This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Vikke-arter | Plantekultur
Ingen treff

Vikke-arter

Virkningstabeller for bekjempelse av Vikke-arter.

Frøugras og bredbladet rotugras i gjenlegg og fangvekster

Virkning A - Ikke aktuell.

Virkning B - Stor bladrosett fra begynnende strekning av blomsterstengel.

Preparat

Virkemåte

Virkning B

Over 90 %

Preparat

Virkemåte

Virkning B

Over 90 %

Merknader

Maksimal dose med Ariane gir god virkning,...

Preparat

Virkemåte

Virkning B

Over 90 %

Preparat

Virkemåte

Virkning B

75–89 %

Merknader

Harmony Plus kan også blandes med 80 ml...

Preparat

Virkemåte

Virkning B

75–89 %

Preparat

Virkemåte

Virkning B

50–74 %

Preparat

Virkemåte

Virkning B

50–74 %

Merknader

Uten korn som dekkvekst kan blanding med...

Merknader

Ukjent effekt.

Flereårig ugras i grasmark/varig eng og beite


Virkning A - Ikke aktuell.

Virkning B - Stor bladrosett fra begynnende strekning av blomsterstengel.

Preparat

Virkemåte

Virkning B

Over 90 %

Merknader

Effekt ved høyeste dose, se etikett....

Preparat

Virkemåte

Virkning B

Over 90 %

Preparat

Virkemåte

Virkning B

75–89 %

Merknader

Effekt ved høyeste dose, se etikett....

Preparat

Virkemåte

Virkning B

75–89 %

Merknader

Effekt ved høyeste dose, se etikett....

Preparat

Virkemåte

Virkning B

50–74 %

Merknader

Effekt ved høyeste dose, se etikett....

Preparat

Virkemåte

Virkning B

Under 50 %

Preparat

Virkemåte

Virkning B

Under 50 %

Virkning B

Under 50 %

Preparat

Virkemåte

Merknader

Ukjent effekt.

Preparat

Virkemåte

Merknader

Ukjent effekt.

Preparat

Virkemåte

Merknader

Ukjent effekt.