This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Vikke-arter | Plantekultur
Plantevern

Vikke-arter

Virkningstabeller for bekjempelse av vikke-arter

Frøugras og bredbladet rotugras i gjenlegg og fangvekster

Behandlingstidspunktet er 1 - 3 blad, før BBCH 31.

Følgende preparater har best virkning mot Vikke-arter.

Preparat Virkemåte A B Produktinfo Merknader
Starane XL Uten kløver Over 90% virkning

Dose: 100 ml

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 21,-

Daa. per pakning: 50

Ariane S Uten kløver Over 90% virkning

Dose: 200 ml

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 30,-

Daa. per pakning: 25

Duplosan Super er også velegnet med spesielt god virkning mot vassarve og bredbladet rotugras. Uten korn som dekkvekst.
Cleave Uten kløver Over 90% virkning

Dose: 100 ml

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 17,-

Daa. per pakning: 50

Harmony Plus SX + Starane XL Uten kløver Over 90% virkning

Dose: 1 g + 80 ml

Pakningsstørrelse: 100 g + 5 l

Ca. pris per daa: 20,50

Daa. per pakning: 100/62

Harmony Plus SX + Tomahawk 200 Uten kløver 75 - 89% virkning

Dose: 1 g + 40 ml

Pakningsstørrelse: 100 g + 5 l

Ca. pris per daa: 13,50

Daa. per pakning: 100/125

Harmony Plus kan også blandes med 80 ml Starane XL/Cleave.
Gratil WG 75 + Duplosan Max (tidl. MCPA 750) Med kløver 75 - 89% virkning

Dose: 2,5 g + 50 ml

Pakningsstørrelse: 120 g + 10 l

Ca. pris per daa: 35,-

Daa. per pakning: 48/200

Basagran SG + Duplosan Max (tidl. MCPA 750) Med kløver 50 - 74% virkning

Dose: 100 g + 40 ml

Pakningsstørrelse: 3 kg + 10 l

Ca. pris per daa: 120,-

Daa. per pakning: 30/250

Duplosan Max (tidl. MCPA 750) Med kløver 50 - 74% virkning

Dose: 100 ml

Pakningsstørrelse: 10 l

Ca. pris per daa: 20,-

Daa. per pakning: 100

Uten korn som dekkvekst kan blanding med 150ml Lentagran sikre effekten mot balderbrå, gullkrage, haremat, jordrøyk, klengemaure, rødtvetann, vassarve, åkerminneblom og åkestemor. Hvit- og alsikekløver skades av Duplosan Max.
Harmony Plus SX + Duplosan Max (tidl. MCPA 750)

Flereårig ugras i grasmark/varig eng og beite

A = Stor bladrosett fra begynnende strekning av blomsterstengel.

B = Ikke aktuell.
Følgende preparater har best virkning mot Vikke-arter.

Preparat Virkemåte A B Produktinfo Merknader
Tomahawk 200 Uten kløver Over 90% virkning

Dose: 175 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 5 l

Ca. pris per daa: 42,50

Daa. per pakning: 28

Effekt ved høyeste dose, se etikett. Opgitt effekt forutsetter behandling på riktig stadium. Se begrensninger på preparatomtale og etikett. Virker også mot bringebær.
Duplosan Super Uten kløver Over 90% virkning

Dose: 400 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 10 l

Ca. pris per daa: 53,-

Daa. per pakning: 25

Duplosan Max (tidl. MCPA 750) + Duplosan Meko Uten kløver 75 - 89% virkning

Dose: 150 ml +150 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 10 l + 10 l

Ca. pris per daa: 55,-

Daa. per pakning: 67

Duplosan Max (tidl. MCPA 750) + Tomahawk 200 Uten kløver 75 - 89% virkning

Dose: 200 ml + 150 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 10 l + 5 l

Ca. pris per daa: 76,50

Daa. per pakning: 50/33

Duplosan Max (tidl. MCPA 750) Uten kløver 50 - 74% virkning

Dose: 240 ml

Behandl.tidsp.: Stor bladrosett

Pakningsstørrelse: 10 l

Ca. pris per daa: 48,-

Daa. per pakning: 42

Banvel Uten kløver Under 50% virkning
Duplosan Max (tidl. MCPA 750) + Banvel Uten kløver Under 50% virkning
Roundup Powermax + Roundup Flick + Glypper Under 50% virkning Brukes ved fornying og før ompløying, virker mot alle grasarter også kulturgras.
Harmony Plus SX Uten kløver
Gratil WG 75 Med kløver
Harmony 50 SX Med kløver