This website requires Javascript for some parts to function propertly. Your experience may vary.

Bevare gjødselkvalitet | Plantekultur
Ingen treff

Bevare gjødselkvalitet

Slik kan du bidra til å bevare gjødselkvaliteten

Før du mottar gjødsla bør du gjøre klar en godt egnet lagerplass, merke den, eller gi beskjed til transportør om hvor gjødsla skal plasseres. Det beste er å lagre gjødsla inne. Både ved inne­ og utelagring må underlaget være godt drenert og fritt for skarpe steiner og gjenstander.

Utelagring

 • Finn en lun og skyggefull plass.

 • Gjødsla skal lagres opp fra bakken, gjerne på et dobbelt lag av paller.

 • Stable storsekkene i pyramideform, maks to i høyden, for å sikre en stabil stakk uten veltefare.

 • Dekk til med presenning som dekker godt ned på underste flo med sekker.

 • Legg gjerne et lag paller under presenningen for å få luft mellom gjødselsekkene og presenning (se om sollys i avsnittet nedenfor).

 • Presenningen strammes godt for å hindre vindslitasje på sekkene.

 • Ved lagring av paller bør disse også dekkes til med ekstra presenning.

 • Unngå grus på undersiden av pallene dersom du stabler to paller i høyden.

 • Selv om småsekkene er av plast, skal de ikke lagres uten overdekking. For å få ut luft under pakking, blir det laget noen små hull i sekken. Her kan det også komme inn vann dersom sekkene blir liggende ute, uten overdekking.

Sollys

Vær oppmerksom på at OPTI-NS™ 27-0-0 (4S), SULFAN® 24-0-0 (6S) og OPTI-KAS™ 27-0-0 er gjødseltyper som er følsomme for høye temperaturer (temperatursvingninger over og under 32°C) og direkte sollys. Ved slike forhold vil gjødselkornene svelle og bli ødelagt. Ved utelagring av slike produkter anbefaler vi som nevnt over at det legges et lag paller under presenningen for å få luft mellom gjødselsekkene og presenningen.

Skånsom håndtering

 • Bruk godkjent storsekkløft med avrundet krok!

 • Påse at storsekken hektes på i løftehempa på sekken.

 • Det er ikke trygt å håndtere storsekk med pallegaffel!

 • Gaffelen kan skjære av hempa og storsekken kan skli av ved bråstopp.
  Gå aldri under hengende last!