This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Apper | Plantekultur
Ingen treff

Apper

Yara CheckIT

Yara CheckIT er en app med bilder av næringsmangler i ulike vekster, og konkrete gjødselanbefalinger for å rette på de ulike manglene.

Yara CheckIT

Appen gir deg:

  • Mulighet til rask og enkel identifisering av ulike næringsmangler.

  • Gjødselanbefalinger for behandling av den aktuelle mangelen og alternative produkter anbefalt for å unngå tilsvarende mangelsymptomer påfølgende sesong.

  • Doseringsanbefalinger for YaraVita®-produktene i en rekke kulturer.

Last ned app for Apple iPhone
Last ned app for Android

Yara TankmixIT

Yara TankmixIT er en database som inneholder testresultater for tankblandinger med YaraVita®-produktene sammen med andre flytende produkter.

Yara Gjødsel

Yara Gjødsel er en app tilsvarende omregningstabellen i digitalt format.

Yara Gjødsel gir deg:

  • Et verktøy som beregner riktig gjødselmengde ut fra valgt mengde nitrogen pr. daa. I tillegg vil kalkulatoren beregne tilførselen av fosfor, kalium og svovel ved den valgte gjødselmengden.

  • En kort beskrivelse av Yaras gjødselprodukter i det norske markedet.

Last ned app for Apple iPhone
Last ned app for Android

Yara N-App

Yara app på mobil.

Yara N-App er et supplement til Yara N-Tester™ for å veilede deg som profesjonell dyrker til en sikrere nitrogengjødslingsstrategi.

Yara N-App gir deg:

  • Mulighet til enkelt å avgjøre hvilket utviklingsstadium kornet befinner seg i.

  • Et tydelig bilde av behovsberegningen av nitrogen basert på Yara N-Tester-verdien.

  • En oversikt over viktige faktorer som skal tas hensyn til ved bestemmelse av delgjødslingsmengde.

  • Mulighet for å samle historikken av tidligere måleverdier og nitrogenanbefalinger.