelse av Vikke-arter.

Frøugras og bredbladet rotugras i gjenlegg og fangvekster

A = Ikke aktuell.

B = Stor bladrosett fra begynnende strekning av blomsterstengel.

Følgende preparater har best virkning mot Vikke-arter.

Preparat Virkemåte A B Produktinfo Merknader
Starane XL Uten kløver Over 90% virkning

Dose: 100 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 24,-

Daa. per pakning: 50

Ariane S Uten kløver Over 90% virkning

Dose: 200 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 33,-

Daa. per pakning: 25

Duplosan Super er også velegnet med spesielt god virkning mot vassarve og bredbladet rotugras. Uten korn som dekkvekst.
Cleave Uten kløver Over 90% virkning

Dose: 100 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 19,-

Daa. per pakning: 50

Harmony Plus SX + Starane XL Uten kløver Over 90% virkning

Dose: 1 g + 80 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 100 g + 5 l

Ca. pris per daa: 23,-

Daa. per pakning: 100/62

Harmony Plus SX + Tomahawk 200 Uten kløver 75 - 89% virkning

Dose: 1 g + 40 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 100 g + 5 l

Ca. pris per daa: 16,-

Daa. per pakning: 100/125

Harmony Plus kan også blandes med 80 ml Starane XL/Cleave.
Gratil WG 75 + Duplosan Max Med kløver 75 - 89% virkning

Dose: 2,5 g + 50 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 120 g + 10 l

Ca. pris per daa: 40,50

Daa. per pakning: 48/200

Basagran SG + Duplosan Max Med kløver 50 - 74% virkning

Dose: 100 g + 40 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 3 kg + 10 l

Ca. pris per daa: 142,-

Daa. per pakning: 30/250

Duplosan Max Med kløver 50 - 74% virkning

Dose: 100 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 10 l

Ca. pris per daa: 20,50

Daa. per pakning: 100

Uten korn som dekkvekst kan blanding med 150ml Lentagran sikre effekten mot balderbrå, gullkrage, haremat, jordrøyk, klengemaure, rødtvetann, vassarve, åkerminneblom og åkestemor. Hvit- og alsikekløver skades av Duplosan Max.
Harmony Plus SX + Duplosan Max Ukjent effekt

Flereårig ugras i grasmark/varig eng og beite

A = Stor bladrosett fra begynnende strekning av blomsterstengel.

B = Ikke aktuell.
Følgende preparater har best virkning mot Vikke-arter.

Preparat Virkemåte A B Produktinfo Merknader
Tomahawk 200 Uten kløver Over 90% virkning

Dose: 175 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 44,50

Daa. per pakning: 28

Effekt ved høyeste dose, se etikett. Opgitt effekt forutsetter behandling på riktig stadium. Se begrensninger på preparatomtale og etikett. Virker også mot bringebær.
Duplosan Super Uten kløver Over 90% virkning

Dose: 400 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 10 l

Ca. pris per daa: 79,-

Daa. per pakning: 25

Duplosan Max + Duplosan Meko Uten kløver 75 - 89% virkning

Dose: 150 ml +150 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 10 l + 10 l

Ca. pris per daa: 65,-

Daa. per pakning: 67

Effekt ved høyeste dose, se etikett. Oppgitt effekt forutsetter behandling på riktig stadium. Se begrensninger på preparatomtale og etikett. Virker også mot villbringebær.
Duplosan Max + Tomahawk 200 Uten kløver 75 - 89% virkning

Dose: 200 ml + 150 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 10 l + 5 l

Ca. pris per daa: 82,-

Daa. per pakning: 50/33

Effekt ved høyeste dose, se etikett. Oppgitt effekt forutsetter behandling på riktig stadium. Se begrensninger på preparatomtale og etikett. Virker også mot villbringebær.
Duplosan Max Uten kløver 50 - 74% virkning

Dose: 240 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 10 l

Ca. pris per daa: 49,50

Daa. per pakning: 42

Effekt ved høyeste dose, se etikett. Oppgitt effekt forutsetter behandling på riktig stadium. Se begrensninger på preparatomtale og etikett. Virker også mot villbringebær.
Banvel Uten kløver Under 50% virkning
Duplosan Max + Banvel Uten kløver Under 50% virkning
Roundup Powermax + Roundup Flick + Glypper + Credit Xtreme - NYHET Under 50% virkning Brukes ved fornying og før ompløying, virker mot alle grasarter også kulturgras.
Harmony Plus SX Uten kløver
Gratil WG 75 Med kløver Ukjent effekt
Harmony 50 SX Med kløver Ukjent effekt