Plantevern

Mot grasarter i korn.

Virkningstabell - grasarter i korn

1) = Virkningen forutsetter bekjempelse på ugrasets frøbladstadiet til 1. varige blad. Maks 50 ml i rug og Magnifik.
Høstbehandling gir best virkning mot grasartene.

2) = Må ikke brukes i kornets vekstperiode untatt i gulmodent bygg (ikke såkorn), se etikett.

3) = Liten virkning på tunrapp og markrap etter 2 bladstadiet. Vårbehandling gir virkning 1-2.

4) = Bare til høstbehandling. God resistensbryter.

Har også god virkning mot vassarve og enkelte andre to-frøblada ugrasarter som spirer om høsten.

5) = Bare godkjent i vårhvete.

*   = Dose 50 g.            

** = Bare godkjent i hvete

Velg hvilken ugrasart du ønsker å finne egnet preparat til