Plantevern

Mot ugras i gulrot.

Virkningstabell - bildeversjon

1) = Grunnet lave doser i gulrot kan virkningen være noe svakere enn tabellen viser.
Virkningen forutsetter sprøyting på ugrasets frøbladstadie. Virkningen avtar etter 1. varige blad.

* = Select + Renol har god virkning mot tunrapp, spillkorn, floghavre, og enkelte andre grasarter. Sidevirkning mot kveke. Se tabell mot grasarter.

** = Virkningstabellen er utarbeidet etter dosering på 25 ml/daa. Godkjent dosering i Norge er 12,5 ml/daa. Effekten vil derfor kunne være avvikende fra tabellen.

NB! Boxer har off-label godkjenning. Kontakt Norsk Landbruksrådgivning.

Velg hvilken ugrasart du ønsker å finne egnet preparat til